Vergaderkalender

Memorie van Antwoord

DatumOmschrijving
 • 7/2/2019
 • Turap nagekomen vraggen
 • 6/26/2019
 • MvA op vraag dhr. de Peuter
 • 6/25/2019
 • Benchmark tarieven ligplaatsen historische haven
 • 6/25/2019
 • visie begraafplaatsen
 • 6/25/2019
 • Historische Haven
 • 6/25/2019
 • Begroting 2020 veiligheidsregio MWB
 • 6/25/2019
 • vragen over subsidie
 • 6/25/2019
 • Restant vragen jaarrekening
 • 6/25/2019
 • Afval
 • 6/25/2019
 • Kadernota
 • 6/25/2019
 • OMWB
 • 6/25/2019
 • Turap
 • 6/19/2019
 • Brief MidZuid aan VNG
 • 5/14/2019
 • SVP resultaatgericht indiceren
 • 5/7/2019
 • SVP Beheersmaatregelen
 • 5/3/2019
 • Vragen jaarstukken 2018 - beantwoording naar Griffie
 • 4/29/2019
 • kappen en snoeien / broedende vogels
 • 4/23/2019
 • Campagne betrokken Geertruidenberg
 • 4/16/2019
 • Toekomstvisie Dombosch
 • 4/16/2019
 • Mva bij RIB gerechtshof
 • 4/16/2019
 • Prisma
 • 4/9/2019
 • Prisma
 • 4/9/2019
 • Ruimte voor Spelen
 • 4/2/2019
 • Antwoord op RIb uitspraak gerechtshof
 • 3/26/2019
 • De Schelf (D66)
 • 3/26/2019
 • De Schelf (SVP)
 • 3/26/2019
 • Voortijdig schoolverlaters en thuiszitters
 • 3/19/2019
 • Handbalveld
 • 3/12/2019
 • Parkzicht
 • 3/12/2019
 • Ballonnen
 • 3/12/2019
 • Peuzelaer
 • 2/26/2019
 • Monnikenweg 13-2
 • 2/26/2019
 • Parkzicht
 • 2/26/2019
 • houtstook
 • 2/26/2019
 • Harsgebruik Dongemond Sporthal
 • 2/26/2019
 • Hermenzeil
 • 2/19/2019
 • Bedrijfsplan 2019 WAVA
 • 2/19/2019
 • DR Hockeyvelden
 • 2/19/2019
 • Bedrijfsplan 2019 Midzuid
 • 2/19/2019
 • Kadepad 2 ledkleur vervolg
 • 2/19/2019
 • 3e Mva Bedrijfsplan MidZuid
 • 2/19/2019
 • Brandestraat 2
 • 2/11/2019
 • Zendmast
 • 2/11/2019
 • Diverse vragen uitvoering motie sluipverkeer
 • 2/11/2019
 • Energie Transitie
 • 2/5/2019
 • Gangboord
 • 2/5/2019
 • Inzet schoolbegeleiding
 • 2/5/2019
 • Vergoedingenstructuur Brandweer
 • 2/5/2019
 • Stappenplan Ontmoetingsplek
 • 1/22/2019
 • Brievenbus