Ingekomen stukken

Datum inTitelType
 • 27-3-2017
 • Definitieve uitnodiging Werkbijeenkomst Informatievoorziening raads- en Statenleden Greenport Venlo op 13-4-2017 19-21:00 uur Innovatoren Venlo, e-mail Greenport Venlo van 20-3-2017 (PS 2017-20364)
 • Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)
 • 27-3-2017
 • G-17-008 Ontwerpbesluit Bekrachtiging geheimhouding halfjaarrapportage treasury 'uitzettingen publieke taak' 2e halfjaar 2016 (GS 2017-18986)
 • Provinciale Staten (PS)
 • 27-3-2017
 • Informerend stuk Treasuryrapportages 2e halfjaar 2016, brief GS van 21-3-2017 (GS 2017-18976)
 • Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)
 • 27-3-2017
 • Informerend stuk Opwaardering Maaslijn - Financiële afspraken Rijk en gateway review, brief GS van 7-3-2017 (GS 2017-16248)
 • Mobiliteit en Duurzaamheid (MD)
 • 27-3-2017
 • G-17-003 Gewijzigd Ontwerpbesluit Bekrachtiging geheimhouding Mededeling Portefeuillehouder inzake vragen Statenlid Housmans over benoemingen door Gedeputeerde Staten (GS 2017-11835)
 • Provinciale Staten (PS)
 • 23-3-2017
 • Concept projectplan Tram Maastricht Hasselt conform toezegging 2715, brief GS van 21-3-2017 (GS 2017-18952)
 • Mobiliteit en Duurzaamheid (MD)
 • 23-3-2017
 • Afschrift brief aan GS inzake open overleg m.b.t. herindeling, brief gemeente Landgraaf van 15-03-2017 (PS 2017-20586)
 • Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)
 • 22-3-2017
 • Mededeling Portefeuillehouder inzake Buitenring Parkstad Limburg (BPL) in verband met eerdere oplevering Mijlpaal C, brief gedeputeerde Geurts van 22-3-2017 (GS 2017-20707)
 • Mobiliteit en Duurzaamheid (MD)
 • 22-3-2017
 • ''Uitnodiging Amstel Gold Race op 16-4-2017, brief gedeputeerde Koopmans en voorzitter Limburg Cycling voor de vrouwelijke Statenleden van 22-3-2017 (GS 2017-20575)''
 • Cultuur en Samenleving (CS)
 • 21-3-2017
 • Beantwoording Schriftelijke Vragen PVV-Housmans inzake slimme meters Enexis, brief GS van 21-3-2017 (GS 2017-19034)
 • Beantwoording Schriftelijke Vragen
 • 21-3-2017
 • Stankoverlast de Heus, e-mail van T. Huijbers van 16-3-2017 (PS 2017-19531)
 • Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)
 • 21-3-2017
 • Mededeling Portefeuillehouder inzake N280 West Wegvak Roermond, brief gedeputeerde Geurts van 21-3-2017 (GS 2017-19035)
 • Mobiliteit en Duurzaamheid (MD)
 • 21-3-2017
 • Informerend stuk Belastingoverzicht 2017 Limburgse gemeenten, brief GS van 21-3-2017 (GS 2017-19002)
 • Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)
 • 21-3-2017
 • G-17-007 Ontwerpbesluit Bekrachtiging geheimhouding notulen aandeelhoudersvergaderingen Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) (GS 2017-19305)
 • Provinciale Staten (PS)
 • 21-3-2017
 • Beantwoording Schriftelijke Vragen GroenLinks-Rossel inzake werkbezoek Mook en Middelaar, brief GS van 21-3-2017 (GS 2017-19730)
 • Beantwoording Schriftelijke Vragen
 • 21-3-2017
 • Mededeling Portefeuillehouder inzake bestemmingsplanprocedure N280 West Wegvak Roermond, brief gedeputeerde Geurts van 21-3-2017 (GS 2017-19003)
 • Mobiliteit en Duurzaamheid (MD)
 • 21-3-2017
 • Vaststelling Herindelingsontwerp Landgraaf-Heerlen, brief GS van 21-3-2017 (GS 2017-19771)
 • Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)
 • 21-3-2017
 • Beantwoording Schriftelijke Vragen Partij voor de Dieren-Plusquin inzake beverbeleid doden of nieuwe bevernatuur, brief GS van 21-3-2017 (GS 2017-19024)
 • Beantwoording Schriftelijke Vragen
 • 21-3-2017
 • Beantwoording Schriftelijke Vragen GroenLinks-Brugman inzake uitbreiding Nationaal Park De Maasduinen in Zuidelijke Richting, brief GS van 21-3-2017 (GS 2017-18880)
 • Ruimte, Landbouw en Natuur (RLN)
 • 21-3-2017
 • Beantwoording Schriftelijke Vragen Volkspartij Limburg-Van Rey, PVV-Housmans, Van der Linden-50 PLUS en Franssen-Lokaal Limburg inzake Waterleiding Maatschappij Limburg, brief GS van 21-3-2017 (GS 2017-19302)
 • Beantwoording Schriftelijke Vragen
 • 21-3-2017
 • Uitnodiging voor gemeenteraads- en Statenleden inzake besloten informatiebijeenkomst Trambaanfietsroute Maastricht-Aken op 29-3-2017, e-mail gemeensten Eijsden-Margraten van 16-3-2017 (PS 2017-19555)
 • Mobiliteit en Duurzaamheid (MD)
 • 21-3-2017
 • 1ste SML Nieuwsbrief Maart 2017, e-mail SML van 20-3-2017 (PS 2017-20034)
 • Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)
 • 21-3-2017
 • Beantwoording Schriftelijke Vragen CDA-Tegels inzake Rijksmiddelen voor Greenport Venlo, brief GS van 21-3-2017 (GS 2017-19019)
 • Beantwoording Schriftelijke Vragen
 • 21-3-2017
 • Informerend stuk Voorontwerp provinciaal inpassingsplan ''Spooraansluiting Yard (inclusief Car Handling Terminal)'', brief GS van 21-3-2017 (GS 2017-19315)
 • Ruimte, Landbouw en Natuur (RLN)
 • 20-3-2017
 • Beantwoording Schriftelijke Vragen PVV-Housmans inzake Al-Houda moskee Geleen, commissaris van de Koning-Rijksorgaan van 20-3-2017 (GS 2017-18109)
 • Beantwoording Schriftelijke Vragen
 • 20-3-2017
 • Beantwoording Schriftelijke Vragen GroenLinks-Rossel inzake 'chemische bedrijven overtreden vaak de regels', brief GS van 14-3-2017 (GS 2017-17352)
 • Beantwoording Schriftelijke Vragen
 • 17-3-2017
 • Persbericht Saskia Goetgeluk benoemd als CEO Brightlands Campus Greenport Venlo, brief gedeputeerde Beurskens van 17-3-2017 (GS 2017-19394)
 • Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)
 • 17-3-2017
 • Beantwoording Schriftelijke Vragen PVV-Housmans en Volkspartij Limburg-Van Rey inzake het geluk-gelijk van Limburg, brief GS van 14-3-2017 (GS 2017-18023)
 • Beantwoording Schriftelijke Vragen
 • 16-3-2017
 • Verslag provinciaal jeugddebat Limburg gehouden op 21-11-2016, e-mail van NJR van 13-3-2017 (PS 2017-18772)
 • Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)
 • 14-3-2017
 • Mededeling Portefeuillehouder inzake toezeggingen 2634, 2417 en 2379 en motie 791 (inzake evaluatie van de Nadere subsidieregels tenderregeling monumenten), brief gedeputeerde Mackus van 14-3-2017 (GS 2017-17571)
 • Cultuur en Samenleving (CS)
 • 14-3-2017
 • Persbericht Just Dance - veelzijdige dansactiviteiten voor amateurdansers tijdens Schrit_tmacher festival, e-mail Huis voor de Kunsten Limburg van 10-3-2017 (PS 2017-18458)
 • Cultuur en Samenleving (CS)
 • 14-3-2017
 • Beantwoording Schriftelijke Vragen VVD-Heuvelings inzake Limburg is geen Mokum, brief GS van 14-3-2017 (GS 2017-17540)
 • Beantwoording Schriftelijke Vragen
 • 14-3-2017
 • G-16-045 Gewijzigd Statenvoorstel Wijziging Hoofdstuk 3 Natuur van de Omgevingsverordening Limburg 2014 naar aanleiding van inwerkingtreding Wet Natuurbescherming per 1-1-2017, brief GS van 14-3-2017 (GS 2017-17429)
 • Ruimte, Landbouw en Natuur (RLN)
 • 14-3-2017
 • Beantwoording Schriftelijke Vragen Partij voor de Dieren-Plusquin inzake platwalsen dassenburcht en grove overtreding Wet natuurbescherming, brief GS van 14-3-2017 (GS 2017-17316)
 • Beantwoording Schriftelijke Vragen
 • 14-3-2017
 • Mededeling Portefeuillehouder inzake huisvesting van statushouders, brief gedeputeerde Prevoo 14-3-2017 (GS 2017-17083)
 • Cultuur en Samenleving (CS)
 • 14-3-2017
 • Informerend stuk Jaarverslag van de Provinciale Commissie Omgevingsvraagstukken over het jaar 2016, brief GS van 14-3-2017 (GS 2017-17287)
 • Ruimte, Landbouw en Natuur (RLN)
 • 14-3-2017
 • Herindeling Nuth-Onderbanken-Schinnen: Het is nog niet te laat, mail actiecomités Hulsberg en Schimmert van 12-3-2017 (PS 2017-18462)
 • Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)
 • 14-3-2017
 • Informerend stuk Leeftijdsgrens Verordening Stimuleringslening Duurzaam Thuis, brief GS van 14-3-2017 (GS 2017-17584)
 • Mobiliteit en Duurzaamheid (MD)
 • 14-3-2017
 • Informerend stuk Uitvoering motie 795 Dierenambulances, brief GS van 14-3-2017 (GS 2017-15656)
 • Ruimte, Landbouw en Natuur (RLN)
 • 14-3-2017
 • Stankoverlast De Heus, mail mw. Linssen van 11-3-2017 (PS 2017-18463)
 • Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)
 • 14-3-2017
 • Mededeling Portefeuillehouder inzake Arhi-procedure Brunssum, brief gedeputeerde Koopmans van 14-3-2017 (GS 2017-18811)
 • Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)
 • 14-3-2017
 • Europe Calling! A critical reflection on 25 years of treaty of Maastricht, brief Provincie Limburg van 8-3-2017 (PS 2017-18364)
 • Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)
 • 14-3-2017
 • Mededeling Portefeuillehouder inzake Limburgse Platform 31 - wijken, brief gedeputeerden Van Rijnsbergen, Geurts en Prevoo van 14-3-2017 (GS 2017-18196)
 • Cultuur en Samenleving (CS)
 • 13-3-2017
 • Uitnodiging werkconferentie project N280 Roermond op 6-4-2017 van 19.00 - 20.30 uur, brief gedeputeerde Geurts van 13-3-2017 (GS 2017-18493)
 • Mobiliteit en Duurzaamheid (MD)
 • 10-3-2017
 • Mededeling Portefeuillehouder inzake ondersteuning ontwikkeling onderzoeksinfrastructuur op de Brightlands Campus Greenport Venlo en ondernemersgedreven innovatie, brief gedeputeerden Beurskens en Mackus van 10-3-2017 (GS 2017-17992)
 • Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)
 • 10-3-2017
 • Inrichting Planning & Controlcyclus 2017, besluit Jaarrekeningcommissie van 17-2-2017 (2017-17939)
 • Jaarrekeningcommissie (JRC)
 • 10-3-2017
 • Jaarverslag 2016 van de Zuidelijke Rekenkamer, e-mail Zuidelijke Rekenkamer van 9-3-2017(PS 2017-17942)
 • Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)
 • 10-3-2017
 • Toezending afschrift brief Ministerie BZK aan de gemeente Haren d.d. 19-8-2016 inzake vernietigingsverzoek, brief gedeputeerde Koopmans van 10-3-2017 (GS 2017-18171)
 • Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)
 • 9-3-2017
 • Beantwoording technische vragen evaluatie BOR, brief gedeputeerde Van Rijnsbergen van 8-3-2017 (GS 2017-17682)
 • Cultuur en Samenleving (CS)
 • 9-3-2017
 • Uitnodiging Eenakterfestival Brokstukken 2017 op 19-3-2017, e-mail Huis voor de Kunsten van 8-3-2017 (PS 2017-17555)
 • Cultuur en Samenleving (CS)Zoeken