link naar deze pagina

Auditcomité - 5 februari 2024

Locatie: Raad- en trouwzaal
Aanvang: 16:30
Eindtijd: 18:00
Voorzitter: R. Rutten

1
Opening
Aanwezig: R. Rutten (voorzitter), M. Weerepas, D. Artz, J. van Hulsteijn (wethouder), R. Bergevoet (controller), L. Reintjes, T. Kerkhoff, accountants: R. van der Sande en R. Hubers van Flynth Astrium
Verhinderd: N. Willemsen, J.W. Wesseldijk.
2
Mededelingen
3
Besluitenlijst vorige keer
Het auditcomité kan de besluitenlijst vaststellen.
4
Actiepunt actualiteit meicirculaire
het auditcomité kan de reactie voor kennisgeving aannemen.
5
Nota M&O-beleid
Het auditcomité kan eventueel adviezen geven aan het college en verder de nota voor kennisgeving aannemen.
6
Managementletter
in aanwezigheid van Ronald van der Sande  Rick Hubers van Flynth.
Het auditcomité kan eventueel adviezen geven aan het college en verder de managementletter voor kennisgeving aannemen.
7
Rondvraag
\- de voorgestelde wijziging van de verordening auditcomité komt op 18 maart in de raad.
\- brief provincie over toezicht ter kennisneming
\- memo over gebruik incidentele middelen voor structurele uitgaven ter kennisneming
8
Sluiting
De vergadering sluit om 17.15 uur.