Vergaderkalender

Raadsinformatiebrieven

DatumOmschrijving
 • 12/10/2019
 • voortgang nieuwbouwaccommodatie RFC
 • 12/10/2019
 • eerste wijziging legesverordening 2020
 • 12/10/2019
 • publicatie gemeentenieuws
 • 12/3/2019
 • Vuurwerkvrije zones
 • 12/3/2019
 • Verkenning VTE en creatieve dienstverlening RWB
 • 11/27/2019
 • Stand van zaken businesscase OMC
 • 11/5/2019
 • RIB toelichting lokale stavaza n.a.v. brief nat. ombudsman
 • 11/5/2019
 • RIB klimaatadaptatie klimaatatlas
 • 10/22/2019
 • Midzuid halfjaarverslag
 • 10/22/2019
 • PvA Kernenaanpak Raamsdonksveer Zuid
 • 10/1/2019
 • Beoordeling IBT
 • 9/9/2019
 • Juzt september 2019
 • 9/9/2019
 • Kernenaanpak
 • 8/29/2019
 • Proces verkaveling 150kv
 • 8/27/2019
 • Sociaal domein
 • 8/27/2019
 • Privacy
 • 8/27/2019
 • Ovl Stationsweg
 • 8/27/2019
 • Inloopbalie gemeentewinkel
 • 8/20/2019
 • Tekort Jeugdzorg
 • 8/19/2019
 • Verkoopdoc. dialoogleidraad verkoopprocedure Hermenzeil
 • 8/13/2019
 • Deelname Meld Misdaad Anoniem
 • 8/13/2019
 • Klanttevredenheidsonderzoek WMO
 • 8/13/2019
 • Samenwerkingsovereenkomst Baronie Interventie Team
 • 7/9/2019
 • Re-integratie Stimulansz
 • 7/2/2019
 • Handreiking volksgezondheid en veehouderij
 • 6/25/2019
 • Visie Wegenstructuur rondom Hooipolder
 • 6/25/2019
 • Beleefbaar maken Kasteel
 • 6/25/2019
 • PvA RES
 • 6/18/2019
 • Stortplaatsen
 • 6/18/2019
 • SPUK aanvraag stavaza
 • 5/17/2019
 • FinanciĆ«le situatie Juzt
 • 5/14/2019
 • Projectplan 3D beleidsplan
 • 5/7/2019
 • Stavaza CJG mei 2019
 • 4/29/2019
 • stappenplan de schelf
 • 4/29/2019
 • JBB tarieven
 • 4/23/2019
 • Raad VTH jaarverslag
 • 4/23/2019
 • Voortgang afval
 • 4/16/2019
 • RIB 2 harsgebruik Dongemond Sporthal
 • 4/9/2019
 • Aanvullende maatregelen motie sluipverkeer
 • 4/9/2019
 • Laaggeletterdheid
 • 4/9/2019
 • Reactie RWS raadsopdracht
 • 4/2/2019
 • Proces Verkabeling 150Kv
 • 3/26/2019
 • Samenwerken waterketen
 • 3/19/2019
 • Evaluatie Erfgoedbeleid
 • 3/18/2019
 • Definitieve uitspraak gerechtshof inzake bezwaar Essent/RWE
 • 3/12/2019
 • Decembercirculaire 2018
 • 3/12/2019
 • Persoonsgerichte aanpak radicalisme en extremisme
 • 2/26/2019
 • KPI
 • 2/26/2019
 • Toegang Sociaal Domein
 • 2/26/2019
 • Huur ruimte voor jongeren Schelf