Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender
link naar deze pagina

BOB Besluitvormende vergadering - 27 juni 2017

Locatie: Raadzaal (raadhuis)
Aanvang: 14:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: A.P.J. van Hemmen

1
Opening en loting sprekersvolgorde
nr 7 Pauw
2
Spreekrecht burgers over geagendeerde onderwerpen
Personen die willen inspreken over geagendeerde onderwerpen melden dit uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering aan de griffier, mr. R.P.A. van Aalst, rpa.van.aalst@sliedrecht.nl, 0184 49 59 86. De spreektijd is maximaal 5 minuten per persoon.
3
Vaststellen agenda
Vastgesteld.
4
Mondelinge vragen (art. 38 RvO)
Raadslid Pauw (PRO Sliedrecht) heeft aangekondigd mondelinge vragen te willen stellen over de CIB evaluatie kermis. Op 26jun17 om 15.27 zijn de vragen toegevoegd.

Elk lid kan tijdens de besluitvormende vergadering mondeling vragen stellen aan het college over het door (een lid van) het college gevoerde bestuur met betrekking tot een actueel onderwerp. (Art. 38 RvO). Voor wat betreft de besluitvormende vergadering komt dit recht uitsluitend toe aan een raadslid.
5
AANGENOMEN Jaarstukken 2016
Het gewijzigde ontwerpbesluit is met algemene stemmen aangenomen, met inachtneming dat ook beslispunt 3 wordt aangepast als gevolg van het aangenomen amendement A5.1.

Woordvoering: Pauw - Spek - Paas - Kieft - Lanser

26jun17: toegevoegd 20.56 uur. Gewijzigd ab - rv - rb - by1 jaarstukken - by2 wijziging begroting.
26jun17: toegevoegd 18.37 uur. CIB concept rapport van bevindingen jaarrekening 2016

Rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormende vergadering van 27 juni 2017.
5.a.1
AANGENOMEN A5-1 Amendement Jaarrekening uittreding Parkschap Biesbosch - 2016 - SGP-ChristenUnie - CDA- PRO Sliedrecht - VVD - PvdA
met algemene stemmen aangenomen.
6
AANGENOMEN Kadernota 2018 (aanvang 15.00 uur)
Het voorstel Kadernota 2018 is met algemene stemmen aangenomen.
Rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormende vergadering van 27 juni 2017.
6.0
Spoorboekje behandeling Kadernota 2018
6.0.1
Woordvoering 1e termijn fracties (uitgesproken woord geldt!)
1. Spek - CDA
2. De Jager - SGP-ChristenUnie
3. PvdA - Van Rees-Huijzer
4. PRO Sliedrecht - De Borst
5. VVD - Kieft
6.0.2
Totaal overzicht moties en amendementen (23.26 uur)
6.A.1
INGETROKKEN A6-1 Amendement Dak/Gevel Groen (PRO Sliedrecht)
Ingetrokken in 2e termijn.
6.M.1
INGETROKKEN M6-1 Motie (Verkeers)veiligheid voor alles (CDA)
Ingetrokken in 2e termijn.
6.M.1A
AANGENOMEN M6-1A Motie (verkeersveiligheid) voor alles -CDA -PRO Sliedrecht en PvdA
De motie van CDA, PRO Sliedrecht, PvdA, (Verkeers)veiligheid voor alles, genummerd M6.1A, is in meerderheid van stemmen aangenomen: 10 stemmen voor (CDA, PRO Sliedrecht, PvdA) en 9 stemmen tegen (VVD, SGP-ChristenUnie).

Stemverklaring De Jager.
6.M.2
VERWORPEN M6-2 Motie Klimaatstresstest (CDA)
De motie van CDA, Klimaatstress test, genummerd M6.2, is in meerderheid van stemmen verworpen: 8 stemmen voor (CDA, PRO Sliedrecht) en 11 stemmen tegen (VVD, PvdA, SGP-ChristenUnie).
6.M.3
INGETROKKEN M6-3 Motie Leegstand te lijf (CDA)
Ingetrokken in 2e termijn.
6.M.4
INGETROKKEN M6-4 Motie Aantrekkelijke woonomgeving (CDA)
Ingetrokken in 2e termijn.
6.M.5
INGETROKKEN M6-5 Motie Van ziekenhuis naar jongerenhuis (CDA)
Ingetrokken in 2e termijn
6.M.5A
INGETROKKEN M6-5A - Motie Van ziekenhuis naar jongerenhuis
6.M.5B
AANGENOMEN M6-5B Motie Van Ziekenhuis naar jongerenhuis
De motie van CDA, Van ziekenhuis naar jongerenhuis, genummerd M6.5B, is in meerderheid van stemmen aangenomen: 10 stemmen voor (PvdA, CDA, PRO Sliedrecht) en 9 stemmen tegen (VVD, SGP-ChristenUnie).
Stemverklaring De Jager.
6.M.6
INGETROKKEN M6-6 Motie Versteviging van de vereniging (CDA)
6.M.6A
VERWORPEN M6-6A Motie Versteviging van de vereniging (CDA)
De motie van CDA, Versteviging van de vereniging, genummerd M6.6A, is in meerderheid van stemmen verworpen: 3 stemmen voor (CDA) en 16 stemmen tegen (SGP-ChristenUnie, PvdA, VVD, PRO Sliedrecht).
6.M.7
INGETROKKEN M6-7 Motie Zwembad boven water halen (CDA)
Ingetrokken in 2e termijn.
6.M.8
INGETROKKEN M6-8 Motie Goede raad voor een verantwoorde raadzaal (SGP-ChristenUnie - PvdA - CDA - PRO Sliedrecht)
SGP-ChristenUnie - PvdA - CDA - PRO Sliedrecht
6.M.9
AANGENOMEN M6-9 Motie Zorg voor de Mantelzorger (SGP-ChristenUnie - CDA - PRO Sliedrecht)
De motie van SGP-ChristenUnie, CDA, PRO Sliedrecht, PvdA, Zorg voor de mantelzorger, genummerd M6.9, is in meerderheid van stemmen aangenomen: 17 stemmen voor (SGP-ChristenUnie, PvdA, CDA, PRO Sliedrecht) en 2 stemmen tegen (VVD).
6.MO.10
INGETROKKEN M6-10 Motie Vervuiling plantsoenen en parken (PRO Sliedrecht)
6.MO.11
AANGENOMEN M6-11 Motie Diplomazwemmen - (PRO Sliedrecht - SGP-ChristenUnie - PvdA - CDA)
De motie van SGP-ChristenUnie, CDA, PRO Sliedrecht, PvdA, Diplomazwemmen, genummerd M6.11, is in meerderheid van stemmen aangenomen: 17 stemmen voor (SGP-ChristenUnie, PvdA, CDA, PRO Sliedrecht) en 2 stemmen tegen (VVD).
7
Sluiting 23.36 uur