link naar deze pagina

PS-vergadering - 28 maart 2023

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: A.Th.H. van Dijk
Toelichting: Buitengewone vergadering;
afscheid Provinciale Staten 2019-2023

Live volgen of terugkijken kan via:
https://noord-holland.stateninformatie.nl

De publieke tribune is alleen geopend voor genodigden.
Bundel:
pdf Agendabundel (221KB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen.
2
Stemming motie M23-2023 “Toets subsidies provincie voor landbouw aan doelen Voedselvisie” vanwege stakende stemmen PS 6 maart 2023.
3
Geloofsbrievenonderzoek leden nieuwe Statenperiode 2023-2027.
* *Verslag door de voorzitter van de Commissie van Geloofsbrievenonderzoek.*
4
Afscheid van leden van Provinciale Staten.
* *Afscheidswoord door de voorzitter Arthur van Dijk en uitreiking onderscheidingen.*
* *Afscheidswoord door vertrekkende Statenleden.*
5
Sluiting.