Schriftelijke vragen


« Terug


ID459
Datum vraag9/7/2022
TitelS-619 Schriftelijke vragen GBO Gebiedsvisie stationsomgeving Zetten-Andelst
Ingediend doorGBO
Datum antwoord11/15/2022
Deadline10/7/2022
ToelichtingMail dd 7 okt: In tegenstelling tot onderstaande email is het niet gelukt om met de portefeuillehouder tot een afstemming te komen. De afspraak staat nu pas op volgende week vrijdag met de portefeuillehouder om tot een afstemming te komen. Mail dd 3 okt: Helaas door het vertrek van de projectmanager en de domeinmanager is hier nog geen eenduidig antwoord op gekomen wat afgestemd is met de portefeuillehouder. Remko en ik gaan ons samen hierover buigen en willen graag dit deze week naar het college sturen. Dus dan zit het volgende week pas in het college. Onze excuses voor de vertraging. Met vriendelijke groet, Dirk Derks Teammanager Ruimte
Medewerker
Bijlage(s)S-619 Schriftelijke vragen GBO Gebiedsvisie stationsomgeving Zetten-Andelst.pdf
S-619 Beantwoording schriftelijke vragen GBO Gebiedsvisie stationsomgeving Zetten-Andelst.pdf