link naar deze pagina

PS-vergadering - 11 juli 2022

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 13:00
Eindtijd: 16:00
Voorzitter: A.Th.H. van Dijk
Toelichting: Dit is de uitloopdatum van de (fysieke) Statenvergadering van 4 juli 2022.
Live volgen of terugkijken kan via: https://noord-holland.stateninformatie.nl
De publieke tribune is toegankelijk. Vanwege een beperkt aantal plaatsen is het advies voor belangstellenden om zich vooraf aan te melden via statengriffie@noord-holland.nl

Na vergadering online:
. besluitenlijst PS 4 en 11 juli 2022;
. notulen PS 11 juli 2022;
. ingediend amendement bij punt 14;
. geamendeerde voordracht 42 bij punt 14.
Bundel:
pdf Agendabundel (63.6MB)
Algemene documenten:

12.a
Heropening vergadering en mededelingen.
12.b
Beëdiging en installatie Statenlid fractie SP.
*(Onder voorbehoud tijdige afronding procedure.)*
13
Financiële stukken recreatieschappen voor zienswijzen (VD-39).
(Stemming vindt plaats aan einde van agenda.)
14
Wijziging reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap van Rijnland inzake geborgde zetels (VD-42).
(Stemming vindt plaats aan einde van agenda.)
15
Vragenuur.
Het Statenlid dat tijdens het vragenuur mondelinge vragen wil stellen, dient deze vragen in bij de griffie, uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan de vergadering om 13.00 uur.
16
Indien aan de orde: advies GS motie(s) Vreemd aan de Orde van de Dag.
17
Gebundelde stemming van alle amendementen, moties en voordrachten van PS 4 en 11 juli 2022.
(Alle stemmingen van moties, amendementen en voordrachten van de vergadering van 4 en 11 juli, vinden gebundeld plaats in deze uitloopvergadering.)
18
Sluiting PS-vergaderingen van 4 en 11 juli 2022.