Amendementen


« Terug


ID35
Datum2/20/2018
Titel33. Amendement over De Wanmolen Zetten
IndienersCU
Gesteund doorBOB
CU
D66
GBO
Groenlinks
PvdA
VVD
PortefeuillehouderW. Hol
Toelichting
Bijlage(s)PAS NA AGENDAVASTSTELLING GEBRUIKEN ALS PUNT 8 OP AGENDA BLIJFTamendement CU Wanmolen Zetten.doc