link naar deze pagina

Zaal 2 - 9 januari 2024

Locatie: V.07b Waalzaal, Gemeentehuis Elst
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: mevr. E. Patelias-Pieks
Toelichting: **++CLUSTER BESTUUR++**
Voorrondegriffier: Pfeiffer

1\. Post- en actielijsten cluster Bestuur
2\. RTGC Samenwerken in de Groene Metropoolregio
3\. Voorbereidende vergadering Vaststelling tarievengebruik gemeentelijke accommodaties
4\. Voorbereidende vergadering Ontwerp Meerjarenbeleidsplan Politie 2024-2027 (MJBP) van de eenheid Oost-Nederland
5\. Voorbereidende vergadering Evaluatie systematiek personeelsbudget (P-budget) 2023

1
Post- en actielijsten cluster Bestuur
2
RTGC Samenwerken in de Groene Metropoolregio
Indieners: M. de Vries en H. Mulder (Raadsrapporteurs)

1) Vaststellen agenda
3
Voorbereidende vergadering Vaststelling tarievengebruik gemeentelijke accommodaties
Portefeuillehouder: Horsthuis-Tangelder

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht
4
Voorbereidende vergadering Ontwerp Meerjarenbeleidsplan Politie 2024-2027 (MJBP) van de eenheid Oost-Nederland
Portefeuillehouder: Hoytink-Roubos

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht
5
Voorbereidende vergadering Evaluatie systematiek personeelsbudget (P-budget) 2023
Portefeuillehouder: Hoytink-Roubos

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht