Schriftelijke vragen van Statenleden

DatumTitelIndienersStatusGremium
 • 20-7-2017
 • Schriftelijke vragen GroenLinks-Brugman-Rustenburg inzake Forse budgetkrimp Natuurgelden vanaf 2018
 • Brugman-Rustenburg, C. (GroenLinks)
 • Doorgeleid ter beantwoording
 • Ruimte, Landbouw en Natuur (RLN)
 • 19-7-2017
 • Schriftelijke vragen SP-Quaedflieg inzake Onwenselijke beleggingen pensioenfonds ABP in Tihange
 • Quaedflieg, H.J.M. (SP)
 • Beantwoord
 • Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)
 • 19-7-2017
 • Schriftelijke vragen PvdA-Houben inzake Energietop
 • Houben, T.A.H. (PvdA)
 • Beantwoord
 • Mobiliteit en Duurzaamheid (MD)
 • 19-7-2017
 • Schriftelijke Vragen GroenLinks-Brugman-PvdD-Plusquin inzake aansluiten bij initiatieven emissiereductie en beperking gezondheidseffecten
 • Beantwoord
 • Ruimte, Landbouw en Natuur (RLN)
 • 19-7-2017
 • Schriftelijke vragen D66-Vaessen CDA-Dols-Knegtering inzake Samenwerking in het Onderwijs met NRW
 • Beantwoord
 • Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)
 • 13-7-2017
 • Schriftelijke vragen SP-Visser inzake Schadelijke ontwikkelingen in het Nationaal Landschap Zuid Limburg.
 • Visser, P.M.G. (SP)
 • Doorgeleid ter beantwoording
 • Ruimte, Landbouw en Natuur (RLN)
 • 13-7-2017
 • Schriftelijke vragen CDA-Titulaer n.a.v. overlast door slechte afstemming evenementen
 • Titulaer, M.J.J. (CDA)
 • Beantwoord
 • Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)
 • 13-7-2017
 • Schriftelijke vragen VVD-Nijskens-Verbod vestigen Brabantse boeren in Limburg
 • Nijskens, H.L.M. (VVD)
 • Beantwoord
 • Ruimte, Landbouw en Natuur (RLN)
 • 13-7-2017
 • Schriftelijke vragen CDA-Ruiters VVD-Kirkels PvdA-Van Dijk D66-Van de Ven SP-Schilders inzake Brabantse bezuiniging op philharmonie zuidnederland
 • Doorgeleid ter beantwoording
 • 11-7-2017
 • Schriftelijke vragen CDA-Verhoijsen inzake Bestrijding hennepteelt
 • Verhoijsen, M.L.M. (CDA)
 • Doorgeleid ter beantwoording
 • Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)
 • 7-7-2017
 • vervolgvragen van de Partij voor de Dieren-Plusquin inzake Handhaving en opvang dassen en bijlage inzake Groene boa's
 • Plusquin, P.S.M.L. (Partij voor de Dieren)
 • Beantwoord
 • Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)
 • 6-7-2017
 • Schriftelijke vragen CDA-Titulaer n.a.v. actie burgemeester Vaals inzake schutterijen
 • Titulaer, M.J.J. (CDA)
 • Beantwoord
 • Cultuur en Samenleving (CS)
 • 5-7-2017
 • Schriftelijke vragen VL-Van Rey-PVV-Housmans-50PLUS-Van der Linden-GL-Brugman-PvdD-Plusquin inzake advertentie in Dagblad de limburger
 • Beantwoord
 • Cultuur en Samenleving (CS)
 • 4-7-2017
 • Schriftelijke vragen CDA-Tegels-Venlo studentenstad
 • Tegels, R.J.J. (CDA)
 • Doorgeleid ter beantwoording
 • Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)
 • 30-6-2017
 • Schriftelijke vragen 50PLUS-Van der Linden inzake Tweede Gewijzigd Statenvoorstel N266 Randweg Nederweert formulering projectopdracht
 • Linden, van der H.M.V. (50PLUS)
 • Doorgeleid ter beantwoording
 • Mobiliteit en Duurzaamheid (MD)
 • 29-6-2017
 • Schriftelijke vragen PvdD-Plusquin inzake uitbreiding Megastallen Grubbenvorst en Echt Susteren
 • Plusquin, P.S.M.L. (Partij voor de Dieren)
 • Beantwoord
 • Ruimte, Landbouw en Natuur (RLN)
 • 29-6-2017
 • Schriftelijke vragen PvdA-Houben inzake Bijeenkomst Asbest & Energie van 15 mei 2017
 • Houben, T.A.H. (PvdA)
 • Beantwoord
 • Mobiliteit en Duurzaamheid (MD)
 • 29-6-2017
 • Schriftelijke vragen GroenLinks-Rossel inzake Bescherming woonwagencultuur in Limburg
 • Rossel, A. (GroenLinks)
 • Doorgeleid ter beantwoording
 • Cultuur en Samenleving (CS)
 • 21-6-2017
 • Schriftelijke vragen VL-Van Rey-PVV-Bosch-GroenLinks-Brugman-Lokaal Limburg-Franssen-PvdD-Plusquin-50PLUS-Van der Linden inzake Edelchemie
 • Doorgeleid ter beantwoording
 • Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)
 • 21-6-2017
 • Schriftelijke vragen PvdA-Berghorst inzake intensieve veeteelt in Zuid-Limburg in relatie tot het POL
 • Berghorst, A. (PvdA)
 • Doorgeleid ter beantwoording
 • Ruimte, Landbouw en Natuur (RLN)
 • 13-6-2017
 • Schriftelijke vragen GroenLinks-Rossel inzake toezicht gemeenten
 • Rossel, A. (GroenLinks)
 • Beantwoord
 • Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)
 • 13-6-2017
 • Schriftelijke vragen PVV-Housmans inzake uitspraken de heer Ad Knotter
 • Housmans, R.W.P.E. (PVV)
 • Beantwoord
 • Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)
 • 13-6-2017
 • Schriftelijke vragen PVV-Housmans inzake gemeente Venlo
 • Housmans, R.W.P.E. (PVV)
 • Beantwoord
 • Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)
 • 13-6-2017
 • Schriftelijke vragen CDA-Hermans inzake mogelijk te verwachten financiële tekorten door onder meer zorguitgaven gemeenten
 • Hermans, M.M.J.T. (CDA)
 • Beantwoord
 • Cultuur en Samenleving (CS)
 • 7-6-2017
 • Schriftelijke vragen D66-Van Dommelen inzake kansen voor waterkrachtcentrales in Limburg
 • Dommelen, van W.A. (D66)
 • Beantwoord
 • Mobiliteit en Duurzaamheid (MD)
 • 7-6-2017
 • Schriftelijke vragen SP-Visser inzake voortdurende problemen vervuiling door mest in Limburg (en Brabant)
 • Visser, P.M.G. (SP)
 • Beantwoord
 • Ruimte, Landbouw en Natuur (RLN)
 • 7-6-2017
 • Schriftelijke vragen PvdA-Houben inzake Klimaatcompensatie, op naar een kaste van klimaatpaupers
 • Houben, T.A.H. (PvdA)
 • Beantwoord
 • Mobiliteit en Duurzaamheid (MD)
 • 2-6-2017
 • Schriftelijke vragen PvdA-Berghorst inzake Stand van zaken klachten de Heus Maasbracht
 • Berghorst, A. (PvdA)
 • Doorgeleid ter beantwoording
 • Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)
 • 31-5-2017
 • Schriftelijke vragen CDA-Tegels VVD-Nijskens inzake Otters in Limburg
 • Beantwoord
 • Ruimte, Landbouw en Natuur (RLN)
 • 24-5-2017
 • Schriftelijke vragen PvdA-Houben inzake landelijk rapport Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ)
 • Houben, T.A.H. (PvdA)
 • Beantwoord
 • Cultuur en Samenleving (CS)
 • 15-5-2017
 • Schriftelijke vragen PvdA-Kuntzelaers-Berghorst inzake arbeidsomstandigheden personeel VDL Nedcar
 • Beantwoord
 • Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)
 • 25-4-2017
 • Schriftelijke vragen LOKAAL-LIMBURG-Franssen inzake Criminele en overlastgevende jeugdbendes
 • Franssen, R.J.H. (Lokaal-Limburg)
 • Beantwoord
 • Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)
 • 25-4-2017
 • Schriftelijke vragen VVD-Koppe inzake IC Eindhoven-Düsseldorf versus IJzeren Rijn
 • Koppe, E.J. (VVD)
 • Beantwoord
 • Mobiliteit en Duurzaamheid (MD)
 • 18-4-2017
 • Schriftelijke vragen Partij voor de Dieren-Plusquin inzake Uitbraak paardenziekte Rhinopneumonie
 • Plusquin, P.S.M.L. (Partij voor de Dieren)
 • Beantwoord
 • Ruimte, Landbouw en Natuur (RLN)
 • 12-4-2017
 • Schriftelijke vragen 50PLUS Limburg-Van der Linden inzake Sociaal Historisch Centrum Limburg - Regionaal Historisch Centrum Limburg
 • Linden, van der H.M.V. (50PLUS)
 • Beantwoord
 • Cultuur en Samenleving (CS)
 • 31-3-2017
 • Schriftelijke vragen PvdA-Berghorst inzake inzage herindelingsontwerp Heerlen-Landgraaf
 • Berghorst, A. (PvdA)
 • Beantwoord
 • Ruimte, Landbouw en Natuur (RLN)
 • 27-3-2017
 • Schriftelijke Vragen PvdD-Plusquin inzake grootschalige vernieling en beschadiging van dassenburchten in Limburg
 • Plusquin, P.S.M.L. (Partij voor de Dieren)
 • Beantwoord
 • Ruimte, Landbouw en Natuur (RLN)
 • 24-3-2017
 • Schriftelijke vragen GroenLinks-Rossel inzake financiële problemen Zuyderland
 • Rossel, A. (GroenLinks)
 • Beantwoording verdaagd
 • Cultuur en Samenleving (CS)
 • 23-3-2017
 • Schriftelijke vragen GroenLinks-Rossel inzake Maastricht-Aachen Airport
 • Rossel, A. (GroenLinks)
 • Beantwoord
 • Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)
 • 21-3-2017
 • Schriftelijke vragen SP-Visser inzake ZLSM krijgt geen toestemming naar station Valkenburg te rijden
 • Visser, P.M.G. (SP)
 • Beantwoord
 • Ruimte, Landbouw en Natuur (RLN)
 • 20-3-2017
 • Schriftelijke vragen VVD-Heuvelings inzake beeindiging garantstelling KBC tbv Concentra Media Nederland
 • Heuvelings, J.M.E. (VVD)
 • Beantwoord
 • Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)
 • 13-3-2017
 • Schriftelijke vragen PVV-Housmans inzake artikel Dagblad de Limburger 'Midden Limburgse frustraties'
 • Housmans, R.W.P.E. (PVV)
 • Beantwoord
 • Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)
 • 2-3-2017
 • Schriftelijke vragen Partij voor de Dieren-Plusquin inzake Faunabeheerplan voor de bever
 • Plusquin, P.S.M.L. (Partij voor de Dieren)
 • Beantwoord
 • Ruimte, Landbouw en Natuur (RLN)
 • 2-3-2017
 • Schriftelijke vragen Partij voor de Dieren-Plusquin inzake Ganstrekken in Grevenbicht
 • Plusquin, P.S.M.L. (Partij voor de Dieren)
 • Beantwoord
 • Ruimte, Landbouw en Natuur (RLN)
 • 1-3-2017
 • Schriftelijke vragen VVD-Heuvelings over toeristische ontwikkeling
 • Heuvelings, J.M.E. (VVD)
 • Beantwoord
 • Ruimte, Landbouw en Natuur (RLN)
 • 20-2-2017
 • Schriftelijke vragen PVV-Housmans inzake Al-Houda moskee Geleen
 • Housmans, R.W.P.E. (PVV)
 • Beantwoord
 • Cultuur en Samenleving (CS)
 • 20-2-2017
 • Schriftelijke vragen van de PVV-Housmans inzake slimme meters Enexis
 • Housmans, R.W.P.E. (PVV)
 • Beantwoord
 • Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)
 • 17-2-2017
 • Schriftelijke vragen PvdA-Berghorst inzake Ingediende klacht stankoverlast De Heus Maasbracht
 • Berghorst, A. (PvdA)
 • Beantwoord
 • Ruimte, Landbouw en Natuur (RLN)
 • 17-2-2017
 • Schriftelijke vragen CDA-Tegels inzake Rijksmiddelen voor Greenport Venlo
 • Tegels, R.J.J. (CDA)
 • Beantwoord
 • Ruimte, Landbouw en Natuur (RLN)
 • 16-2-2017
 • Schriftelijke vragen Volkspartij Limburg-Van Rey en PVV-Housmans inzake Het geluk / gelijk van Limburg
 • Beantwoord
 • Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)