Vergaderkalender

Raadsplanning

IDOnderwerpCollegeDiscussie RaadBesluitvormende raadCluster
 • 17
 • Toekomstvisie zwembaden
 • 9/13/2016
 • 10/6/2016
 • 10/20/2016
 • Beleid
 • 18
 • Huisvesting RK De Wilsdonck
 • 9/13/2016
 • 10/6/2016
 • 10/20/2016
 • Beleid
 • 19
 • Evaluatie rekenkamer West-Brabant/Voortzetting convenant
 • 9/13/2016
 • 10/6/2016
 • 10/20/2016
 • 20
 • Co├Ârdinatieregeling Koninginnebastion
 • 9/13/2016
 • 10/6/2016
 • 10/20/2016
 • Beleid
 • 21
 • BEGROTING
 • 10/11/2016
 • 11/3/2016
 • 11/10/2016
 • Advies
 • 22
 • Exploitatiebegroting Sportfondsen Geertruidenberg 2017
 • 10/11/2016
 • 11/7/2016
 • 11/24/2016
 • Beleid
 • 23
 • Verordening en tarieven
 • 11/8/2016
 • 12/8/2016
 • 12/22/2016
 • 24
 • Actualisatie grondexploitaties
 • 12/13/2016
 • 1/9/2017
 • 1/26/2017
 • 25
 • Begroting Verbonden Partijen
 • 5/9/2017
 • 6/8/2017
 • 6/22/2017
 • 26
 • Exploitatiebegroting Sportfondsen Geertruidenberg 2018
 • 10/3/2017
 • 11/16/2017
 • 11/30/2017
 • Beleid
 • 27
 • Verordeningen en tarieven
 • 10/3/2017
 • 11/2/2017
 • 11/9/2017
 • 28
 • Actualisatie grondexploitatie
 • 11/14/2017
 • 12/7/2017
 • 12/21/2017
 • Beleid
 • 29
 • Mantelzorg, vrijwillige inzet en vrijwilligerswerk
 • 3/14/2017
 • 4/6/2017
 • 4/20/2017
 • Beleid
 • 32
 • Woonvisie
 • 4/11/2017
 • 5/8/2017
 • 5/24/2017
 • Beleid
 • 33
 • JAARREKENING
 • 5/9/2017
 • 6/8/2017
 • 6/22/2017
 • Advies
 • 34
 • TUSSENRAPPORTAGE
 • 8/22/2017
 • 9/7/2017
 • 9/28/2017
 • 35
 • BEGROTING
 • 10/3/2017
 • 11/2/2017
 • 11/9/2017
 • Advies
 • 37
 • Vaststellen bestemmingsplan Julianalaan/Beatrixlaan
 • 10/11/2016
 • 11/7/2016
 • 11/24/2016
 • 38
 • Eerste gewijzigde re├»ntegratieverordening
 • 10/11/2016
 • 11/7/2016
 • 11/24/2016
 • 39
 • Bp Timmersteekade en passantenhaven vaststellen
 • 10/11/2016
 • 11/7/2016
 • 11/24/2016
 • 40
 • Subsidie vluchtelingenwerk
 • 11/8/2016
 • 12/8/2016
 • 12/22/2016
 • Beleid
 • 41
 • Groenfonds
 • 11/8/2016
 • 12/8/2016
 • 12/22/2016
 • 42
 • Doorontwikkeling peuterspeelzaalwerk gemeente Geertruidenberg
 • 9/12/2017
 • 10/5/2017
 • 10/26/2017
 • Beleid
 • 44
 • Actualisatie bomenbeleidsplan en bomenstructuurplan
 • 2/7/2017
 • 3/9/2017
 • 3/30/2017
 • Buitenruimte
 • 45
 • Duurzaamheidsplan
 • 12/13/2016
 • 1/9/2017
 • 1/26/2017
 • Buitenruimte
 • 46
 • Begraafplaatsenbeleid
 • 5/14/2019
 • 6/13/2019
 • 6/27/2019
 • Gemeentewinkel
 • 48
 • Verordening Wet inburgering
 • 10/3/2017
 • 11/16/2017
 • 11/30/2017
 • Beleid
 • 49
 • Verordening Jeugdhulp
 • 11/8/2016
 • 12/8/2016
 • 12/22/2016
 • Beleid
 • 50
 • Uitwerkingsfase Toekomstvisie sportcomplexen Raamsdonksveer
 • 2/7/2017
 • 3/9/2017
 • 3/30/2017
 • Beleid
 • 51
 • KADERNOTA
 • 6/13/2017
 • 7/6/2017
 • 7/13/2017
 • Advies
 • 53
 • Erfgoedverordening
 • 1/10/2017
 • 1/2/2017
 • 2/22/2017
 • Gemeentewinkel
 • 54
 • VGRP
 • 5/9/2017
 • 6/8/2017
 • 6/22/2017
 • Buitenruimte
 • 55
 • Intrekken verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Participatiewet 2015
 • 11/8/2016
 • 12/8/2016
 • 12/22/2016
 • 56
 • Controleprotocol 2016
 • 12/13/2016
 • 1/9/2017
 • 1/26/2017
 • Advies
 • 57
 • Evenementenota (kaderstellend)
 • 4/11/2017
 • 5/8/2017
 • 5/24/2017
 • Gemeentewinkel
 • 58
 • Uitvoeringsprogramma duurzaamheid
 • 1/16/2018
 • 5/17/2018
 • 5/31/2018
 • Buitenruimte
 • 59
 • Wijziging verordening voorzieningen wethouders, raads- en commissieleden
 • 5/22/2018
 • 6/7/2018
 • 6/21/2018
 • Advies
 • 60
 • Bestemmingsplan De Riethorst
 • 8/22/2017
 • 9/7/2017
 • 9/28/2017
 • Beleid
 • 61
 • Kadernota Onderwijs
 • 11/12/2019
 • 12/3/2019
 • 12/19/2019
 • Beleid
 • 62
 • APV
 • 4/12/2018
 • 4/19/2018
 • Gemeentewinkel
 • 63
 • Bestemmingsplan Stadsweg 49
 • 10/3/2017
 • 11/16/2017
 • 11/30/2017
 • Beleid
 • 65
 • Archeologiebeleid
 • 10/3/2017
 • 11/16/2017
 • 11/30/2017
 • Gemeentewinkel
 • 67
 • Schonckplein
 • 11/24/2016
 • Beleid
 • 68
 • Evaluatie wijkbudgetten
 • 4/12/2018
 • 4/19/2018
 • Buitenruimte
 • 69
 • MOP gemeentelijke gebouwen
 • 5/14/2019
 • 6/13/2019
 • 6/27/2019
 • Buitenruimte
 • 70
 • Beheer- onderhoudsplan kunstwerken
 • 11/20/2018
 • 12/6/2018
 • 12/19/2018
 • Buitenruimte
 • 74
 • Algemene verordening Ondergrondse Infrastructuren
 • 1/10/2017
 • 2/2/2017
 • 2/22/2017
 • Buitenruimte
 • 76
 • Gemeenschappelijke regeling OMWB
 • 8/22/2017
 • 9/7/2017
 • 9/28/2017
 • Beleid
 • 79
 • Nota grondbeleid
 • 2/12/2019
 • 3/11/2019
 • 3/28/2019
 • Beleid
 • 80
 • WMO verordening
 • 5/9/2017
 • 6/8/2017
 • 6/22/2017
 • Beleid