link naar deze pagina

Commissie Ruimte - 27 juni 2019

Locatie: MBG01 (achter kantine)
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 19:30
Voorzitter: E. Meester
Toelichting: LET OP: In de gezamenlijke commissievergadering Ruimte en B&M van 13 juni is afgesproken voorafgaand aan de meningvormende commissievergadering in beslotenheid oriƫnterend te spreken over agendapunt Voorgenomen besluit dienstverleningsovereenkomst HVC.

1 19:00
Opening
2 19:00
Rvs Voorgenomen besluit dienstverleningsovereenkomst (DVO) met HVC (DOC-19-155063) (Portefeuillehouder D. Kuipers)
Het college wil een nieuwe dienstverleningsovereenkomst met de HVC aangaan. Volgens het college:
- biedt de overeenkomst mogelijkheden voor gemeentelijk maatwerk;
- is deze overeenkomst marktconform, toekomstgericht, maximaal transparant, helder, eenvoudig en zakelijk
3 19:30
Sluiting