link naar deze pagina

Presidium - 9 november 2023

Locatie: Online vergaderomgeving
Aanvang: 17:00
Eindtijd: 18:00
Voorzitter: A.Th.H. van Dijk
Toelichting: Extra ingelast presidium via MS-teams
Bundel:
pdf Agendabundel (1.4MB)
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststellen concept-agenda
3
Bespreken doorgang agendapunt 15 Vaststellen ontwerp vvgb voor het windpark Noorder IJ-Plas te Amsterdam n.a.v. Brief GS en aanvullende informatie
Met de brief aan GS en de bijlage met de aanvullende informatie, het advies van Rijkswaterstaat op de verkeersveiligheid, ligt voor het presidium de procedurele vraag voor of het agendapunt op de agenda van de uitloopvergadering van PS van 13 november behandeld kan worden, of dat het van de agenda afgehaald wordt en via een extra commissiebehandeling met duiding van GS op het advies van Rijkswaterstaat en de nog te ontvangen Natuurtoets, aan een concept-agenda van een volgende PS-vergadering  toegevoegd wordt.
4
Sluiting