Aangenomen moties

AgendapuntZaaknummerIndienersOnderwerpPortefeuillehouderEinddatum
 • 194858348
 • SP
 • Motie publicatie vergunningen
 • M. Fränzel
 • 1/16/2018
 • 194873725
 • Zwerfafval en statiegeld
 • H. van Rooijen
 • 3/1/2018
 • 194873711
 • Gasvrij bouwen
 • H. van Rooijen
 • 4/1/2019
 • 194873731
 • Invulling wegprofiel en verkeersmaatregelen N616
 • H. van Rooijen
 • 8/1/2018
 • 1948144839
 • PvdA
 • Aanjaagfunctie als taak van het duurzaamheidsplatform
 • H. van Rooijen
 • 1948144856
 • D66
 • Stimulering klimaatbestendigheid van woningen en buitenomgeving
 • H. van Rooijen
 • 6/1/2020
 • 1948321298
 • Onderzoek coronabesmettingen in Meierijstad
 • K. van Rooij
 • 7/1/2020
 • 1948321417
 • Zelfbewoningsplicht
 • R. Compagne
 • 10/1/2020
 • 1948248244
 • Huisvesting arbeidsmigranten
 • J. Goijaarts
 • 194819730
 • Motie Vrijstelling leges energie neutrale (ver)bouw
 • J. Goijaarts
 • 10/1/2017
 • 1948307643
 • D66
 • Onderzoek energiebomen
 • H. van Rooijen
 • 7/1/2020
 • 194899467
 • Onderzoek mogelijkheden kleine woonvormen
 • H. van den Bogaard
 • 4/1/2019
 • 194899496
 • Sociale woningbouw door private grondexploitanten
 • H. van den Bogaard
 • 4/1/2019
 • 194891400
 • Onderzoek systematiek welstandstoetsing
 • H. van den Bogaard
 • 2/1/2019
 • 1948416638
 • Zon op nieuw bedrijfsdaken
 • H. van Rooijen
 • 194894019
 • Vrijstelling legesheffing voor non-profit instellingen
 • J. Goijaarts
 • 1/1/2019
 • Kwaliteitskader BOR
 • H. van Rooijen
 • 1/1/2022
 • 1948360458
 • Gemeentebelang Meierijstad
 • Ontwikkelen natuurinclusief beleid, fauna
 • H. van Rooijen
 • 3/1/2022
 • 1948360451
 • Rookvrije speelplaatsen
 • R. Compagne
 • 1/28/2021
 • 1948209581
 • De rattenvanger van Meierijstad
 • H. van Rooijen
 • 7/1/2019
 • 1948209579
 • Bouwlocaties Carnaval
 • M. Roozendaal
 • 1948331142
 • HIER
 • Verminderen/voorkomen van discriminatie en (institutioneel) racisme
 • M. Roozendaal
 • 1/1/2021
 • 2011214
 • Je lacht je dood
 • K. van Rooij
 • 2011109
 • N279
 • H. van Rooijen
 • 2009359
 • Lobby N279 en omstreken
 • H. van Rooijen
 • 2009180
 • Met de Benenwagen
 • H. van Rooijen
 • 1948366976
 • Erfgoedpluim Meierijstad
 • J. van der Pas-van Nuland
 • 194887852
 • SP
 • Werken onder het minimumloon
 • M. Roozendaal
 • 5/15/2018
 • 1948329881
 • Woningbouw Eerde compenseren i.r.t. restaureren kerk
 • Zelfbewoningsplicht
 • R. Compagne
 • Communicatie woningbouw
 • R. Compagne
 • 1948394695
 • Kansen, die onderzoek je
 • J. van der Pas-van Nuland
 • 11/1/2021
 • 194849504
 • Opstellen integrale visie afvalbeheer
 • H. van den Bogaard
 • 1/1/2019
 • 194897657
 • Motie parkeerkaarten en parkeerplaatsen vrij van leges
 • J. Goijaarts
 • 1/1/2019
 • 1948176018
 • Hart
 • Motie kinderpardon
 • M. Roozendaal
 • 2/27/2019
 • 1948276981
 • Heroverweging invoer abonnementstarief WMO
 • R. Compagne
 • 1/1/2020
 • 194870108
 • SP
 • Herijking Armoedebestrijding Meierijstad 2018-2021
 • M. Roozendaal
 • 1/1/2019
 • 2022399
 • Steunbetuiging ziekenhuis Bernhoven
 • R. Compagne
 • 3/1/2022
 • 2023853
 • Afspraak is afspraak bij Eindhoven Airport
 • H. van Rooijen
 • 4/1/2022
 • 2022455
 • Geen zandwinning in Boerdonk
 • J. Goijaarts
 • 4/1/2022
 • 2022425
 • Uitvoeringskrediet nieuwbouw Scouting Rooi - medegebruik gebouw
 • J. van der Pas-van Nuland
 • 6/1/2022
 • 1948424352
 • Kerstgedachte: Budget nieuwjaarsreceptie inzetten voor een lichtpuntje
 • K. van Rooij
 • 1948424325
 • Hart
 • Kunststof op de korrel
 • H. van Rooijen
 • 1948424374
 • Opstellen uitvoeringsagenda klimaatadaptatieplan
 • H. van Rooijen
 • 194838076
 • D66
 • Verkenning bestuurlijke vorm WSD/WVS NOB
 • M. Roozendaal
 • 5/1/2020
 • 194853384
 • Team Meierijstad
 • Onderzoek naar mogelijkheden voor vergroten van jeugdparticipatie bij de gemeentepolitiek
 • K. van Rooij
 • 8/1/2018
 • 194852925
 • Onderzoek behoud tijdelijke verharding Vlagheide
 • H. van Rooijen
 • 1948414275
 • Hart
 • Borstonderzoek vrouwen
 • R. Compagne
 • 1948416638
 • Zon op nieuw bedrijfsdaken
 • H. van Rooijen
 • 10/1/2022