link naar deze pagina

Presidium - 14 september 2020

Locatie: Hotel Zuiderduin
Aanvang: 09:30
Eindtijd: 11:00
Voorzitter: A.Th.H. van Dijk
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Vaststelling agenda
2.a
Concept-verslag presidiumvergadering 24 augustus 2020
Aangepast 13-9
2.b
Concept-besluitenlijst agendacommissie 7 september 2020
toegevoegd 13-9
3.a
Lijst met actiepunten en LTA
4.a
Laatste voorbereidingen PS 14 09 2020
4.b
Lijst moties en memo afhandeling moties in PS
5
Vooruitblik: Concept-agenda PS 5 10 2020
6
Lijst ingekomen stukken PS
9
Memo bevoegdheidsverdeling GS en PS
10
Memo mogelijkheid om fractiebijeenkomsten uit te zenden via Notubiz
11
Ter kennisname: Memo mogelijkheden digitaal en hybride vergaderen
12
Rondvraag
13
Sluiting