Vergaderkalender

Memo's

DatumAfzenderTitelToelichting
 • 18-4-2019
 • College B&W
 • Afdoening toezegging 93 Politieonderzoeken
 • 18-4-2019
 • College B&W
 • Stand van zaken Eneco april 2019
 • 18-4-2019
 • College B&W
 • Voorontwerpbestemmingsplan Zegwaartseweg 144a
 • In de memo wordt om aandachtspunten gevraagd, het presidium organiseert bespreking in de Commissie Stad.
 • 18-4-2019
 • College B&W
 • Actueel financieel overzicht
 • 18-4-2019
 • College B&W/Burgemeester
 • Motie 'Geweld rondom nachtclubs moet stoppen'
 • 18-4-2019
 • College B&W
 • Vaststelling schoolruimteverdeling primair onderwijs 2019-2020
 • 17-4-2019
 • College B&W
 • Hoge Nood
 • 17-4-2019
 • College B&W
 • Voortgang uitvoering beleidsacties Horecavisie
 • 17-4-2019
 • College B&W/Burgemeester
 • Overlijden oud wethouder Hans Haring
 • 17-4-2019
 • College B&W
 • Actieplan Taskforce Jeugd Bouwen aan toekomstbestendige jeugdhulp
 • 17-4-2019
 • College B&W/Burgemeester
 • Uitvoeringsprogramma Alcoholpreventie 2019-2020
 • 17-4-2019
 • College B&W
 • Bereikbaarheid gehandicapten
 • 17-4-2019
 • College B&W
 • Regresrecht Wmo
 • 17-4-2019
 • College B&W
 • Actualisering delen Bestemmingsplan Oosterheem Zegwaartseweg-Noord
 • 17-4-2019
 • College B&W/Burgemeester
 • Samenspraak wijzigingen Algemene plaatselijke verordening Zoetermeer 2019
 • 17-4-2019
 • College B&W
 • Publicatie inkoopdocumenten jeugdhulp 2020-2024
 • 17-4-2019
 • College B&W
 • Inzichtelijkheid in- en uitstroom bijstand
 • 17-4-2019
 • College B&W/Burgemeester
 • Afronding aanpak stille en enge plekken 2018 en start aanpak 2019
 • 17-4-2019
 • College B&W
 • Eén gezin één formulier
 • 15-4-2019
 • College B&W
 • Bestuurlijke opdracht inventarisatie contexten ontwikkeling gebied Bleizo-West en afdoening toezegging 104
 • 12-4-2019
 • College B&W
 • Subsidieaanvraag Storytellers Buytenpark
 • 12-4-2019
 • College B&W
 • Stand van zaken kruispunt 1e Stationsstraat-Karel Doormanlaan
 • 11-4-2019
 • College B&W
 • Ingangsdatum Algemene Maatregel van Bestuur voor hulp bij het huishouden
 • 11-4-2019
 • College B&W
 • Voorontwerpbestemmingsplan Ontsluitingsweg Nutricia
 • In de memo wordt om aandachtspunten gevraagd, het presidium organiseert bespreking in de Commissie Stad.
 • 10-4-2019
 • College B&W
 • Vervoersknoop Lansingerland-Zoetermeer
 • 10-4-2019
 • College B&W
 • Melding Calamiteiten in de openbare ruimte
 • 9-4-2019
 • College B&W
 • Doorontwikkeling vrijwilligers- mantelzorg- en clientondersteuning
 • 8-4-2019
 • College B&W
 • Plas van Poot benoemen tot natuurkerngebied
 • 8-4-2019
 • College B&W
 • Bijzondere Ondernemingsraad oprichtingsfase van het Zoetermeers werkbedrijf
 • 4-4-2019
 • College B&W
 • Duurzaamheidsplatform Zoetermeer
 • 4-4-2019
 • College B&W
 • Voorontwerpbestemmingsplan Plataanhout
 • In de memo wordt om aandachtspunten gevraagd, het presidium organiseert bespreking in de Commissie Stad.
 • 4-4-2019
 • Presidium
 • Presidiumbericht nav vergadering van 1 april 2019
 • 4-4-2019
 • College B&W
 • Indexeringsvoorstel Upgrade Stadshart
 • 3-4-2019
 • College B&W/burgemeester
 • Jaarverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) 2018
 • 3-4-2019
 • College B&W/burgemeester
 • In werking treding Vaarbeleid Zoetermeerse wateren
 • 3-4-2019
 • College B&W/burgemeester
 • Vergunningen-, Toezicht- en Handhavingsbeleid 2019-2022, een omgevingsbewuste en professionele dienstverlening (VTH-beleidsplan 2019-2022)
 • 3-4-2019
 • College B&W
 • Nieuwe ontsluitingsweg Nutricia
 • 3-4-2019
 • College B&W
 • Update achterstanden Jeugd- en Gezinshulp
 • 3-4-2019
 • College B&W
 • Uitkomsten onderzoek Taskforce Haaglanden bij Jeugdbescherming West
 • 2-4-2019
 • Burgemeester
 • Vaststelling Regionaal risicoprofiel en het Beleidsplan rampenbestrijding en crisisbeheersing
 • 2-4-2019
 • College B&W
 • Vervolg concept meerjarenplan 213a onderzoeken 2019-2022
 • 2-4-2019
 • Griffie
 • Stadspeiling 2018 Deelrapport gemeenteraad
 • 1-4-2019
 • College B&W
 • Verminderen administratieve lastendruk
 • 29-3-2019
 • College B&W
 • Speciale aandacht voor woningzoekenden met zorgvraag
 • 28-3-2019
 • College B&W
 • Vervoersknoop Lansingerland-Zoetermeer
 • 28-3-2019
 • College B&W
 • Interessepeiling Blijverslening
 • 28-3-2019
 • College B&W
 • Toegankelijkheid en bruikbaarheid voor gehandicapten
 • 28-3-2019
 • College B&W
 • Financiele ontwikkelingen DSW
 • 28-3-2019
 • College B&W
 • Dynamische bestuursplanning - tweede kwartaal 2019
 • 27-3-2019
 • College B&W
 • Pilot digitaal Aanvragen Rijbewijzen (DAR)