04 Moties

AgendapuntTitelStatus
 • 001-2022 Instellen commissie digitale transformatie
 • aangenomen
 • 013-2021 Vergaderzaal begane grond
 • ingetrokken
 • 011-2021 Dijkschouw
 • verworpen
 • 010-2021 Standaard compensatie voor bomenkap in HDSR projecten,
 • aangenomen
 • 012-2021 Grondverwerving Sterke Lekdijk
 • verworpen
 • 007-2021 Grondwaterproblematiek Utrechtse Heuvelrug
 • aangenomen
 • 008-2021 Smart doelen WBP 2022-2027
 • ingetrokken
 • 009-2021 Klimaatcrisis en biodiversiteitscrisis opnemen in voorwoord WB
 • verworpen
 • 005-2021 Financieel gezond HDSR, wat vindt het bestuur acceptabel
 • ingetrokken
 • 006-2021 Verkenning mogelijkheden en onmogelijkheden van transities in grondgebruik tbv aanpak bodemdaling
 • aangenomen
 • 2020-024 AWP-amendement evaluatie watergebiedsplan Linschoterwaard
 • verworpen
 • 2020-023 Motie ambitie en besluitvorming Gezond Water
 • verworpen
 • 011-2022 Rivierkreeften
 • aangenomen
 • 010-2022 Betere onderbouwing kredietaanvraag GOP2023-2029
 • verworpen
 • 008-2022 Icoonsoorten
 • verworpen
 • 007-2022 Samen aan tafel bij het opstellen van integrale gebiedsplannen
 • aangenomen
 • 009-2022 Vergroening technische assets HDSR
 • aangenomen
 • 004-2022 Van droge voeten naar voldoende Water op maat
 • aangenomen
 • 005-2022 Onderzoek risicogerichte bescherming van dieren bij calamiteiten
 • verworpen
 • 007-2024 Follow up analyse van Nationaal Programma Landelijk Gebied
 • aangehouden
 • 006-2024 Betrokkenheid AB-leden bij UvW
 • aangenomen
 • 005-2024 Verbeteren van waterkwaliteit
 • aangenomen
 • 008-2024 Motie vreemd aan de agenda SGP - plan van aanpak bestrijding rivierkreeft
 • ingetrokken
 • 001-2024 Sterke Lekdijk
 • verworpen
 • 003-2024 Een veilige mooie natuurvriendelijke en beheersbare Lekdijk waar we trots op kunnen zijn
 • aangenomen
 • 016-2020 Inzet HDSR in gebiedsprocessen
 • verworpen
 • 014-2021 Grondgebruik
 • ingetrokken
 • 015-2021 Herziening grondstrategie
 • ingetrokken
 • 049-2023 AB werkgroep samenwerken en vernieuwen
 • aangenomen
 • 048-2023 Samenwerkingsafspraken 2023 - 2027
 • aangenomen
 • 047-2023 Bespoedigen vaarverbod Kromme Rijn voor vaartuigen met fossiele brandstofmotor
 • aangenomen
 • 046-2023 Kolland en Overlangbroek
 • verworpen
 • 045-2023 Natuurvriendelijke inpassing beheerstrook
 • verworpen
 • 044-2023 Met minder snel verkeer op de Lekdijk minder stikstofdepositie in Kolland
 • aangenomen
 • 042-2023 Uniforme opbouw Waterbeheerprogramma en kerndocumenten PenC cyclus
 • ingetrokken
 • 043-2023 Duurzaam financieel perspectief
 • verworpen
 • 040-2023 Convenanten KRW
 • aangenomen
 • 041-2023 Versterken betrokkenheid AB bij samenwerkingsverbanden
 • aangenomen
 • 038-2023 Inzichtelijkheid Verschuivingen van Uitgaven
 • ingetrokken
 • 039-2023 Periodieke, proactieve en begrijpelijke kaderrichtlijn Water PPB-RWI rapportage
 • aangenomen
 • 014-2022 Inzicht in benodigde inspanning voor behalen KRW doelen en in consequenties van het niet behalen van de KRW doelen
 • aangenomen
 • 6 - 2020 Polder Rijnenburg
 • aangenomen
 • 003-2020 Biodiversiteit bestuursvoorstellen
 • ingetrokken
 • 004-2020 Wijziging tekst consultatie
 • ingetrokken
 • 007-2020 Loodvrije evenementen en wedstrijden sportvisserij
 • aangenomen
 • 005-2020 Besluitvormingstraject waterkwaliteit
 • ingetrokken
 • 053-2023 Overnemen advies bezwarencommissie/ontheffingsmogelijkheid omwonenden bovenloop van de Kromme RIjn
 • verworpen
 • 052-2023 Dijkversterking Irensesluis-Culemborgse Veer
 • ingetrokken
 • 051-2023 Kostentoedelingsverordening profijtbeginsel
 • aangenomen
 • 002-2021 Zwemmen in oppervlaktewater
 • ingetrokken