link naar deze pagina

Raadscommissie - 12 december 2019

Locatie: Raadzaal (MBG06)
Aanvang: 20:30
Eindtijd: 21:40
Voorzitter: J. Stam
Toelichting: De vergadering is een voortzetting van de commissievergadering van 9 december.

Heropening/voortzetting vergadering raadscommissie 9 december
9 20:30
RUIMTE
9.3 20:30
Raadsvoorstel Kaderstelling Weeshuisgronden Medemblik (pfh. A. van Langen)
De vraag naar woonruimte is op dit moment groot. Onderzoek heeft uitgewezen dat er vraag is naar woningbouw in de kern Medemblik. De grond naast de Weeshuisgrond is in handen van de woningbouwontwikkelcombinatie Zeeman Real Estate/BPD Ontwikkeling. Deze ontwikkelcombinatie heeft aangegeven ook te willen starten met woningbouwontwikkeling op haar locatie (Schepenwijk). Dit voorstel gaat over zowel de Weeshuisgrond (gemeentelijke grond) als de locatie Schepenwijk
(gronden Zeeman Real Estate/ BPD Ontwikkeling). Om het project te starten is het nodig vooraf kaders te stellen, zodat voor iedereen duidelijk is wat voor woonwijk toegevoegd wordt aan de kern.
9.4 21:00
Definitief aangaan dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) met HVC (pfh. D. Kuipers)
De gemeenteraad heeft in de zomer een positieve zienswijze afgegeven over de nieuwe dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) met de Huisvuilcentrale (HVC). Het college heeft inmiddels besloten om de overeenkomsten met HVC aan te gaan. Voor het ingaan van deze overeenkomsten per 1 januari is een wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling CAW noodzakelijk. Ook moet de Afvalstoffenverordening inclusief het Uitvoeringsbesluit nog vastgesteld worden.
11 21:40
Sluiting