Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender
link naar deze pagina

Commissies - Openbaar fractiespecialisten overleg - 19 november 2019

Locatie: Raadzaal (raadhuis)
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 20:00
Voorzitter: A.P.J. van Hemmen

1
Opening
2
Aanzet voor samenwerking raden i.h.k.v realisatie van de Groeiagenda Drechtsteden
Op 8 februari 2019 heeft de Voorbereidingscommissie toekomst regionale samenwerking Drechtsteden-gemeenten haar eindnotitie opgeleverd. Voorts is een voorstel aan de deelnemende gemeenteraden gedaan. De raad van Sliedrecht heeft hier op 9 april een besluit over genomen. Dat hebben zij net als bijna alle andere gemeenten geamendeerd gedaan. Voor de achterliggende documenten, zie BOB Besluitvormend 9 april 2019 en Openbaar fractiespecialistenoverleg 22 januari 2019.

Op verzoek van burgemeester Kolff van Dordrecht, in zijn hoedanigheid van voorzitter Drechtsteden, heeft burgemeester Paans van Alblasserdam enkele
consulterende gesprekken gevoerd met raadsleden, griffiers en regiogriffier over de duiding van de verschillende raadsbesluiten en mogelijke oplossingen ter overbrugging van de verschillen in positie. Dat heeft geresulteerd in het bij deze agenda gevoegde document 'Aanzet voor samenwerking raden i.h.k.v. realisatie van de Groeiagenda Drechtsteden'.

Dit fractiespecialistenoverleg is naar aanleiding van een verzoek aan de agendacommissie van raadslid Venis namens de fractie van PRO Sliedrecht om een beeldvormende vergadering (zie bijlage). Gezien een gelijksoortig mondeling verzoek van de raadsleden Paas, Bijderwieden en Jongeneel aan het adres van de griffier heeft de agendacommissie besloten dat een fractiespecialistenoverleg een meer passende vergadervorm is. Naast het informatieve deel kunnen de leden dan ook met elkaar van de gedachten wisselen over de Aanzet en andere aspecten van dit dossier. De heer Paans is bereid gevonden aan het overleg deel te nemen. Het overleg wordt voorgezeten door burgemeester Van Hemmen en wethouder Vat, ook lid namens Sliedrecht in het Drechtstedenbestuur, is aanwezig.

3
Sluiting

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres Griffie

Postbus 16

3360 AA Sliedrecht

Tel: 0184 495 986

griffie@sliedrecht.nl