Aangenomen moties


« Terug


ID22
AgendapuntRaadsvergadering 08-11-2018 > 15 Vaststelling duurzaamheidsvisie Meierijstad
Zaaknummer1948144856
OnderwerpStimulering klimaatbestendigheid van woningen en buitenomgeving
IndienersD66
PortefeuillehouderH. van Rooijen
Toelichting
Einddatum6/1/2020
Stand van zaken23-05-2019: De uitvoer van de motie om nieuwe bewoners te stimuleren om te verduurzamen wordt opgepakt binnen operatie Steenbreek. Zodra de invulling hiervan bekend is wordt de raad nader geïnformeerd. 2020: Project 36 en 37 uit het uitvoeringsprogramma zetten in op structurele aandacht voor bewustwording van klimaatmaatregelen en op daadwerkelijke actie door inwoners. Een onderdeel daarvan is operatie Steenbreek met in 2019 een regentonactie en een ruilactie (tegel eruit, plant erin).
Datum afdoening
Bijlage(s)Motie D66 Klimaatbestendigheid woningen-aangenomen-getekende versie.pdf