Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender
link naar deze pagina

BOB Besluitvormende vergadering - 9 juli 2019

Locatie: Raadzaal (raadhuis)
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: A.P.J. van Hemmen

1
Opening en loting sprekersvolgorde
Afmelding: De Borst
Later: Bijderwieden (vanaf 21.38)
Later: Den Besten (vanaf 19.40)

Lot nr 7 - Stam-Smeets
2
Spreekrecht burgers over geagendeerde onderwerpen
Geen insprekers.

Personen die willen inspreken over geagendeerde onderwerpen melden dit uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering aan de griffier, mr. R.P.A. van Aalst, rpa.van.aalst@sliedrecht.nl, 0184 49 59 86. De spreektijd is maximaal 5 minuten per persoon.
3
Vaststellen agenda
Vastgesteld
4
Vaststellen notulen 11 en 25 juni 2019
Vastgesteld
5
Mondelinge vragen (art. 38 RvO)
Geen vragen ingediend.

Elk lid kan tijdens de besluitvormende vergadering mondeling vragen stellen aan het college over het door (een lid van) het college gevoerde bestuur met betrekking tot een actueel onderwerp. (Art. 38 RvO). Voor wat betreft de besluitvormende vergadering komt dit recht uitsluitend toe aan een raadslid.
6
Ingekomen stukken
Instemming met voorgesteld besluit.

Vraag/opmerking:
Prins: ingekomen stuk 19120

Vraag/opmerking:
De Munck: ingekomen stuk 19122

U kunt de ingekomen stukken in iBabs vinden bij: overzichten - ingekomen stukken. De raadsleden kunnen over de hele lijst van ingekomen stukken een korte verduidelijkende vraag stellen en/of een opmerking plaatsen (o.a. aankondiging van een verzoek om agendering aan de agendacommissie). In de besluitvormende raadsvergadering wordt over de wijze van afdoening van ingekomen stukken besloten. In deze vergadering wordt de raad gevraagd in te stemmen met de door de agendacommissie voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken besluitvormende vergadering van 9 juli 2019.
7
Afscheid raadslid Van Meeuwen
Toespraak voorzitter gemeenteraad Van Hemmen.
Toespraak fractievoorzitter SGP-ChristenUnie Paas

19.40 Den Besten aanwezig.
8
BEST - Benoemen burgerraadslid PRO Sliedrecht
Bij acclamatie benoemd: Pauw
Commissie Geloofsbrieven - Ippel (voorzitter), Prins en Van Wijngaarden.
8.1
Rapport Commissie Geloofsbrieven - Pauw
9
BEST – Aanwijzing lid en plv. Drechtraad
Bij acclamatie aangewezen.
10
BEST - Benoemen lid Auditcommissie en plv. lid Agendacommissie
Bij acclamatie benoemd.
11
AANGENOMEN - HAMERSTUK - SOC – Aanvraag vangnetuitkering 2018
Unaniem aangenomen.
Voor: VVD (1) – D66 (1) – Slydregt.NU (1) – PvdA (2) – PRO Sliedrecht (4) – CDA (3) – SGP-ChristenUnie (7)


Eerder behandeld in de oordeelsvormende vergadering van 18 juni 2019.
12
AANGENOMEN -HAMERSTUK - BEST – 5e Wijziging Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Unaniem aangenomen.
Voor: VVD (1) – D66 (1) – Slydregt.NU (1) – PvdA (2) – PRO Sliedrecht (4) – CDA (3) – SGP-ChristenUnie (7)


Eerder behandeld in de oordeelsvormende vergadering van 18 juni 2019.
13
AANGENOMEN -DEBATSTUK - MID – Jaarstukken 2018
Unaniem aangenomen
Voor: VVD (1) – D66 (1) – Slydregt.NU (1) – PvdA (2) – PRO Sliedrecht (4) – CDA (3) – SGP-ChristenUnie (7)

Woordvoering: Verheul

Eerder behandeld in de oordeelsvormende vergadering van 18 juni 2019.

Toegevoegd: Ma 8 juli 2019, 18.10 uur - by 3 en by 4
Toegevoegd: Ma 8 juli 2019, 12.00 uur, erratum jaarrekening 2018.
13.1.tvr
ANTW 17jun op Techn VR (11jun) - Visser - Jaarstukken 2018
13.2.tvr
ANTW op Techn VR - diverse vraagstellers - Jaarstukken 2018
17jun19: Beantwoording technische vragen Jaarstukken 2018, gesteld tijdens de informatiebijeenkomst op 4 juni 2019.
13.3.tvr
ANTW op Techn VR 17jun - Verheul - Jaarstukken 2018
13.M.1
VERWORPEN - M13.1 Motie PRO Sliedrecht
Voor: PRO Sliedrecht (4)
Tegen: VVD (1) – D66 (1) – Slydregt.NU (1) – PvdA (2) – CDA (3) – SGP-ChristenUnie (7)
14
AANGENOMEN - DEBATSTUK - FYS – Huisvestingsverordening Sliedrecht 2019
Tegen: Slydregt.NU (1)
Voor: VVD (1) – D66 (1) – PvdA (2) – PRO Sliedrecht (4) – CDA (3) – SGP-ChristenUnie (7)

Woordvoering: Spruijt - Van Wijngaarden - Jongeneel (M.J.H.) - Venis

Eerder behandeld in de oordeelsvormende vergadering van 18 juni 2019.
14.1.tvr
ANTW (13jun) op Techische VR (11jun) - Visser - Huisvestingsverordening Sliedrecht 2019
14.2.tvr
ANTW (09jul) op Techn VR (04jul) - Venis - PRO Sliedrecht (4jul19) - Huisvestingsverordening Sliedrecht 2019
14.A.1
VERWORPEN A14.1 Amendement VVD (en Slydregt.NU)
Voor: VVD (1) – Slydregt.NU (1)
Tegen: PvdA (2) – D66 (1) - PRO Sliedrecht (4) – CDA (3) – SGP-ChristenUnie (7)

15
AANGENOMEN - DEBATSTUK - FYS – Veilige fietsroute Craijensteijn
Unaniem
Voor: VVD (2) – D66 (1) – Slydregt.NU (1) – PvdA (2) – PRO Sliedrecht (4) – CDA (3) – SGP-ChristenUnie (7)

Bijderwieden aanwezig vanaf 21.38 uur.
Woordvoering: Stam-Smeets - Prins - Visser - Jongeneel (M.J.H.) - Van Rees-Huijzer

Eerder behandeld in de oordeelsvormende vergadering van 26 juni 2019.
15.1.tvr
ANTW 6jun19 op Technische VR (31mei) - Visser - Veilige fietsroute Craijensteijn
15.2.tvr
ANTW 14jun19 op Aanvullende techn VR (11jun) nrs 9-10-11 - Visser -Veilige fietsroute Craijensteijn
15.3.tvr
ANTW 20jun19 op Techn VR - Slydregt.NU - Veilige fietsroute Craijensteijn
15.4.tvr
ANTW 05jul19 op Aanvullende Techn VR - M. Jongeneel (1jul19) - Veilige fietsroute Craijenstein
15.5.tvr
ANTW 08jul op Techn VR - G.P. Jongeneel - Slydregt.Nu (1jul19) - Veilige fietsroute Craijenstein
15.6.tvr
ANTW 08jul op Techn VR (8jul) - Stam-Smeets (8jul19) - Veilige fietsroute Craijenstein
15.A.1
AANGENOMEN - A15.1 Amendement SGP-ChristenUnie - veilige en verantwoorde fietsroute Craijensteijn
Tegen: CDA
Voor: VVD (2) – D66 (1) – Slydregt.NU (1) – PvdA (2) – PRO Sliedrecht (4) – SGP-ChristenUnie (7)
16
AANGENOMEN - BEST – Invulling rekenkamerfunctie gemeente Sliedrecht
Unaniem
Voor: VVD (2) – D66 (1) – Slydregt.NU (1) – PvdA (2) – PRO Sliedrecht (4) – CDA (3) – SGP-ChristenUnie (7)

Woordvoering: Van Wijngaarden
17
Sluiting 21.59 uur