link naar deze pagina

Zaal 1 - 29 juni 2022

Locatie: V.07a Rijnzaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: M.J. van Baak
Toelichting: ++**CLUSTER RUIMTE**++**Voorrondegriffier: Raijmakers**

1\. Post\- en actielijsten cluster Ruimte
2\. Voorbereidende vergadering Omgevingsvergunning Verwijsmast Park 15 te Oosterhout \(HOV\-19\-2327\)
3\. Voorbereidende vergadering Omgevingsvergunning Reclamemast Park 15 \(HOV\-20\-1336\)
4\. Voorbereidende vergadering Zuidrand Schuytgraaf \(woonveld 26 en 27\)
5\. Voorbereidende vergadering Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Herveld\, Sint Willibrordusstraat 16a”
6\. Vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied\, Boterhoeksestraat 48\, Heteren”
7\. Voorbereidende vergadering Vaststellen bestemmingsplan “Zetten\, Wouterplasstraat 2/2a”
8\. Voorbereidende vergadering Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied\, Veldstraat 7a & de Meijburg 2\, Andelst
Algemene documenten:

Pauze 20.45 - 21.00 uur
1
Post- en actielijsten cluster Ruimte
2
Voorbereidende vergadering Omgevingsvergunning Verwijsmast Park 15 te Oosterhout (HOV-19-2327)
Portefeuillehouder: Horsthuis-Tangelder

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht
3
Voorbereidende vergadering Omgevingsvergunning Reclamemast Park 15 (HOV-20-1336)
Portefeuillehouder: Horsthuis-Tangelder

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht
4
Voorbereidende vergadering Zuidrand Schuytgraaf (woonveld 26 en 27)
Portefeuillehouder: Hol

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht
5
Voorbereidende vergadering Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Herveld, Sint Willibrordusstraat 16a”
Portefeuillehouder: Horsthuis-Tangelder

1. Vaststellen agenda
2. Spreekrecht
6
Vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied, Boterhoeksestraat 48, Heteren”
Portefeuillehouder: Hol

1. Vaststellen agenda
2. Spreekrecht

Planaanpassing via een amendement

Inhoud zienswijze
De zienswijze is ingediend door een bewoner van een westelijk nabijgelegen perceel:
• De indiener heeft geen bezwaar tegen het plan voor woningen.
• De indiener heeft bezwaar tegen de aanleg van een wandel-/fietspad vanuit plangebied in westelijke richting naar de Randwijkse Rijndijk 14, zoals opgenomen in het ontwerp-beeldkwaliteitsplan. De reden van dit bezwaar is dat indiener eigenaar is van de aan het voorgenomen pad gelegen stoeterij en een dergelijk pad zorgt ervoor dat de rustige opfok van de veulens wordt verstoord. Daarbij maakt indiener zich zorgen om bijkomende overlast van (hang-)jongeren.

Voorstel
De te vroeg ingediende zienswijze is officieel ontvankelijk, omdat het besluit op de ter inzagelegging reeds genomen was voor het indienen van de zienswijze (artikel 6:10 AWB). Uit een gesprek tussen ambtelijke organisatie en indiener volgt dat de indiener bereid is om de zienswijze in te trekken om voortgang in het proces te houden. Indiener is hiertoe bereid (zie bijlage) indien het wandelpad uit het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan geschrapt wordt. Deze gewijzigde vaststelling kan via een amendement. Een tekstvoorstel daartoe heb ik bijgevoegd.
7
Voorbereidende vergadering Vaststellen bestemmingsplan “Zetten, Wouterplasstraat 2/2a”
Portefeuillehouder: Horsthuis-Tangelder

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht
8
Voorbereidende vergadering Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, Veldstraat 7a & de Meijburg 2, Andelst
Portefeuillehouder: Horsthuis-Tangelder

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht