link naar deze pagina

Commissievergadering Fysiek - 23 januari 2024

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: de heer J. Raemakers

1
Opening
2
Vaststellen agenda
**DE AGENDA IS NOG IN OPBOUW**

Naar verwachting zal de voorlopige agenda van de commissievergadering fysiek van 23 januari 2024 op woensdag 10 januari 2024 hier worden gepubliceerd.
Pas bij publicatie van die voorlopige agenda zijn de vergaderstukken compleet (tenzij er in een bijzonder geval een uitzondering geldt).
3
Vaststellen besluitenlijst vergadering commissie fysiek 28 november 2023
4
Spreekrecht voor niet-commissieleden
5
Bespreken raadsvoorstellen raadsvergadering 6 februari 2024
6
Bespreken toezeggingenlijsten wethouders
7
Ingekomen stukken
7.1
Voorraadplanning raadsvoorstellen
8
Mededelingen
9
Rondvraag
10
Vaststellen volgende vergadering
11
Sluiting

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.