link naar deze pagina

Presidium - 11 juli 2022

Locatie: Online vergaderomgeving
Aanvang: 09:30
Eindtijd: 10:30
Voorzitter: A.Th.H. van Dijk
Bundel:
pdf Agendabundel (744KB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Vaststelling agenda
2.a
Conceptverslag presidiumvergadering 27 juni 2022
3
Terugblik vergadering PS 4 juli
4.a
Conceptagenda uitloop-PS 11 juli
4.b
Laatste voorbereidingen PS 11 juli
5
Memo Voordracht Uitgangspunten voor participatie in Noord-Holland - werkgroep burgerparticipatie
6
Mededeling gedeputeerde Olthof aangaande Tata Steel
7
Rondvraag
8
Sluiting