Vergaderkalender

Memo's

DatumAfzenderTitelToelichting
 • 15-2-2019
 • Burgemeester
 • Voorlopige sluiting El Sultana
 • 14-2-2019
 • College B&W
 • Project Ombuigen en vernieuwen
 • 13-2-2019
 • Presidium
 • Presidiumbericht nav vergadering van 11 februari 2019
 • 13-2-2019
 • Burgemeester
 • Terugkoppeling vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Haaglanden d.d. 30 januari 2019
 • 8-2-2019
 • Presidium
 • Presidiumbericht nav vergadering van 5 februari 2019
 • 8-2-2019
 • College B&W
 • Informatie Zoetermeers Werkbedrijf (ZWB)
 • 7-2-2019
 • College B&W
 • Eindrapportage Stadhuis
 • 7-2-2019
 • College B&W
 • Derde Rapportage Sociaal Domein over 2018
 • 6-2-2019
 • College B&W/Burgemeester
 • Aangetroffen explosief Van der Hagenstraat
 • 6-2-2019
 • College B&W
 • Intrekking verkeersbesluit tot vaststelling van parkeerverbodszone Olof Palmelaan
 • 5-2-2019
 • Burgemeester
 • Bekrachtiging geheimhouding periode september 2018 - januari 2019
 • 5-2-2019
 • College B&W
 • Actualisatie programma Duurzaam & Groen Zoetermeer en het programma m.b.t. informatiebijeenkomsten energietransitie
 • 5-2-2019
 • Burgemeester
 • Veranderingen cameratoezicht in de wijk Buytenwegh
 • 5-2-2019
 • College B&W
 • Beleggende partijen die massaal woningen opkopen voor verhuur
 • 4-2-2019
 • College B&W
 • Cadenza 1 dekconstructie
 • 31-1-2019
 • College B&W
 • Vervoersknoop Lansingerland-Zoetermeer
 • 31-1-2019
 • College B&W
 • Museum Rock Art in De Boerderij
 • 31-1-2019
 • College B&W
 • Beantwoording vragen Zoetermeers Werkbedrijf (ZWB)
 • 31-1-2019
 • College B&W
 • Parkeerdruk in Buytenwegh
 • 30-1-2019
 • College B&W
 • Schaalsprong Poppodium de Boerderij
 • 30-1-2019
 • College B&W
 • Update achterstanden Jeugd- en Gezinshulp
 • 30-1-2019
 • College B&W
 • Samenspraak actualisatie parkeerbeleid
 • 30-1-2019
 • College B&W
 • Stand van zaken Ontsluitingsweg Nutricia
 • 30-1-2019
 • College B&W
 • Stand van zaken Karel Doormanlaan
 • 30-1-2019
 • College B&W
 • Doorontwikkeling digitale dienstverlening en wijkgericht werken
 • 30-1-2019
 • College B&W
 • Instellen van een gemeenteradenoverleg H-10
 • 30-1-2019
 • College B&W
 • Informatie Taskforce Jeugd over intern of extern onderzoek
 • 30-1-2019
 • College B&W
 • Vragen Eneco
 • 28-1-2019
 • College B&W
 • Start haalbaarheidsfase Boerhaavepark - Terra Nova
 • 24-1-2019
 • Burgemeester
 • Hulzen onder het viaduct bij de Oostweg
 • 24-1-2019
 • College B&W
 • Gevolgen decembercirculaire en ontwikkelingen na het 2e Tussenbericht
 • 23-1-2019
 • College B&W/Burgemeester Aptroot
 • Stand van zaken parkeergarage Quirinegang
 • 23-1-2019
 • College B&W
 • Kinderopvang op sociaal medische indicatie
 • 23-1-2019
 • College B&W
 • Nadere informatie over raadsvoorstel Wijziging GR Schadevergoedingsschap HSL Zuid, A16 en A4
 • 23-1-2019
 • College B&W
 • Gebruik wegwerpplastic bij evenementen verbieden
 • 23-1-2019
 • College B&W
 • Nachthoreca veilig
 • 23-1-2019
 • College B&W/Burgemeester Aptroot
 • Jaarwisseling 2018-2019
 • 22-1-2019
 • Presidium
 • Presidiumbericht nav vergadering van 21 januari 2019
 • 21-1-2019
 • Burgemeester
 • Misdrijfcijfers met betrekking tot het gehele jaar 2018
 • 16-1-2019
 • College B&W
 • Stimuleer duurzame mobiliteit
 • 16-1-2019
 • College B&W
 • Uitvraag 213a onderzoeksplan
 • 15-1-2019
 • Burgemeester
 • Incident Kurkhout
 • 11-1-2019
 • College B&W
 • Beschikbaar stellen van open data
 • 10-1-2019
 • College B&W
 • Versnellingslocatie Zalkerbos 1 (versnellingsagenda woningbouw)
 • 10-1-2019
 • College B&W
 • Masterplan en Gebiedsontwikkelingsplan 2019 De Entree
 • 10-1-2019
 • Burgemeester
 • Schietincident bij club Cobra (vervolg)
 • 9-1-2019
 • College B&W
 • Website vrijwilligersondersteuning
 • 9-1-2019
 • College B&W
 • Gemeentelijk controleprotocol 2018
 • 9-1-2019
 • College B&W
 • Evaluatie Cultuurfonds Zoetermeer
 • 9-1-2019
 • College B&W
 • Verdaging kadernota re-integratie, schuldhulpverlening en armoede