Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender
link naar deze pagina

BOB Besluitvormende vergadering - 25 juni 2019

Locatie: Raadzaal (raadhuis)
Aanvang: 14:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: A.P.J. van Hemmen

1
Opening en loting sprekersvolgorde
Loting nr 13. Verheul
Later: Venis (16.48), Van Meeuwen (na schorsing 18.50, Van Rees-Huijzer (16.35) , Stam-Smeets (na schorsing 18.50)
2
Spreekrecht burgers over geagendeerde onderwerpen
Geen insprekers

Personen die willen inspreken over geagendeerde onderwerpen melden dit uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering aan de griffier, mr. R.P.A. van Aalst, rpa.van.aalst@sliedrecht.nl, 0184 49 59 86. De spreektijd is maximaal 5 minuten per persoon.
3
Vaststellen agenda
Vastgesteld
4
Algemene beschouwingen / 1e Turap 2019 / Kadernota 2020
4.0
Bijdragen fracties / woordvoering
1. SGP-ChristenUnie (Paas)
2. D66 (De Munck)
3. PRO Sliedrecht (De Borst)
4. Slydregt.NU (M. Jongeneel)
5. CDA (Dunsbergen)
6. PvdA (Torun)
7. VVD (Bijderwieden)

Uitgesproken woord geldt!II
4.1.tvr
ANTW 20jun19 op techn VR 18ju19 - Verheul - meicirculaire
4.a
Spoorboekje behandeling Kadernota 25 juni 2019
4.b
AANGENOMEN MID – 1e Turap 2019
Unaniem
Voor: SGP-ChristenUnie (7) CDA (3) PRO Sliedrecht (5) PvdA (2) Slydregt.NU 1) D66 (1) VVD (2)
4.c
AANGENOMEN MID – Kadernota 2020
Stemverklaring: Bijderwieden
Unaniem
Voor::
SGP-ChristenUnie (7) CDA (3) PRO Sliedrecht (5) PvdA (2) Slydregt.NU 1) D66 (1) VVD (2)
4.d
Amendementen Turap - A4.T
Geen
4.e
Amendementen Kadernota -A4.K
AANGENOMEN A4K-1 Amendement SGP-ChristenUnie (subsidies)
Stemming:
Unaniem
Voor:
SGP-ChristenUnie (7) CDA (3) PRO Sliedrecht (5) PvdA (2) Slydregt.NU 1) D66 (1) VVD (2)

INGETROKKEN A4K-2 Amendement PRO Sliedrecht (Brij niet voldoende)
4.f
Moties M4-
AANGENOMEN M4-1A (gewijzigde ) Motie Watertorenterrein Bestemmingsplan verbrede reikwijdte (SGP-ChristenUnie) - Slydregt.NU - CDA
Stemverklaring: D66 De Munck
Stemverklaring: PRO Sliedrecht

Tegen: D66 (1)
Voor: SGP-ChristenUnie (7) CDA (3) PRO Sliedrecht (5) PvdA (2) Slydregt.NU 1) VVD (2)


AANGENOMEN - M4-2 Buurtgezinnen (PvdA) - D66 - Slydregt.NU
Stemverklaring: SGP-ChristenUnie (Paas)

Tegen: PRO Sliedrecht (5) VVD (2)
Voor: SGP-ChristenUnie (7) CDA (3) PvdA (2) Slydregt.NU 1) D66 (1)
5
Sluiting om 21.05