Memo's

OnderwerpNummerDatum
 • Harmonisatie werkgeversdienstverlening
 • 2019-04
 • 15-1-2019
 • Stand van zaken haalbaarheidsonderzoek supermarkten
 • 2019-06
 • 15-1-2019
 • Jaarplan 2019
 • 2019-05
 • 15-1-2019
 • Grondprijzenbrief 2019
 • 2019-02
 • 8-1-2019
 • De Haar 8 en 8a overeenkomst en bestemmingsplan
 • 2019-03
 • 8-1-2019
 • Kaderbrief Gemeenschappelijke regeling VGGM 2020
 • 2019-01
 • 8-1-2019
 • Uitbreiding Aula Lambalgen
 • 2018-80
 • 18-12-2018
 • Uitvoeringsplan Wabo 2018
 • 2018-79
 • 18-12-2018
 • Actualisatie fonds Dorpsontwikkeling
 • 2018-81
 • 18-12-2018
 • Valleihopper informatiebrief en evaluatie
 • 2018-82
 • 18-12-2018
 • Omgevingswet 2018
 • 2018-78
 • 11-12-2018
 • Ontwerpbestemmingsplan De Haar 6
 • 2018-77
 • 4-12-2018
 • Woonstede prestatieafspraken 2019
 • 2018-83
 • 4-12-2018
 • Zwembad 't Willaer aanpassing voorstel renovatie (raadsvoorstel d.d. 13-12-2018)
 • 2018-76
 • 27-11-2018
 • Projectopdracht Weijdelaer-Breelaan
 • 2018-75
 • 14-11-2018
 • Eem Vallei Educatief halfjaarlijkse financiele rapportage
 • 2018-73
 • 7-11-2018
 • Agrifood 2030
 • 2018-71
 • 7-11-2018
 • Eem Vallei Educatief Begroting aanlevering
 • 2018-74
 • 7-11-2018
 • Boslaan-Ringbaan Voorontwerp Bestemmingsplan
 • 2018-69
 • 7-11-2018
 • KPI rapportage Informatie- en archiefbeheer 2018
 • 2018-70
 • 7-11-2018
 • Gemeentehuis verbouwing
 • 2018-72
 • 7-11-2018
 • Jeugdhulp Aanvraag transformatiefonds
 • 2018-68
 • 30-10-2018
 • Bedrijventerrein Woonwerklandschap voorontwerp bestemmingsplan
 • 2018-63
 • 25-10-2018
 • Nat. Ombudsman rapport schuldhulpverlening
 • 2018-64
 • 25-10-2018
 • Zuideinde gastenverblijf
 • 2018-65
 • 25-10-2018
 • Kinderburgemeester
 • 2018-67
 • 25-10-2018
 • Uitbreiding Bedrijventerrein stand van zaken
 • 2018-66
 • 25-10-2018
 • Septembercirculaire 2018
 • 2018-62
 • 16-10-2018
 • Abonnementstarief Wmo - oproep
 • 2018-61
 • 9-10-2018
 • Permar liquidatiemonitor
 • 2018-59
 • 2-10-2018
 • ARN Aandeelhouderschap
 • 2018-60
 • 2-10-2018
 • Aanrijtijden Ambulancezorg Gelderland-Midden 2017 en 2018 (Q1 en Q2)
 • 2018-58
 • 19-9-2018
 • Beschermd wonen
 • 2018-57
 • 19-9-2018
 • Asbestproblematiek
 • 2018-55
 • 11-9-2018
 • Wmo & Jeugd 2017 | Uitkomsten CliĆ«ntervaringsonderzoek
 • 2018-56
 • 11-9-2018
 • Regiodeal Regio FoodValley stand van zaken
 • 2018-53
 • 4-9-2018
 • Zienswijze ontwerp Omgevingsvisie en -verordening Gaaf Gelderland
 • 2018-52
 • 29-8-2018
 • Organisatie ontwikkeling najaar 2018
 • 2018-54
 • 28-8-2018
 • Integraal plan Scherpenzeel voortgang uitvoering
 • 2018-51
 • 7-8-2018
 • Buig tekort maatregelen 2017
 • 2018-50
 • 7-8-2018
 • Warmtevisie Scherpenzeel
 • 2018-48
 • 18-7-2018
 • Privacy Impact Analyses en Register van Verwerkingen
 • 2018-49
 • 18-7-2018
 • Meicirculaire over de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds
 • 2018-47
 • 26-6-2018
 • Veiligheidsmonitor 2017 Gemeente Scherpenzeel
 • 2018-46
 • 26-6-2018
 • Toezichtinformatie kinderopvang 2017
 • 2018-44
 • 5-6-2018
 • Anterieure overeenkomst Druivenkamp
 • 2018-45
 • 5-6-2018
 • Jaarrekening 2017 sociaal domein | Stand van zaken
 • 2018-42
 • 29-5-2018
 • Regionaal Programma Werklocaties | Regio FoodValley
 • 2018-43
 • 29-5-2018
 • Kerktoren NH kerk verlichten
 • 2018-41
 • 23-5-2018
 • Regio FoodValley doorontwikkeling Strategische agenda
 • 2018-40
 • 15-5-2018