Amendementen


« Terug


Datum17-6-2014
Titel02. Amendement besluit Aanbevelingen Rekenkameronderzoek kostendekkendheid van de riool en afvalstoffenheffing
IndienersCDA
Gesteund doorGBO
VVD
CU
D66
Portefeuillehouder
Toelichting
Bijlage(s)2. Amendement CDA, VVD, D66, GBO en CU Besluit aanbevelingen REkenkameronderzoek kostendekkendheid.pdf