Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender
link naar deze pagina

BOB Besluitvormende vergadering - 27 november 2018

Locatie: Raadzaal (raadhuis)
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: A.P.J. van Hemmen

1
Opening en loting sprekersvolgorde
Afmelding raadslid Torun
Van Wijngaarden vanaf agendapunt 12 vergadering verlaten
Loting nr. 18 Raadslid Visser
2
Spreekrecht burgers over geagendeerde onderwerpen
Personen die willen inspreken over geagendeerde onderwerpen melden dit uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering aan de griffier, mr. R.P.A. van Aalst, rpa.van.aalst@sliedrecht.nl, 0184 49 59 86. De spreektijd is maximaal 5 minuten per persoon.
3
Vaststellen agenda
Raadslid De Munck vwb agendapunt 7.
Verzoek opwaardering agendapunt 7 tot debatstuk.
4
Vaststellen van de notulen van de openbare vergadering van 16 en 30 oktober 2018
Notulen 16 oktober vastgesteld.
Notulen 30 oktober vastgesteld.
5
Mondelinge vragen (artikel 38 RvO)
Raadslid Prins (CDA) stelt mondelinge vragen over Recreatie in Sliedrecht-Noord.
PH: Van der Plas

Deze maand verraste het college de gemeenteraad met een informatiebrief (zie bijlagen). In de brief staat dat in Sliedrecht geen recreatiepark komt. Het college vindt dat er in het noorden van Sliedrecht te weinig ruimte is. Namens de CDA-fractie heb ik de volgende vragen aan het college:
1. Hoeveel moeite heeft u gedaan om samen met Billy Bird meer ruimte te vinden in het noorden van Sliedrecht?
2. Is samen met de ondernemer van Billy Bird gekeken naar recreatiemogelijkheden die wél mogelijk zijn op een oppervlakte van 6 hectare?
3. Wat zou u in de afgelopen tijd anders hebben aangepakt, nu u weet dat Billy Bird zich heeft teruggetrokken?
4. Stel dat er voor de derde keer een ondernemer bij het college aanklopt voor de aanleg van een recreatiepark, heeft u dan een mooi aanbod op de plank liggen, of moet u dan weer van voren af aan beginnen met oriënteren?

Elk lid kan tijdens de besluitvormende vergadering mondeling vragen stellen aan het college over het door (een lid van) het college gevoerde bestuur met betrekking tot een actueel onderwerp. (Art. 38 RvO). Voor wat betreft de besluitvormende vergadering komt dit recht uitsluitend toe aan een raadslid.
6
Ingekomen stukken
Instemming met voorgestelde wijze van afhandeling.

U kunt de ingekomen stukken in iBabs vinden bij: overzichten - ingekomen stukken. De raadsleden kunnen over de hele lijst van ingekomen stukken een korte verduidelijkende vraag stellen en/of een opmerking plaatsen (o.a. aankondiging van een verzoek om agendering aan de agendacommissie). In de besluitvormende raadsvergadering wordt over de wijze van afdoening van ingekomen stukken besloten. In deze vergadering wordt de raad gevraagd in te stemmen met de door de agendacommissie voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken besluitvormende vergadering van 27 november 2018.
7
AANGENOMEN - DEBATSTUK - BEST - Protocol vermoeden integriteitsschending politieke ambtsdragers gemeente Sliedrecht 2018
Tegen D66
Voor: VVD (2) Slydregt.NU (1) PvdA (1) - PRO Sliedrecht (5) - CDA (3) - SGP-ChristenUnie (7)
Stemverklaring: De Munck

Woordvoering: De Munck -
HAMERSTUK MET STEMVERKLARING opgewaardeerd op verzoek dd 27nov18 van D66 De Munck tot debatstuk.

Eerder behandeld in de oordeelsvormende vergadering van 13 november 2018.
7.A.1
VERWORPEN A7-1 Amendement D66 -
Voor: D66
Tegen: VVD (2) Slydregt.NU (1) PvdA (1) - PRO Sliedrecht (5) - CDA (3) - SGP-ChristenUnie (7)

Stemverklaring: Bijderwieden
Stemverklaring: Jongeneel
pdf A7-1.pdf (195KB)
8
DEBATSTUK - BEST - College Uitvoeringsprogramma 2018-2022
Tegen: VVD (2), Slydregt.NU (1)
Voor: PvdA (1) - D66 (1) PRO Sliedrecht (5) - CDA (3) - SGP-ChristenUnie (7)

Stemverklaring: Van Wijngaarden
Stemverklaring: Paas

Woordvoering: Paas - Van Wijngaarden - De Munck - Jongeneel - Van Rees - De Borst - Dunsbergen

Doorgeschoven agendapunt uit besluitvormende vergadering 30okt18
8.M.1
INGETROKKEN M8-1 Motie SGP-ChristenUnie - PvdA - CDA
8.M.2
VERWORPEN M8-2 Motie VVD - Winkelstromen
Voor VVD (2) en Slydregt.NU (1)
Tegen: PvdA (1) - D66 (1) PRO Sliedrecht (5) - CDA (3) - SGP-ChristenUnie (7)
9
DOORGESCHOVEN DEBATSTUK - SOC – Bootjeshelling haven Sliedrecht
Doorgeschoven naar de besluitvormende vergadering op 18 december 2018

Eerder behandeld in de oordeelsvormende vergadering van 13 november 2018.
9.1
DOORGESCHOVEN Bijlage bij woordvoering Venis bij agp 9 bootjeshelling - uitgedeeld ter vergadering 13nov18
10
AANGENOMEN DEBATSTUK - BEST - Vaststellen van de Eerste wijzigingsverordening Verordening Winkeltijden Sliedrecht 1999
Unaniem
VVD (2)- D66 (1)en Slydregt.NU (1)- SGP-ChristenUnie (7) - CDA (3) - PRO Sliedrecht (5) - PvdA (1)

Woordvoering: Ippel - Bijderwieden - Jongeneel - Stam-Smeets

Eerder behandeld in de oordeelsvormende vergadering van 13 november 2018.
10.A.1
VERWORPEN A10-1 Amendement VVD geen minimale winkeloppervlakte
voor VVD (2)- D66 (1)en Slydregt.NU (1)
Tegen: SGP-ChristenUnie (7) - CDA (3) - PRO Sliedrecht (5) - PvdA (1)
10.A.2
INGETROKKEN A10-2 Amendement VVD ontheffing op verzoek
10.A.3
AANGENOMEN A10-3 Amendement PRO Sliedrecht
Unaniem
VVD (2)- D66 (1)en Slydregt.NU (1)- SGP-ChristenUnie (7) - CDA (3) - PRO Sliedrecht (5) - PvdA (1)
11.M.1
M11.1 AANGENOMEN Motie vreemd aan de orde van de dag: "En nu de watertoren nog" (PRO Sliedrecht e.a.) - Watertorenterrein
Tegen D66 (1)
Voor: VVD (2)- Slydregt.NU (1)- SGP-ChristenUnie (7) - CDA (3) - PRO Sliedrecht (5) - PvdA (1)

Stemverklaring: De Munck

Motie ondertekend door: PRO Sliedrecht - VVD - PvdA - SGP-ChristenUnie - CDA - Slydregt.NU
12.M.1
AANGENOMEN M12-1 Motie vreemd aan de orde van de dag: "Kinderen niet in de knel" (SGP-ChristenUnie e.a. ) - Kinderpardon
Tegen D66 (1) en VVD (1)
Voor: PvdA (1) - SGP-ChristenUnie (7) - PRO Sliedrecht (5) - CDA (3) D66(1)
Stemverklaring: Van Rees-Huijzer

Woordvoering: Bijderwieden - Jongeneel - De Borst - Dunsbergen

Ondertekend door: SGP-ChristenUnie en D66
13
Sluiting om 00.06 uur