Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender
link naar deze pagina

BOB Besluitvormende vergadering - 27 oktober 2020

Locatie: Raadzaal De Lockhorst, Sportlaan 1 Sliedrecht
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: D.R. van der Borg
Toelichting: De volgorde van de voorstellen staat nog niet vast. Dat zal mede afhangen van resultaat oordeelsvormende vergadering van 13 oktober 2020. Hieronder dus een groslijst.

1
Opening en loting stemvolgorde hoofdelijk stemmen
2
Spreekrecht burgers over geagendeerde onderwerpen
3
Vaststellen agenda
De volgorde van de voorstellen staat nog niet vast. Dat zal mede afhangen van resultaat oordeelsvormende vergadering van 13 oktober 2020. Hieronder dus een groslijst.
4
Vaststellen van de notulen van de openbare vergadering van 22 september 2020
5
Mondelinge vragen (artikel 38 RvO)
6
Ingekomen stukken
7
BES – Benoemen burgerraadslid PvdA
8
BES – Tijdelijke raadzaal De Lockhorst (voorstel Presidium: hamerstuk)
9
FYS – Beleidskader van Afval naar Grondstof
10
SOC – Herijking Sociale Visie
11
Sluiting