Vergaderkalender

Moties

AgendapuntTitelPortefeuillehouderStatusEinddatum
 • Motie afvalheffing
 • K. van Oort
 • Afgehandeld
 • Motie groen op het Heereplein
 • K. van Oort
 • Afgehandeld
 • Motie Blauwalg Veste
 • K. van Oort
 • Afgehandeld
 • Motie huurprijzen WSG
 • K. van Oort
 • Afgehandeld
 • Motie lening Thuisvester
 • K. van Oort
 • Afgehandeld
 • Plan van aanpak overlst jongeren en rol buurthuis de Schelf
 • K. van Oort
 • Openstaand
 • Regenboogzebrapad Keizersdijk
 • K. van Oort
 • Openstaand
 • Aangenomen motie M3
 • A. de Jongh
 • Openstaand
 • Onderzoek mogelijkheden kortdurend wonen
 • M. Hofkens
 • Openstaand
 • Motie Kasteelmuur
 • J. van Vugt
 • Openstaand
 • start met zichtbare acties in het lint en de polder
 • K. van Oort
 • Openstaand
 • Harsgebruik sporthal
 • M. Hofkens
 • Openstaand
 • Motie Vreemd : Vuurwerkverbodsgebieden
 • J.J. Luteijn
 • Openstaand
 • Bekostigen volwaardig knooppunt
 • J. van Vugt
 • Openstaand
 • Raadstestament
 • W. van Hees
 • Openstaand
 • Motie vreemd aan de orde van de dag
 • W. van Hees
 • Openstaand
 • Motie ingediend bij hekwerk en tuininrichting rond het gemeentehuis
 • B. van den Kieboom
 • Afgehandeld
 • Motie ingediend door D66 bij Toekomstvisie Sportcomplexen Raamsdonksveer
 • B. van den Kieboom
 • Afgehandeld
 • Motie D66 bij toekomstvisie Sportcomplexen Raamsdonksveer
 • B. van den Kieboom
 • Afgehandeld
 • Motie ingediend bij toekomstvisie sportcomplexen Raamsdonksveer
 • B. van den Kieboom
 • Afgehandeld
 • Motie Vreemd zorgdragen omgeving gemeentehuis
 • K. van Oort
 • Afgehandeld
 • Motie begroting 2015 inzake goederenbank
 • A. de Jongh
 • Afgehandeld
 • Motie bij verordening WMO
 • A. de Jongh
 • Afgehandeld
 • 11/21/2016
 • Motie bij ontwikkeling Koninginnebastion / Hoge Veer
 • K. van Oort
 • Openstaand
 • Motie bij ontwikkeling Koninginnebastion / Hoge Veer
 • K. van Oort
 • Openstaand
 • Motie Vreemd bespreken mogelijkheid bed-bad-brood
 • A. de Jongh
 • Afgehandeld
 • Motie Vreemd invoering app Omgevingsalert
 • K. van Oort
 • Afgehandeld
 • Motie Vreemd inventarisatie winkelleegstand en tegengaan verpaupering
 • B. van den Kieboom
 • Afgehandeld
 • Motie Vreemd inzake onderzoek project 380KV om hoogspanningsverbinding ondergronds te brengen of te verleggen
 • W. van Hees
 • Afgehandeld
 • Motie Vreemd inzake gevaarlijke kruising Oranjestraat/Prins Bernhardstraat
 • K. van Oort
 • Afgehandeld
 • Motie afspraken met lokale werkgevers
 • A. de Jongh
 • Afgehandeld
 • Motie Programma-aanpak Wonen-Welzijn-Zorg
 • B. van den Kieboom
 • Afgehandeld
 • Motie duurzaamheidslening
 • K. van Oort
 • Openstaand
 • Motie onkruidvrijhouden verhardingen
 • K. van Oort
 • Openstaand
 • Beperk tijdsduur geclausuleerde ontbindingsverklaring
 • K. van Oort
 • Openstaand
 • WarmteKoudeOpslag
 • K. van Oort
 • Openstaand
 • Motie bij verwerken rijkskorting huishoudelijke hulp
 • A. de Jongh
 • Afgehandeld
 • Vreemd aan de orde van de dag inzake Buurthuis de Schelf
 • M. Hofkens
 • Openstaand
 • Postiebepaling wind
 • K. van Oort
 • Openstaand
 • Motie bij verwerken rijkskorting huishoudelijke hulp
 • A. de Jongh
 • Afgehandeld
 • Motie Vreemd inzake herstelwerkzaamheden Markt vooralsnog niet uit te voeren
 • K. van Oort
 • Afgehandeld
 • Motie Vreemd herstelwerkzaamheden aan de Markt vooralsnog niet uit te voeren
 • K. van Oort
 • Afgehandeld
 • Motie Vreemd aan de orde van de dag inzake toekomstvisie gebied Amercentrale
 • W. van Hees
 • Openstaand
 • Motie historische haven
 • J. van Vugt
 • Openstaand
 • Motie jaarrekening 2018 en begroting 2020
 • A. de Jongh
 • Openstaand
 • Motie bij evaluatie uitgangspunten vervangingsplannen openbare verlichting
 • K. van Oort
 • Afgehandeld
 • Motie bij wegenbeheerplan
 • K. van Oort
 • Afgehandeld
 • Motie bij Raadsonderzoek BIZ
 • W. van Hees
 • Afgehandeld
 • Motie Vondelingenkamer bij verordening jeugdzorg
 • K. van Oort
 • Afgehandeld
 • Motie 1
 • A. de Jongh
 • Openstaand