Memo's

OnderwerpNummerDatum
 • Evalutie WOZ-proces in relatie tot de gemeente Woudenberg
 • 2019-43
 • 17-6-2019
 • Voorontwerp BP Zuideinde
 • 2019-41
 • 11-6-2019
 • Sociaal Domein | uitgaven ten laste van de integratie uitkering
 • 2019-42
 • 11-6-2019
 • Park Huis Scherpenzeel | aanwijzing gemeentelijk monument
 • 2019-39
 • 28-5-2019
 • Omgevingsvisie
 • 2019-40
 • 28-5-2019
 • 't Zwarte Land II
 • 2019-38
 • 21-5-2019
 • Regio Foodvalley | Voortgang Regio Deal
 • 2019-37
 • 21-5-2019
 • Toezicht Kinderopvang jaarverslag 2018
 • 2019-36
 • 14-5-2019
 • Regionale Energie Strategie (RES) - energievisie
 • 2019-35
 • 14-5-2019
 • OddV koers 2019-2022
 • 2019-32
 • 7-5-2019
 • Veilig Thuis Jaarstukken en Veilig Thuis Begroting 2020
 • 2019-33
 • 7-5-2019
 • Supermarkten vervolg uitbreidingsplan
 • 2019-34
 • 7-5-2019
 • Regio Foodvalley | Strategische Agenda temporiseren
 • 2019-31
 • 30-4-2019
 • Regio de Vallei Jaarstukken 2018
 • 2019-30
 • 30-4-2019
 • De Maatjeshof intentieovereenkomst en Bestemmingsplan
 • 2019-28
 • 25-4-2019
 • Regio Foodvalley Jaarrekening 2018
 • 2019-27
 • 25-4-2019
 • De Inloop evaluatie
 • 2019-29
 • 25-4-2019
 • OddV jaarstukken 2018
 • 2019-25
 • 10-4-2019
 • ARN proces vervreemding aandelen
 • 2019-24
 • 10-4-2019
 • Jaarrekening 2018 voorlopig saldo
 • 2019-26
 • 10-4-2019
 • Verordening Afvalstoffenheffing 2019 (nadere regels)
 • 2019-23
 • 2-4-2019
 • Afsprakenkader Beschermd Wonen
 • 2019-22
 • 26-3-2019
 • Stand van zaken haalbaarheidsonderzoek supermarkten
 • 2019-21
 • 19-3-2019
 • Wachtgeldverplichting
 • 2019-20
 • 12-3-2019
 • Uitgangspunten begroting 2020-2023
 • 2019-19
 • 12-3-2019
 • Leerlingenvervoer Motie vreemd 21-02-2019
 • 2019-18
 • 5-3-2019
 • Startnotitie Strategische Agenda
 • 2019-14
 • 26-2-2019
 • Jaarverslag klachtenafhandeling 2018
 • 2019-15
 • 26-2-2019
 • Participatie herinrichting Eikenlaan
 • 2019-17
 • 26-2-2019
 • Jaarverslag Functionaris Gegevensbescherming 2017-2018
 • 2019-16
 • 26-2-2019
 • Bedrijventerrein Woonwerklandschap Bestemmingsplan
 • 2019-11
 • 13-2-2019
 • Boslaan-Ringbaan BP en BKP
 • 2019-12
 • 13-2-2019
 • Memo motie vreemd 13-12-2018 Kinderpardon
 • 2019-13
 • 13-2-2019
 • Liquidatiemonitor Permar Q3 2018
 • 2019-10
 • 13-2-2019
 • Bedrijventerrein stand van zaken
 • 2019-09
 • 8-2-2019
 • Inloopspreekuur Het Foort
 • 2019-08
 • 5-2-2019
 • Proces sluiten Regiodeal FoodValley
 • 2019-07
 • 29-1-2019
 • Harmonisatie werkgeversdienstverlening
 • 2019-04
 • 15-1-2019
 • Stand van zaken haalbaarheidsonderzoek supermarkten
 • 2019-06
 • 15-1-2019
 • Jaarplan 2019
 • 2019-05
 • 15-1-2019
 • Grondprijzenbrief 2019
 • 2019-02
 • 8-1-2019
 • De Haar 8 en 8a overeenkomst en bestemmingsplan
 • 2019-03
 • 8-1-2019
 • Kaderbrief Gemeenschappelijke regeling VGGM 2020
 • 2019-01
 • 8-1-2019
 • Uitbreiding Aula Lambalgen
 • 2018-80
 • 18-12-2018
 • Actualisatie fonds Dorpsontwikkeling
 • 2018-81
 • 18-12-2018
 • Uitvoeringsplan Wabo 2018
 • 2018-79
 • 18-12-2018
 • Valleihopper informatiebrief en evaluatie
 • 2018-82
 • 18-12-2018
 • Omgevingswet 2018
 • 2018-78
 • 11-12-2018
 • Woonstede prestatieafspraken 2019
 • 2018-83
 • 4-12-2018
 • Ontwerpbestemmingsplan De Haar 6
 • 2018-77
 • 4-12-2018