Amendementen


« Terug


Datum12-6-2017
Titel28. Amendement jaarstukken ODRA 2016, 1e begrotingswijziging 2017, partnerrapportage 2016 en ontwerp MJPB 2018-2021
IndienersCDA
D66
Gesteund dooralle fracties
Portefeuillehouder
Toelichting
Bijlage(s)28. Amendement jaarstukken ODRA 2016, 1e begrotingswijziging 2017, partnerrapportage 2016 en ontwerp MJPB 2018-2021.pdf