link naar deze pagina

Commissievergadering Fysiek - 11 april 2023

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: de heer J. Raemakers

1
Opening
2
Vaststellen agenda
De agenda is nog in opbouw.
Naar verwachting zal de voorlopige agenda van de commissievergadering fysiek van 11 april 2023 op woensdag 29 maart 2023 hier worden gepubliceerd.
Pas bij publicatie van die voorlopige agenda zijn de vergaderstukken compleet (tenzij er in een bijzonder geval een uitzondering geldt; bijvoorbeeld over het afvalbeleid).
3
Vaststellen besluitenlijst vergadering commissie fysiek 7 maart 2023
4
Spreekrecht voor niet-commissieleden
5
Bespreken evaluatie afvalbeleid
6
Presentatie over voortgang Schone lucht akkoord
7
Bespreken raadsvoorstellen raadsvergadering 25 april 2023
7.1
Bespreken verzoek intrekking raadsbesluit 3 juli 2018 verleende verklaring van geen bedenkingen windpark 'De Kookepan' te Neer
8
Bespreken collegemededeling over herontwikkelen voormalig chinees restaurant Napoleonsweg 82 te Neer
Dit betreft een agenderingsverzoek van de fractie Samen Verder.
Zodra de voorlopige agenda van de commissievergadering van 11apr23 op 29mrt23 wordt uitgestuurd valt daarin de motivering van die fractie te lezen.
9
Bespreken collegemededeling over woondeal 'Wonen in Limburg, bereikbaar voor iedereen!' + collegemededeling over planvoorraad woningbouw per 1 januari 2023 en woningbouwrealisaties in 2022
Dit betreft een agenderingsverzoek van de fractie D66.
Zodra de voorlopige agenda van de commissievergadering van 11apr23 op 29mrt23 wordt uitgestuurd valt daarin de motivering van die fractie te lezen.
10
Bespreken e-mail FlexHotels BV te Haelen met 'inschrijving voor concurrentie gerichte dialoog - opvang vluchtelingen'
Dit betreft een agenderingsverzoek van de fractie Progressief Akkoord Leudal.
Zodra de voorlopige agenda van de commissievergadering van 11apr23 op 29mrt23 wordt uitgestuurd valt daarin de motivering van die fractie te lezen.
11
Bespreken toezeggingenlijsten wethouders
12
Ingekomen stukken
12.1
Voorraadplanning raadsvoorstellen
13
Mededelingen
14
Rondvraag
15
Vaststellen volgende vergadering
16
Sluiting

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.