Vergaderkalender

Memorie van Antwoord

DatumOmschrijving
 • 12/10/2019
 • actualisatie grex OMC
 • 12/3/2019
 • Stikstof
 • 12/3/2019
 • Gemeentelijk dig. plan
 • 11/27/2019
 • Technische vragen grondexploitaties
 • 11/26/2019
 • Wmo verordening
 • 11/19/2019
 • Wandelpaden Vestingwerken
 • 11/5/2019
 • MvA Technische vragen begroting
 • 11/5/2019
 • MvA Rattenplaag
 • 11/5/2019
 • Hondenbelasting
 • 10/22/2019
 • vraag presidium inzake Prinsjesdag
 • 10/22/2019
 • Uitstel sportnota
 • 10/22/2019
 • Midzuid
 • 10/22/2019
 • MvA Carillon Geertruidskerk
 • 10/22/2019
 • MvA camera Keizersdijk
 • 10/22/2019
 • MvA Alcohol
 • 10/8/2019
 • Vragen gemeentelijk eigendom
 • 9/24/2019
 • Stadsgeograaf
 • 9/24/2019
 • contract Kanton
 • 9/24/2019
 • vergoeding scouting RWS
 • 9/24/2019
 • n.a.v. DR 5 september 2019
 • 9/24/2019
 • Aanbesteding Dongemond College
 • 9/24/2019
 • vuurwerkvrije zones
 • 9/17/2019
 • Bedrag balans Parkzich
 • 9/17/2019
 • Massagesalon
 • 9/17/2019
 • Hermenzeil
 • 9/9/2019
 • Het overstapje
 • 9/5/2019
 • Kasteelmuur
 • 9/3/2019
 • BVO CJG
 • 9/3/2019
 • RvO
 • 8/27/2019
 • Ontmoetingsplek
 • 7/2/2019
 • Turap nagekomen vraggen
 • 6/26/2019
 • MvA op vraag dhr. de Peuter
 • 6/25/2019
 • Begroting 2020 veiligheidsregio MWB
 • 6/25/2019
 • Benchmark tarieven ligplaatsen historische haven
 • 6/25/2019
 • visie begraafplaatsen
 • 6/25/2019
 • Historische Haven
 • 6/25/2019
 • vragen over subsidie
 • 6/25/2019
 • Restant vragen jaarrekening
 • 6/25/2019
 • Afval
 • 6/25/2019
 • Turap
 • 6/25/2019
 • OMWB
 • 6/25/2019
 • Kadernota
 • 6/19/2019
 • Brief MidZuid aan VNG
 • 5/14/2019
 • SVP resultaatgericht indiceren
 • 5/7/2019
 • SVP Beheersmaatregelen
 • 5/3/2019
 • Vragen jaarstukken 2018 - beantwoording naar Griffie
 • 4/29/2019
 • kappen en snoeien / broedende vogels
 • 4/23/2019
 • Campagne betrokken Geertruidenberg
 • 4/16/2019
 • Toekomstvisie Dombosch
 • 4/16/2019
 • Prisma