Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender
link naar deze pagina

BOB Besluitvormende vergadering - 19 juni 2018

Locatie: Raadzaal (raadhuis)
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: A.P.J. van Hemmen

1
Opening en loting sprekersvolgorde
nr 15 - de heer Spruijt
2
Spreekrecht burgers over geagendeerde onderwerpen
Geen insprekers.

Personen die willen inspreken over geagendeerde onderwerpen melden dit uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering aan de griffier, mr. R.P.A. van Aalst, rpa.van.aalst@sliedrecht.nl, 0184 49 59 86. De spreektijd is maximaal 5 minuten per persoon.
3
Vaststellen agenda
Vastgesteld.
4
Mondelinge vragen (artikel 38 RvO)
1. PRO Sliedrecht (Stam-Smeets) - Zorgen over de Staatsliedenbuurt
2. PRO Sliedrecht (Venis) - grondtransport vanuit Papendrecht naar Sliedrecht ten noorden van de Betuwelijn. (De antwoorden op de art 39 vragen waarnaar de heer Venis verwijst, zijn als by 2a toegevoegd).

Voor beide onderwerpen is de PH Visser-Schlieker.

Elk lid kan tijdens de besluitvormende vergadering mondeling vragen stellen aan het college over het door (een lid van) het college gevoerde bestuur met betrekking tot een actueel onderwerp. (Art. 38 RvO). Voor wat betreft de besluitvormende vergadering komt dit recht uitsluitend toe aan een raadslid.
5
AANGENOMEN DEBATSTUK - BEST – GEWIJZ Jaarstukken 2017
Unaniem SGP-ChristenUnie 7 - PRO Sliedrecht 5 - VVD 2 - CDA 3 - PvdA 2 - Slydregt.NU 1 - D66 - 1

Woordvoering: De Jager - Van Wijngaarden - De Munck - Van Rees-Huijzer - De Borst - Dunsbergen
Verklaring Den Besten - waarnemend voorzitter Auditcommissie.

18jun - 20.54 gewijzigd ab - rv - rb - in iBabs geplaatst.
19jun - controleverklaring BDO Sliedrecht 2017 in iBabs geplaatst
5.A.1
AANGENOMEN A5.1 Amendement VVD - beslispunt 2a
Unaniem SGP-ChristenUnie 7 - PRO Sliedrecht 5 - VVD 2 - CDA 3 - PvdA 2 - Slydregt.NU 1 - D66 - 1

6
(aanvang 20.00 uur) BEST – Aanbieding en bespreking coalitieakkoord 2018 – 2022
Voldoende besproken.

Woordvoering: Paas - Bijderwieden - De Munck, Jongeneel, Van Rees-Huijzer - De Borst - Dunsbergen.

De Jager biedt het coalitieakkoord aan. Burgemeester Van Hemmen neemt het akkoord in ontvangst.
7
BEST – Instellen commissie geloofsbrieven
8
BEST – Onderzoek commissie geloofsbrieven nieuwe wethouders
Voorzitter Paas
9
BEST – Benoemen en installatie nieuwe wethouders
Woordvoering: De Jager.
10
BEST – Onderzoek commissie geloofsbrieven nieuwe raadsleden
11
BEST – Besluit toelating en installatie nieuwe raadsleden
Toegelaten en geinstalleerd.
12
BEST - Onderzoek commissie geloofsbrieven nieuwe burgerraadsleden
13
BEST - Benoemen en installatie nieuwe burgerraadsleden
Benoemd en geinstalleerd.
14
Aanwijzing beoogd lid Drechtstedenbestuur (DSB)
Aangewezen.
15
Sluiting om 22.18 uur