Ingekomen stukken

Datum inTitelAfzenderSoortGremium
 • 24-5-2017
 • G-17-015 Statenvoorstel Voorjaarsnota 2017, brief GS van 23-5-2017 (GS 2017-35940)
 • GS
 • Statenvoorstel
 • Provinciale Staten (PS)
 • 24-5-2017
 • Persbericht Expositie InBeeld 2017 bij ECI Cultuurfabriek te Roermond, e-mail Huis voor de Kunsten van 23-5-2017 (PS 2017-36894)
 • Extern
 • Informerend
 • Cultuur en Samenleving (CS)
 • 23-5-2017
 • Mededeling Portefeuillehouder inzake Betaald Voetbal Organisaties, brief gedeputeerden Koopmans en Van Rijnsbergen van 23-5-2017 (GS 2017-34977)
 • GS
 • Informerend
 • Cultuur en Samenleving (CS)
 • 23-5-2017
 • Beantwoording Schriftelijke Vragen PvdA-Houben inzake landelijk rapport Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ), brief GS van 23-5-2017 (GS 2017-34897)
 • GS
 • Beantwoording Schriftelijke vragen
 • Mobiliteit en Duurzaamheid (MD)
 • 23-5-2017
 • Mededeling Portefeuillehouder inzake jaarverslag vertrouwenspersoon 2016, brief gedeputeerde Koopmans van 23-5-2017 (GS 2017-36597)
 • GS
 • Informerend
 • Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)
 • 23-5-2017
 • G-17-015 Statenvoorstel Voorjaarsnota 2017, brief GS van 23-5-2017 (GS 2017-35940)
 • GS
 • 23-5-2017
 • Openstelling Buitenring Parkstad Limburg, e-mail J. Wevers van 19-5-2017 (PS 2017-35970)
 • Extern
 • Informerend
 • Mobiliteit en Duurzaamheid (MD)
 • 23-5-2017
 • Mededeling Portefeuillehouder inzake vragen van de heer Rossel over Center Court, brief gedeputeerde Koopmans van 23-5-2017 (GS 2017-35004)
 • GS
 • Informerend
 • Cultuur en Samenleving (CS)
 • 23-5-2017
 • Informerend stuk Eerste Voortgangsrapportage Sociale Agenda Limburg 2025, brief GS van 16-5-2017 (GS 2017-32504)
 • GS
 • Informerend
 • Cultuur en Samenleving (CS)
 • 23-5-2017
 • Persbericht Expositie InBeeld 2017 bij De Domijnen te Sittard. E-mail Huis voor de Kunsten van 22-5-2017 (PS 2017-36412)
 • Extern
 • Informerend extern
 • Cultuur en Samenleving (CS)
 • 23-5-2017
 • Mededeling Portefeuillehouder inzake Tram Vlaanderen Maastricht-Hasselt, brief gedeputeerde Mackus van 23-5-2017 (GS 2017-36964)
 • GS
 • Informerend
 • Mobiliteit en Duurzaamheid (MD)
 • 23-5-2017
 • Mededeling Portefeuillehouder N280 West, wegvak Roermond inzake bestemmingsplanprocedure, brief gedeputeerde Geurts van 23-5-2017 (GS 2017-34742)
 • GS
 • Informerend
 • Mobiliteit en Duurzaamheid (MD)
 • 23-5-2017
 • Analyse van de zevende voortgangsrapportage Groor Project Brains Unlimited i.r.t. de Regeling Grote Projecten 2017 (PS 2017-36355)
 • Griffie
 • Informerend
 • Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)
 • 23-5-2017
 • Mededeling Portefeuillehouder inzake toezegging 2512 (inzake jaarverslag EIKpunt 2016), brief gedeputeerde Van Rijnsbergen van 23-5-2017 (GS 2017-34971)
 • GS
 • Informerend
 • Cultuur en Samenleving (CS)
 • 23-5-2017
 • Analyse van de derde voortgangsrapportage Groot Project Brightlands Chemelot Campus i.r.t. de Regeling Grote Projecten 2017 (PS 2017-36711)
 • Griffie
 • Informerend
 • Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)
 • 23-5-2017
 • Analyse herziene basisrapportage Groot Project Maastricht Aachen Airport i.r.t. de Regeling Grote Projecten 2017, sonderend stuk van de Griffie van 22-5-2017 (PS 2017-36357)
 • Griffie
 • Informerend
 • Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)
 • 23-5-2017
 • G-17-014 Statenvoorstel Advies aan Commissariaat voor de Media naar aanleiding van de aanvraag tot aanwijzing als regionale publieke media-instelling door Stichting Omroep Limburg, brief GS van 23-5-2017 (GS 2017-35815)
 • GS
 • Statenvoorstel
 • Cultuur en Samenleving (CS)
 • 23-5-2017
 • G-17-016 Statenvoorstel Focusnotitie Monumenten 2017-2019, brief GS van 23-5-2017 (GS 2017-32837)
 • GS
 • Statenvoorstel
 • Cultuur en Samenleving (CS)
 • 23-5-2017
 • Mededeling Portefeuillehouder inzake bezwaarschrift gemeente Landgraaf van 1-5-2017, brief CdK Bovens van 23-5-2017 (GS 2017-36924)
 • CdK
 • Informerend
 • Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)
 • 23-5-2017
 • Mededeling Portefeuillehouder inzake Toekomst Lokale Democratie, brief gedeputeerde Koopmans van 23-5-2017 (GS 2017-33867)
 • GS
 • Informerend
 • Cultuur en Samenleving (CS)
 • 23-5-2017
 • I-17-001 Initiaitiefvoorstel PvdA inzake Pilot Provinciale Burgertop, LIMBURG100, e-mail Statenlid Berghorst van 22-5-2017 (PS 2017-36420)
 • Statenlid
 • Initiatiefvoorstel
 • Cultuur en Samenleving (CS)
 • 23-5-2017
 • Mededeling Portefeuillehouder inzake uitspraak gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in relatie tot het herindelingstraject Landgraaf-Heerlen, brief gedeputeerde Koopmans van 23-5-2017 (GS 2017-36986)
 • GS
 • Informerend
 • Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)
 • 22-5-2017
 • Persbericht Provinciale impuls voor diverse projecten Horst aan de Maas, brief gedeputeerde Geurts van 22-5-2017 (GS 2017-36280)
 • GS
 • Informerend
 • Ruimte, Landbouw en Natuur (RLN)
 • 19-5-2017
 • Monitoring van door PS overgenomen aanbevelingen aan GS uit onderzoeken van ZRK en Statenonderzoeken van PS, brief GS van 9-5-2017 (GS 2017-29255)
 • GS
 • Informerend
 • Provinciale Staten (PS)
 • 19-5-2017
 • Mededeling Portefeuillehouder inzake ondersteuning van de ontwikkeling van het concept 'Personalised Nutrition' en de daarvoor noodzakelijke onderzoeksinfrastructuur in Villa Flora, brief gedeputeerden Beurskens en Mackus van 19-5-2017 (GS 2017-35401)
 • GS
 • Informerend
 • Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)
 • 19-5-2017
 • Informerend stuk Jaarstukken 2016 - 2018 RUD Zuid-Limburg, brief GS van 16-5-2017 (GS 2017-33532)
 • GS
 • Informerend
 • Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)
 • 19-5-2017
 • Afschrift zienswijze herindeling Heerlen-Landgraaf, brief Ondernemingsraad Heerlen van 11-5-2017 (PS 2017-35836)
 • Extern
 • Informerend extern
 • Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)
 • 19-5-2017
 • Station Grubbenvorst, brief Ondernemend Venlo van 15-5-2017 (PS 2017-35329)
 • Extern
 • Informerend extern
 • Mobiliteit en Duurzaamheid (MD)
 • 19-5-2017
 • Mededeling Portefeuillehouder inzake (her)benoeming leden Adviescommissie bezwaarschriften Provincie Limburg, brief CdK Bovens van 25-4-2017 (GS 2017-33145)
 • GS
 • Informerend
 • Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)
 • 18-5-2017
 • Hoorzittingen herindeling Landgraaf-Heerlen, e-mail Burgercomité Zelfstandig Landgraaf van 18-5-2017 (PS2017-35651)
 • Extern
 • Informerend extern
 • Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)
 • 16-5-2017
 • Reactie op uitnodiging om deel te nemen aan PS 29-9-2017, brief VVD-fractie Eerste Kamer van 12-5-2017 (PS 2017-33982)
 • Extern
 • Informerend extern
 • Presidium
 • 16-5-2017
 • Mededeling Portefeuillehouder inzake het project N298 De Hut - De Planck, brief gedeputeerde Geurts van 16-5-2017 (GS 2017-33296)
 • GS
 • Informerend
 • Mobiliteit en Duurzaamheid (MD)
 • 16-5-2017
 • Mededeling Portefeuillehouder inzake uitwerking van motie 811 Van den Akker c.s., brief gedeputeerde Mackus van 16-5-2017 (GS 2017-33408).
 • GS
 • Informerend
 • Mobiliteit en Duurzaamheid (MD)
 • 16-5-2017
 • Grenseffectentoets - bezoek Eerste Kamer op 29-9-2017, e-mail Institute for Transnational and Euregional Cross border Cooperation and Mobility - ITEM van 21-4-2017 (2017-30249)
 • Extern
 • Informerend extern
 • Presidium
 • 16-5-2017
 • Informerend stuk Evaluatie media-innovatieregeling 2015-2016 en de Digitale Agenda, brief GS van 16-5-2017 (GS 2017-33186)
 • GS
 • Informerend
 • Cultuur en Samenleving (CS)
 • 16-5-2017
 • Procedure Wet arhi, kopie van brief van College B&W Landgraaf aan College GS van 09-05-2017 (PS 2017-33737)
 • Extern
 • Informerend extern
 • Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)
 • 16-5-2017
 • 150 jaar: videofelicitatie CdK Bovens aan Premierminister Groothertogdom Luxemburg d.d. 11-5-2017 b.g.v. 150-jarig bestaan (PS 2017-33317)
 • Extern
 • Informerend extern
 • Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)
 • 16-5-2017
 • Jaarverslag 2016 Eikpunt van het Huis voor de Zorg en OCO Wlz van Zorgbelang Limburg, brief Huis voor de Zorg van 10-5-2017 (PS 2017-33429)
 • Extern
 • Informerend extern
 • Cultuur en Samenleving (CS)
 • 16-5-2017
 • Nieuwsbrief Internationaal Danstheater mei 2017, e-mail Internationaal Danstheater van 15-5-2017 (PS 2017-34520)
 • Extern
 • Informerend extern
 • Cultuur en Samenleving (CS)
 • 15-5-2017
 • Verzoek tot agendering grootschalige vernielingen van dassenburchten, e-mail met bijlagen Statenfractie Partij voor de Dieren van 11-5-2017 (PS 2017-33381)
 • Statenlid
 • Informerend
 • Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)
 • 15-5-2017
 • Analyse van de 4e voortgangsrapportage Groot project OV (VGR4 OV), informerend stuk van de Griffie van 15-5-2017 (PS 2017-34252)
 • Griffie
 • Informerend
 • Mobiliteit en Duurzaamheid (MD)
 • 15-5-2017
 • G-17-013 Gewijzigd Statenvoorstel N266 Randweg Nederweert - Projectopdracht, brief GS van 12-5-2017 (GS 2017-33436)
 • GS
 • Statenvoorstel
 • Mobiliteit en Duurzaamheid (MD)
 • 15-5-2017
 • Informerend stuk Derde Voortgangsrapportage Brightlands Chemelot Campus, brief GS van 9-5-2017 (GS 2017-30893)
 • GS
 • Informerend
 • Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)
 • 12-5-2017
 • Informerend stuk Verbeterplan Interbestuurlijk Toezicht, brief GS van 9-5-2017 (GS 2017-31390)
 • GS
 • Informerend
 • Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)
 • 12-5-2017
 • Aanvullend voostel, behorend bij stukkenAV IPO 18-5-2017, e-mail IPO van 11-5-2017 (PS 2017-33365)
 • Extern
 • Informerend extern
 • Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)
 • 12-5-2017
 • Meldformulier Stankoverlast De Heus Maasbracht, ingediend 9-5-2017 door peet.13 (PS 2017-32785)
 • Extern
 • Informerend extern
 • Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)
 • 12-5-2017
 • Beantwoording Schriftelijke Vragen PvdA-Kuntzelaers en Berghorst inzake arbeidsomstandigheden personeel VDL Nedcar, brief GS van 9-5-2017 (GS 2017-31966)
 • GS
 • Beantwoording Schriftelijke vragen
 • Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)
 • 12-5-2017
 • Gemeenteraad/fusie Heerlen/Landgraaf, e-mail A.Palmen van 11-5-2017 (PS 2017-33188)
 • Extern
 • Informerend extern
 • Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)
 • 12-5-2017
 • Analyse van de Jaarstukken 2016, brief voorzitter PS van 11-5- 2017 (PS 2017-33677)
 • PS
 • Informerend
 • Provinciale Staten (PS)
 • 11-5-2017
 • Mededeling Portefeuillehouder inzake evaluatie tenderregeling monumenten en vervolgaanpak, brief gedeputeerde Mackus van 9-5-2017 (GS 2017-30927)
 • GS
 • Informerend
 • Cultuur en Samenleving (CS)