Vergaderkalender

Raadsinformatiebrieven

DatumOmschrijving
 • 8/13/2019
 • Deelname Meld Misdaad Anoniem
 • 8/13/2019
 • Klanttevredenheidsonderzoek WMO
 • 8/13/2019
 • Samenwerkingsovereenkomst Baronie Interventie Team
 • 7/9/2019
 • Re-integratie Stimulansz
 • 7/2/2019
 • Handreiking volksgezondheid en veehouderij
 • 6/25/2019
 • Visie Wegenstructuur rondom Hooipolder
 • 6/25/2019
 • Beleefbaar maken Kasteel
 • 6/25/2019
 • PvA RES
 • 6/18/2019
 • Stortplaatsen
 • 6/18/2019
 • SPUK aanvraag stavaza
 • 5/17/2019
 • Financiële situatie Juzt
 • 5/14/2019
 • Projectplan 3D beleidsplan
 • 5/7/2019
 • Stavaza CJG mei 2019
 • 4/29/2019
 • JBB tarieven
 • 4/29/2019
 • stappenplan de schelf
 • 4/23/2019
 • Voortgang afval
 • 4/23/2019
 • Raad VTH jaarverslag
 • 4/16/2019
 • RIB 2 harsgebruik Dongemond Sporthal
 • 4/9/2019
 • Laaggeletterdheid
 • 4/9/2019
 • Aanvullende maatregelen motie sluipverkeer
 • 4/9/2019
 • Reactie RWS raadsopdracht
 • 4/2/2019
 • Proces Verkabeling 150Kv
 • 3/26/2019
 • Samenwerken waterketen
 • 3/19/2019
 • Evaluatie Erfgoedbeleid
 • 3/18/2019
 • Definitieve uitspraak gerechtshof inzake bezwaar Essent/RWE
 • 3/12/2019
 • Decembercirculaire 2018
 • 3/12/2019
 • Persoonsgerichte aanpak radicalisme en extremisme
 • 2/26/2019
 • Gratis zwemabonnement basisschoolkinderen
 • 2/26/2019
 • KPI
 • 2/26/2019
 • Toegang Sociaal Domein
 • 2/26/2019
 • Huur ruimte voor jongeren Schelf
 • 2/12/2019
 • Evaluatie jaarwisseling
 • 2/11/2019
 • Start opplusproject
 • 2/11/2019
 • Stadspromoter
 • 2/11/2019
 • Sjors Sportief en creatief schooljaar 2018-2019
 • 2/7/2019
 • PvA Hooipolderplus
 • 1/29/2019
 • Grondprijzenbesluit
 • 1/29/2019
 • Agressieprotocol
 • 1/28/2019
 • Brandestraat 2
 • 1/22/2019
 • Dombosch
 • 1/22/2019
 • Reactie zienswijze Brabantse omgevingsvisie
 • 1/22/2019
 • Uitvoeringsprogramma 2019 en IBT 2018
 • 1/15/2019
 • RES2030
 • 1/8/2019
 • Wijziging programma Heereland Fase IV
 • 12/4/2018
 • vuurwerkvrije zones
 • 12/4/2018
 • Harsgebruik Dongemond Sporthal - aangepast
 • 12/4/2018
 • 1e wijziging legesverordening 2019
 • 12/4/2018
 • Prestatieafspraken 2019 Thuisvester en huurdersvereniging
 • 11/20/2018
 • 1e half jaar 2018 cockpits WMO en Participatie
 • 11/6/2018
 • Verlenging lokale gezondheidsnota