Aangenomen moties


« Terug


ID33
AgendapuntRaadsvergadering 25-06-2020 > 16.f Motie HIER, D66,VVD,SP,LB Petrus- en Paulusschool woningbouw Eerde compenseren i.r.t. restaureren
Zaaknummer1948329881
OnderwerpWoningbouw Eerde compenseren i.r.t. restaureren kerk
IndienersVVD
D66
HIER
SP
Lijst Blanco
Portefeuillehouder
Toelichting
Einddatum
Stand van zakenDirect nadat aan de opschortende voorwaarde uit de huurovereenkomst is voldaan wordt de raad geïnformeerd over de met de projectontwikkelaar gemaakte afspraken m.b.t. het aantal te bouwen woningen in relatie tot restauratie van de kerk
Datum afdoening
Bijlage(s)Motie woningbouw Eerde.pdf