Moties

DatumTitelIndienersStatus
 • 31-3-2017
 • Motie 834 Plusquin c.s. inzake afstemming toetsing en preventie in faunabeheer
 • Bosch, M.T. (PVV) Brugman-Rustenburg, C. (GroenLinks) Plusquin, P.S.M.L. (Partij voor de Dieren)
 • Aangehouden
 • 31-3-2017
 • Motie 833 Rossel c.s. inzake provinciale armoederegisseur(s)
 • Rossel, A. (GroenLinks) Linden, van der H.M.V. (50PLUS) Plusquin, P.S.M.L. (Partij voor de Dieren)
 • Ingetrokken
 • 31-3-2017
 • Motie 832 2e gewijzigd Rossel inzake financiële bijdrage structuurversterkende investeringen in kernen
 • Hermans, M.M.J.T. (CDA) Housmans, R.W.P.E. (PVV) Rossel, A. (GroenLinks) Plusquin, P.S.M.L. (Partij voor de Dieren)
 • Aangenomen
 • 10-2-2017
 • Motie 823 Housmans inzake raadpleging herindeling gemeenten
 • Housmans, R.W.P.E. (PVV)
 • Aangehouden
 • 10-2-2017
 • Motie 822 Housmans c.s. inzake stopzetting Arhi-procedure Parkstad
 • Franssen, R.J.H. (Lokaal-Limburg) Housmans, R.W.P.E. (PVV) Linden, van der H.M.V. (50PLUS)
 • Aangehouden
 • 10-2-2017
 • Motie 821 Housmans c.s. inzake stopzetting Arhi-procedure Parkstad
 • Franssen, R.J.H. (Lokaal-Limburg) Housmans, R.W.P.E. (PVV) Linden, van der H.M.V. (50PLUS)
 • Aangehouden
 • 10-2-2017
 • Motie 817 Housmans c.s. inzake stopzetting Arhi-procedure Parkstad
 • Franssen, R.J.H. (Lokaal-Limburg) Housmans, R.W.P.E. (PVV) Linden, van der H.M.V. (50PLUS)
 • Verworpen
 • 10-2-2017
 • Motie 819 Housmans c.s. inzake stopzetting Arhi-procedure Parkstad
 • Franssen, R.J.H. (Lokaal-Limburg) Housmans, R.W.P.E. (PVV) Linden, van der H.M.V. (50PLUS)
 • Aangehouden
 • 10-2-2017
 • Roepen het college van Gedeputeerde Staten op om: - Te komen met een uitvoeringsplan om de diversiteit van maatschappelijke doelen met elkaar te verbinden om de biodiversiteit voor de voor Limburg belangrijkste soorten toe te laten nemen en hiermee te beginnen in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg
 • - In het najaar van 2017 dit plan te presenteren aan PS.
 • Rossel, A. (GroenLinks) Plusquin, P.S.M.L. (Partij voor de Dieren)
 • Ingetrokken
 • 10-2-2017
 • Motie 828 Claessens en Kuntzelaers inzake Verbetering Belangrijkste Limburgse Soorten
 • Kuntzelaers, J.J.M. (PvdA) Claessens-Schepers, Y.M. (SP)
 • Aangenomen
 • 10-2-2017
 • Motie 820 Housmans c.s. inzake stopzetting Arhi-procedure Parkstad
 • Franssen, R.J.H. (Lokaal-Limburg) Housmans, R.W.P.E. (PVV) Linden, van der H.M.V. (50PLUS)
 • Aangehouden
 • 10-2-2017
 • Motie 824 Plusquin en Brugman inzake stop verhuur jachtrecht op provinciale gronden
 • Brugman-Rustenburg, C. (GroenLinks) Plusquin, P.S.M.L. (Partij voor de Dieren)
 • Aangehouden
 • 10-2-2017
 • Motie 831 Rossel inzake governance Sturing in Samenwerking 2.0
 • Rossel, A. (GroenLinks)
 • Verworpen
 • 10-2-2017
 • Motie 818 Housmans c.s. inzake stopzetting Arhi-procedure Parkstad
 • Franssen, R.J.H. (Lokaal-Limburg) Housmans, R.W.P.E. (PVV) Linden, van der H.M.V. (50PLUS)
 • Verworpen
 • 10-2-2017
 • Motie 815 gewijzigd Nijskens c.s. inzake gezamenlijk afstemmen faunabeheer tussen beherende organisaties en particuliere grondeigenaren
 • Bosch, M.T. (PVV) Rey, van J.F.B. (Volkspartij Limburg) Ven, van de J. (D66) Linden, van der H.M.V. (50PLUS) Tegels, R.J.J. (CDA) Nijskens, H.L.M. (VVD)
 • Aangenomen
 • 10-2-2017
 • Motie 825 Tegels c.s. inzake toezicht en beheer horen bij natuurbeleid
 • Kuntzelaers, J.J.M. (PvdA) Hermans, L.J. (PVV) Ven, van de J. (D66) Linden, van der H.M.V. (50PLUS) Tegels, R.J.J. (CDA) Nijskens, H.L.M. (VVD)
 • Aangenomen
 • 10-2-2017
 • Motie 826 Brugman en Plusquin inzake extra middelen Natuurvisie Limburg 2016 docx
 • Brugman-Rustenburg, C. (GroenLinks) Plusquin, P.S.M.L. (Partij voor de Dieren)
 • Aangehouden
 • 10-2-2017
 • Motie 827 Claessens inzake vermaatschappelijking van de natuur
 • Claessens-Schepers, Y.M. (SP)
 • Aangenomen
 • 10-2-2017
 • Motie 816 gewijzigd Evers en Rossel inzake minimale eis social return investeringen
 • Evers, B.E.P. (SP) Rossel, A. (GroenLinks) Plusquin, P.S.M.L. (Partij voor de Dieren)
 • Ingetrokken
 • 10-2-2017
 • Motie 830 Rossel en Plusquin inzake bergtoerisme Zuid-Limburg
 • Rossel, A. (GroenLinks) Plusquin, P.S.M.L. (Partij voor de Dieren)
 • Ingetrokken
 • 16-12-2016
 • Motie 812 Hermans c.s. inzake verordening stimuleringslening duurzaam thuis
 • Hermans, L.J. (PVV) Koppe, E.J. (VVD) Rey, van J.F.B. (Volkspartij Limburg) Wageningen, van J. (D66) Brugman-Rustenburg, C. (GroenLinks) Franssen, R.J.H. (Lokaal-Limburg) Schaminee, B.J.A. (SP) Werrij-Wetzels, M. (CDA) Houben, T.A.H. (PvdA) Linden, van der H.M.V. (50PLUS) Plusquin, P.S.M.L. (Partij voor de Dieren)
 • Aangenomen
 • 16-12-2016
 • Motie 810 Housmans c.s. inzake protestvrije kinderen
 • Rey, van J.F.B. (Volkspartij Limburg) Housmans, R.W.P.E. (PVV) Linden, van der H.M.V. (50PLUS) Plusquin, P.S.M.L. (Partij voor de Dieren)
 • Verworpen
 • 16-12-2016
 • 2e Gewijzigd Motie 809 Brugman c.s. inzake verduurzaming provinciale gebouwen
 • Rey, van J.F.B. (Volkspartij Limburg) Wageningen, van J. (D66) Brugman-Rustenburg, C. (GroenLinks) Franssen, R.J.H. (Lokaal-Limburg) Linden, van der H.M.V. (50PLUS) Plusquin, P.S.M.L. (Partij voor de Dieren) Quaedflieg, H.J.M. (SP)
 • Aangenomen
 • 16-12-2016
 • 2e Gewijzigde motie 813 Rossel c.s. inzake risicobeheersing vervlechting grond- en vastgoedexploitaties DCGV TPN Venlo Greenpark Villa Flora en Innovatoren
 • Rey, van J.F.B. (Volkspartij Limburg) Evers, B.E.P. (SP) Rossel, A. (GroenLinks) Linden, van der H.M.V. (50PLUS) Simons, B.A. (PVV) Plusquin, P.S.M.L. (Partij voor de Dieren)
 • Aangenomen
 • 16-12-2016
 • Motie 811 Van den Akker c.s. inzake voorgenomen gemeenschappelijk Europees tolsysteem
 • Kuntzelaers, J.J.M. (PvdA) Titulaer, M.J.J. (CDA) Akker, van den J.P. (VVD) Franssen, R.J.H. (Lokaal-Limburg) Schaminee, B.J.A. (SP) Linden, van der H.M.V. (50PLUS) Vaessen, L.A.P. (D66)
 • Aangenomen
 • 16-12-2016
 • Gewijzigde motie 814 Plusquin c.s. inzake informeren omgeving bij vuurwerkevenementen
 • Kuntzelaers, J.J.M. (PvdA) Hermans, L.J. (PVV) Rey, van J.F.B. (Volkspartij Limburg) Brugman-Rustenburg, C. (GroenLinks) Franssen, R.J.H. (Lokaal-Limburg) Dommelen, van W.A. (D66) Linden, van der H.M.V. (50PLUS) Tegels, R.J.J. (CDA) Heuvelings, J.M.E. (VVD) Plusquin, P.S.M.L. (Partij voor de Dieren) Claessens-Schepers, Y.M. (SP)
 • Aangenomen
 • 16-12-2016
 • Gewijzigde motie 808 Rossel c.s. inzake lobby ontwikkeling en productie elektrische motorvoertuigen
 • Franssen, R.J.H. (Lokaal-Limburg) Rossel, A. (GroenLinks) Linden, van der H.M.V. (50PLUS) Plusquin, P.S.M.L. (Partij voor de Dieren)
 • Aangenomen
 • 11-11-2016
 • Motie 802 gewijzigd Franssen c.s. inzake jeugdloon lokaal limburg
 • Rey, van J.F.B. (Volkspartij Limburg) Franssen, R.J.H. (Lokaal-Limburg) Rossel, A. (GroenLinks) Linden, van der H.M.V. (50PLUS) Plusquin, P.S.M.L. (Partij voor de Dieren)
 • Ingetrokken
 • 11-11-2016
 • Motie 807 Van de Ven c.s. inzake cultuuraanbod en profiel studenten
 • Dijk, van P.H. (PvdA) Franssen, R.J.H. (Lokaal-Limburg) Rossel, A. (GroenLinks) Ven, van de J. (D66) Ruiters, M.P.P. (CDA) Plusquin, P.S.M.L. (Partij voor de Dieren) Schilders, C. (SP)
 • Aangenomen
 • 11-11-2016
 • Motie 805 gewijzigd Tegels c.s. inzake Limburg parel van de paardensport
 • Kuntzelaers, J.J.M. (PvdA) Rey, van J.F.B. (Volkspartij Limburg) Brugman-Rustenburg, C. (GroenLinks) Franssen, R.J.H. (Lokaal-Limburg) Ven, van de J. (D66) Linden, van der H.M.V. (50PLUS) Tegels, R.J.J. (CDA) Plusquin, P.S.M.L. (Partij voor de Dieren)
 • Aangenomen
 • 11-11-2016
 • Motie 803 gewijzigd Rossel c.s. verdeling extra budget subinfra culturele instellingen
 • Rossel, A. (GroenLinks) Linden, van der H.M.V. (50PLUS) Plusquin, P.S.M.L. (Partij voor de Dieren)
 • Verworpen
 • 11-11-2016
 • Motie 804 gewijzigd Kuntzelaers c.s. inzake sluiting betaalkantoor Defensie Eygelshoven
 • Kuntzelaers, J.J.M. (PvdA) Rey, van J.F.B. (Volkspartij Limburg) Franssen, R.J.H. (Lokaal-Limburg) Housmans, R.W.P.E. (PVV) Rossel, A. (GroenLinks) Linden, van der H.M.V. (50PLUS) Ruiters, M.P.P. (CDA) Vaessen, L.A.P. (D66) Plusquin, P.S.M.L. (Partij voor de Dieren) Quaedflieg, H.J.M. (SP)
 • Aangenomen
 • 11-11-2016
 • Motie 806 gewijzigd Geraats c.s. inzake provinciale wegen
 • Kirkels, A.W.P. (VVD) Rey, van J.F.B. (Volkspartij Limburg) Soest, van K.J.P. (PVV) Wageningen, van J. (D66) Schaminee, B.J.A. (SP) Berghorst, A. (PvdA) Geraats, J.M.L. (CDA)
 • Aangenomen
 • 4-11-2016
 • Motie 800 2e gewijzigd Kuntzelaers inzake Huis voor de Zorg
 • Kuntzelaers, J.J.M. (PvdA) Housmans, R.W.P.E. (PVV)
 • Verworpen
 • 4-11-2016
 • Motie 789 Van der Linden en Plusquin inzake Resterend budget Transformatie Jeugdzorg
 • Linden, van der H.M.V. (50PLUS) Plusquin, P.S.M.L. (Partij voor de Dieren)
 • Ingetrokken
 • 4-11-2016
 • Motie 791 Kirkels c.s. inzake Perspectief voor monumenten door tijdige restauratie
 • Kuntzelaers, J.J.M. (PvdA) Kirkels, A.W.P. (VVD) Brugman-Rustenburg, C. (GroenLinks) Schaminee, B.J.A. (SP) Ven, van de J. (D66) Ruiters, M.P.P. (CDA)
 • Aangenomen
 • 4-11-2016
 • Motie 798 Housmans inzake Euregioraad Maas Rijn
 • Housmans, R.W.P.E. (PVV)
 • Ingetrokken
 • 4-11-2016
 • Motie 799 2e gewijzigd Mackus c.s. inzake Arbeidsmarktbeleid inzake statushouders
 • Kuntzelaers, J.J.M. (PvdA) Mackus, H.J.H. (CDA) Akker, van den J.P. (VVD) Brugman-Rustenburg, C. (GroenLinks) Schaminee, B.J.A. (SP) Ven, van de J. (D66)
 • Aangenomen
 • 4-11-2016
 • Motie 797 3e gewijzigd Brugman c.s. inzakeBinnenklimaat Gouvernement
 • Kuntzelaers, J.J.M. (PvdA) Mackus, H.J.H. (CDA) Rey, van J.F.B. (Volkspartij Limburg) Brugman-Rustenburg, C. (GroenLinks) Franssen, R.J.H. (Lokaal-Limburg) Schaminee, B.J.A. (SP) Linden, van der H.M.V. (50PLUS) Vaessen, L.A.P. (D66) Plusquin, P.S.M.L. (Partij voor de Dieren)
 • Aangenomen
 • 4-11-2016
 • Motie 796 gewijzigd Franssen inzake Burgercommissieleden
 • Rey, van J.F.B. (Volkspartij Limburg) Brugman-Rustenburg, C. (GroenLinks) Franssen, R.J.H. (Lokaal-Limburg) Linden, van der H.M.V. (50PLUS) Plusquin, P.S.M.L. (Partij voor de Dieren)
 • Verworpen
 • 4-11-2016
 • Motie 792 Schaminée c.s. inzake haalbaarheidsonderzoeken
 • Kuntzelaers, J.J.M. (PvdA) Mackus, H.J.H. (CDA) Akker, van den J.P. (VVD) Brugman-Rustenburg, C. (GroenLinks) Schaminee, B.J.A. (SP) Vaessen, L.A.P. (D66) Plusquin, P.S.M.L. (Partij voor de Dieren)
 • Aangenomen
 • 4-11-2016
 • Motie 801 Vaessen c.s. inzake Hackathon Brightlands Smart Services
 • Kuntzelaers, J.J.M. (PvdA) Brugman-Rustenburg, C. (GroenLinks) Schaminee, B.J.A. (SP) Linden, van der H.M.V. (50PLUS) Ruiters, M.P.P. (CDA) Vaessen, L.A.P. (D66) Heuvelings, J.M.E. (VVD)
 • Aangenomen
 • 4-11-2016
 • Motie 794 gewijzigd Schaminée en Brugman inzake Rol PS bij ontwikkelteams OV-concessies
 • Brugman-Rustenburg, C. (GroenLinks) Schaminee, B.J.A. (SP) Plusquin, P.S.M.L. (Partij voor de Dieren)
 • Ingetrokken
 • 4-11-2016
 • Motie 790 gewijzigd Van der Linden c.s. inzake Samenwerking Sociaal Historisch Centrum Limburg (SHCL) en Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL)
 • Rey, van J.F.B. (Volkspartij Limburg) Franssen, R.J.H. (Lokaal-Limburg) Linden, van der H.M.V. (50PLUS)
 • Aangehouden
 • 4-11-2016
 • Motie 793 gewijzigd Schaminée c.s. inzake Praktijkschool Openbaar Vervoer
 • Kuntzelaers, J.J.M. (PvdA) Akker, van den J.P. (VVD) Brugman-Rustenburg, C. (GroenLinks) Schaminee, B.J.A. (SP) Ven, van de J. (D66) Giessen-Cox, S.M.W. (CDA) Plusquin, P.S.M.L. (Partij voor de Dieren)
 • Aangenomen
 • 4-11-2016
 • Motie 795 gewijzigd Plusquin c.s. inzake Dierenambulance
 • Kuntzelaers, J.J.M. (PvdA) Visser, P.M.G. (SP) Rey, van J.F.B. (Volkspartij Limburg) Brugman-Rustenburg, C. (GroenLinks) Franssen, R.J.H. (Lokaal-Limburg) Housmans, R.W.P.E. (PVV) Dommelen, van W.A. (D66) Linden, van der H.M.V. (50PLUS) Plusquin, P.S.M.L. (Partij voor de Dieren)
 • Aangenomen
 • 30-9-2016
 • Motie 782 Brugman c.s. inzake Rijksbijdrage Railnetwerk
 • Kuntzelaers, J.J.M. (PvdA) Hermans, L.J. (PVV) Koppe, E.J. (VVD) Titulaer, M.J.J. (CDA) Rey, van J.F.B. (Volkspartij Limburg) Wageningen, van J. (D66) Brugman-Rustenburg, C. (GroenLinks) Franssen, R.J.H. (Lokaal-Limburg) Schaminee, B.J.A. (SP) Linden, van der H.M.V. (50PLUS) Plusquin, P.S.M.L. (Partij voor de Dieren)
 • Aangenomen
 • 30-9-2016
 • Motie 783 Plusquin en Brugman inzake gezondheidsrisico's intensieve veehouderij vgo
 • Brugman-Rustenburg, C. (GroenLinks) Plusquin, P.S.M.L. (Partij voor de Dieren)
 • Ingetrokken
 • 30-9-2016
 • Motie 785 Vaessen c.s. inzake financiering regionale omroepen
 • Kuntzelaers, J.J.M. (PvdA) Franssen, R.J.H. (Lokaal-Limburg) Schaminee, B.J.A. (SP) Linden, van der H.M.V. (50PLUS) Ruiters, M.P.P. (CDA) Vaessen, L.A.P. (D66) Plusquin, P.S.M.L. (Partij voor de Dieren)
 • Aangenomen
 • 30-9-2016
 • Gewijzigd Motie 781 Rossel inzake ontwikkelingen IPS en Yard in relatie tot milieueffecten
 • Rossel, A. (GroenLinks)
 • IngetrokkenZoeken