Vergaderkalender

Amendementen

AgendapuntTitelStatusPortefeuillehouder
 • Amendement Afvalvisie inzake proef
 • Afgehandeld
 • K. van Oort
 • Amendement Kadernota inzake warmte/koude-opslag Riethorst
 • Openstaand
 • K. van Oort
 • Programmabegroting
 • Openstaand
 • W. van Hees
 • Asbest en gemeentelijke accommodaties
 • Openstaand
 • K. van Oort
 • NIeuwbouwaccommodatie RFC
 • Openstaand
 • B. van den Kieboom
 • Amendement A SVP
 • Openstaand
 • A. de Jongh
 • Amendementen 3,5,6,7,8
 • Openstaand
 • A. de Jongh
 • Slikpolder
 • Openstaand
 • K. van Oort
 • Toevoegen 5e punt
 • Openstaand
 • A. de Jongh
 • Amendement Programmabegroting inzake Producten P&C-cyclus en Prestatieindicatoren
 • Afgehandeld
 • A. de Jongh
 • Amendement Programmabegroting inzake Wegenbeheersplan
 • Afgehandeld
 • K. van Oort
 • Amendement Programmabegroting inzake verbetering Lange Broekstraat
 • Afgehandeld
 • K. van Oort
 • Amendement 2
 • Openstaand
 • K. van Oort
 • Amendement 1
 • Openstaand
 • K. van Oort
 • Toevoegen van twee projecten
 • Openstaand
 • K. van Oort
 • Hooipolderplus Plan
 • Openstaand
 • J. van Vugt
 • Sluipverkeer
 • Openstaand
 • J. van Vugt
 • Raadsprogramma
 • Openstaand
 • W. van Hees
 • Amendement Erfgoedbeleid
 • Afgehandeld
 • B. van den Kieboom
 • Toekomstvisie Sportcomplexen
 • Afgehandeld
 • B. van den Kieboom
 • Toekomstvisie sportcomplexen
 • Openstaand
 • B. van den Kieboom
 • Amendement Herontwikkeling Donge - Oevers
 • Afgehandeld
 • K. van Oort
 • Amendement Detailhandelsvisie RWB
 • Afgehandeld
 • B. van den Kieboom
 • Amendement Nota Geheimhouding Convenant actieve Informatieplicht
 • Afgehandeld
 • W. van Hees
 • Amendement Verkenning Schonckplein
 • Afgehandeld
 • K. van Oort
 • Amendement RFC
 • Openstaand
 • M. Hofkens
 • Amendement Supermarktlocatie
 • Openstaand
 • K. van Oort
 • Toevoegen verkoopvoorwaarden
 • Openstaand
 • K. van Oort
 • Toevoegingen aan selectiecriterium
 • Openstaand
 • K. van Oort
 • Aanpassing selectiecriteria Fase I (koopprijs)
 • Openstaand
 • K. van Oort
 • Selectie pas starten nadat definitieve resultaten bodemonderzoek bekend zijn
 • Openstaand
 • K. van Oort
 • Amendement Ontwikkeling Wim Boonstraat
 • Openstaand
 • K. van Oort
 • Amendement Ontwikkeling Wim Boonstraat
 • Openstaand
 • K. van Oort
 • Amendement kaders actualisering uitvoeringsprogramma strategische agenda WB
 • Afgehandeld
 • W. van Hees
 • Amendement Verordening Elektronische Kennisgeving Geertruidenberg 2015
 • Afgehandeld
 • W. van Hees
 • Amendement Financiële Verordening
 • Afgehandeld
 • A. de Jongh
 • Amendement inzake positiebepaling wind
 • Openstaand
 • K. van Oort
 • Amendement Initiatiefvoorstel SP wijziging Reintegratieverordening Participatiewet
 • Afgehandeld
 • A. de Jongh
 • Amendement Ontwikkeling Koestraat
 • Afgehandeld
 • K. van Oort
 • RvO
 • Openstaand
 • J.J. Luteijn
 • Amendement 2
 • Openstaand
 • A. de Jongh
 • Amendement
 • Openstaand
 • A. de Jongh
 • Sporthal
 • Openstaand
 • M. Hofkens
 • Kasteelmuur
 • Openstaand
 • J. van Vugt
 • APV
 • Openstaand
 • J.J. Luteijn
 • Amendement Accommodatiebeleid
 • Afgehandeld
 • B. van den Kieboom
 • Amendement Dieper baggeren Zuidergat
 • Afgehandeld
 • K. van Oort
 • Verduidelijking amendement
 • Openstaand
 • B. van den Kieboom
 • Verduidelijking amendement
 • Openstaand
 • B. van den Kieboom
 • Krediet Vluchtelingen
 • Openstaand
 • A. de Jongh