link naar deze pagina

Raadsvergadering - 19 maart 2024

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: mevrouw D.H. Schmalschläger

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 6 februari 2024
4
Uiten wensen en bedenkingen over aangaan nieuwe achtervangovereenkomst met Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw te Hilversum per 1 mei 2024
5
Vaststellen bestemmingsplan 'Kleine Laak 13 te Roggel'
pdf Raadsvoorstel (136KB)
pdf Raadsbesluit (concept) (109KB)
pdf Toelichting (7.1MB)
pdf Regels (3.6MB)
pdf Verbeelding (326KB)
6
Vaststellen bestemmingsplan 'Bergerstraat ongenummerd te Neer'
pdf Raadsvoorstel (122KB)
pdf Raadsbesluit (concept) (89KB)
pdf Toelichting (6.8MB)
pdf Regels (2.8MB)
pdf Verbeelding (330KB)
7
Vaststellen bestemmingsplan 'Heide 16-19 te Roggel'
pdf Raadsvoorstel (128KB)
pdf Raadsbesluit (concept) (111KB)
pdf Toelichting (6.4MB)
pdf Regels (3.7MB)
pdf Verbeelding (423KB)
8
Vaststellen bestemmingsplan ‘Hoogspanningsstation Kelpen’ te Kelpen-Oler
_onder voorbehoud, wordt door college mogelijk op 27 februari 2024 aangeleverd_
9
Verwerken saldi Decembercirculaire gemeentefonds 2023
10
Vaststellen bestemmingsplan 'Heide 23 te Heythuysen'
pdf Raadsvoorstel (344KB)
pdf Raadsbesluit (concept) (111KB)
pdf Toelichting (7.1MB)
pdf Regels (3.7MB)
pdf Verbeelding (319KB)
11
Bespreken instellen ad hoc raadswerkgroep vormen visie op participatie + prioritering sub-onderwerpen participatie
12
Uiten wensen en bedenkingen over uitvoeringsplan mobiliteit gemeente Leudal ‘Samen op de goede weg’
13
Voteren voorbereidingskrediet verdere uitwerking initiatief Zorgboulevard
14
Bespreken afhandelingsvoorstellen ingekomen stukken
15
Mededelingen
16
Sluiting

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.