04 Moties

AgendapuntTitelStatus
 • 013-2021 Vergaderzaal begane grond
 • ingetrokken
 • 010-2021 Standaard compensatie voor bomenkap in HDSR projecten,
 • aangenomen
 • 011-2021 Dijkschouw
 • verworpen
 • 012-2021 Grondverwerving Sterke Lekdijk
 • verworpen
 • 007-2021 Grondwaterproblematiek Utrechtse Heuvelrug
 • aangenomen
 • 008-2021 Smart doelen WBP 2022-2027
 • ingetrokken
 • 009-2021 Klimaatcrisis en biodiversiteitscrisis opnemen in voorwoord WB
 • verworpen
 • 005-2021 Financieel gezond HDSR, wat vindt het bestuur acceptabel
 • ingetrokken
 • 006-2021 Verkenning mogelijkheden en onmogelijkheden van transities in grondgebruik tbv aanpak bodemdaling
 • aangenomen
 • 2020-024 AWP-amendement evaluatie watergebiedsplan Linschoterwaard
 • verworpen
 • 2020-023 Motie ambitie en besluitvorming Gezond Water
 • verworpen
 • 016-2020 Inzet HDSR in gebiedsprocessen
 • verworpen
 • 014-2021 Grondgebruik
 • ingetrokken
 • 015-2021 Herziening grondstrategie
 • ingetrokken
 • 005-2020 Besluitvormingstraject waterkwaliteit
 • ingetrokken
 • 004-2020 Wijziging tekst consultatie
 • ingetrokken
 • 003-2020 Biodiversiteit bestuursvoorstellen
 • ingetrokken
 • 6 - 2020 Polder Rijnenburg
 • aangenomen
 • 007-2020 Loodvrije evenementen en wedstrijden sportvisserij
 • aangenomen
 • 002-2021 Zwemmen in oppervlaktewater
 • ingetrokken
 • 001-2021 Langetermijnvisie watersysteem aanvullen met kwaterkwaliteit
 • verworpen
 • Groene tuinen
 • aangenomen
 • Belastingoverschot gebouwd
 • aangenomen
 • Budget innovatie-activiteiten
 • aangehouden
 • Uitbreiding budget waterkwaliteitsdeel impulsregeling klimaatadaptie in de stad
 • aangenomen
 • Communicatie HDSR in huis-aan-huisbladen
 • aangehouden
 • Kaderstelling verbonden partijen
 • aangehouden
 • Bodemdaling
 • aangenomen
 • 2019-005 Motie Natuur Kwaliteit Sterke Lekdijk
 • aangehouden
 • 022-2021 Aanpassing zuiveringsheffing bij wijziging samenlevingssituatie
 • aangenomen
 • 021-2021 Noem het beestje bij de naam
 • verworpen
 • 018-2021 Inzicht in consequenties en benodigdheden voor realisatie van lange termijn doelen
 • ingetrokken
 • 028-2021Inzicht in remming van bodemdaling in peilbesluiten
 • aangenomen
 • 025-2021 Grutto als 6e icoonsoort biodiversiteit
 • verworpen
 • 2019-003 Motie PvdA Vegetarisch of Carnivoor geef het door
 • verworpen
 • 2019-002 Motie PvdD Carnivoor, geef het door
 • verworpen
 • 2019-004 Motie PvdA De heul van Wiel en Vogelzang
 • aangenomen
 • 2019-006 Motie Natuuronderligger Sterke Lekdijk
 • aangenomen
 • 2019-007 Motie versneld uitfaseren vislood
 • aangenomen
 • 2019-016 Motie Deelname HDSR aan stuurgroep voor nieuw belastingstelsel
 • ingetrokken
 • 2019-017 Motie Aanpassing UvW procesvoorstel belasting stelsel
 • verworpen
 • 2019-015 Motie Inzet HDSR op weg naar nieuwe belastingstelsel
 • verworpen
 • 2019-008 Motie eindbeeld bodemdaling als stip op de horizon
 • verworpen
 • 2019-013 Motie ICT+DOS
 • ingetrokken
 • 2019-014 Motie Ophogen Veenweide
 • verworpen
 • 004-2021 Duurzame Voedselkeuzes
 • aangenomen
 • 2018-018 Evaluatie keur
 • aangenomen
 • 2020-037 De Vervuiler betaalt
 • ingetrokken
 • 036 - 2020 Flexibilisering regelgeving i.v.m. toekomstige aanpassing van het belastingstelsel
 • aangenomen
 • 2020-029 Behoud budget Gezond Water
 • aangehouden