Amendementen


« Terug


Datum12-6-2017
Titel26. Amendement zienswijze en reactie op concept begroting 2018 van de raad Overbetuwe aan het dagelijks bestuur van Park Lingezegen
IndienersCDA
D66
Gesteund dooralle fracties
Portefeuillehouder
Toelichting
Bijlage(s)26. Amendement zienswijze en reactie op concept begroting 2018 van de raad Overbetuwe aan het dagelijks bestuur van Park Lingezegen.pdf