Vergaderkalender

Amendementen

AgendapuntTitelStatusPortefeuillehouderFractie(s)
 • 1807-A GroenLinks - Zienswijze bedrijfsplan DSW 2018-2022
 • Ingetrokken
 • M.J. van Driel
 • GroenLinks
 • 1904-A Zó! - Ieder kind gelijke kansen niet alleen voor peuters
 • Aangenomen
 • Iedema, J.
 • 1904-B CDA - Indexering Upgrade Stadshart
 • Aangenomen
 • Paalvast, R.C.
 • 1810-B Zó! - Leges
 • Verworpen
 • Aptroot, Ch.B
 • Zó! Zoetermeer
 • 1810-W Zó! - Schoolgebouwen toegankelijk
 • Aangenomen
 • 1810-L Zó! - Woningbouw Besluit 3H Brusselstraat
 • Verworpen
 • Paalvast, R.C.
 • 1810-N PVV - Besluit 3A
 • Verworpen
 • Paalvast, R.C.
 • PVV
 • 1810-M Zó! - Woningbouw Besluit 3G Nederlandlaan
 • Verworpen
 • Paalvast, R.C.
 • 1810-F Zó! - Woningbouw Parkeernormen
 • Verworpen
 • Paalvast, R.C.
 • 1810-C Zó! - Woningbouw Besluit 1 - verdeling
 • Verworpen
 • Paalvast, R.C.
 • 1810-T PVV - Besluit 3J
 • Verworpen
 • Paalvast, R.C.
 • PVV
 • 1810-Y Zoetermeer Vooruit - Alleen aanwijzing woningbouwlocaties
 • Verworpen
 • Paalvast, R.C.
 • Zoetermeer Vooruit
 • 1810-R PVV - Besluit 3H
 • Verworpen
 • Paalvast, R.C.
 • PVV
 • 1810-K Zó! - Woningbouw Besluit 3J Luxemburglaan 1
 • Verworpen
 • Paalvast, R.C.
 • 1810-S PVV - Besluit 3I
 • Verworpen
 • Paalvast, R.C.
 • PVV
 • 1810-P PVV - Besluit 3F
 • Verworpen
 • Paalvast, R.C.
 • PVV
 • 1810-G Zó! - Woningbouw Besluit 3I Frankrijklaan
 • Verworpen
 • Paalvast, R.C.
 • 1810-I Zó! - Woningbouw Besluit 3C Denemarkenlaan
 • Verworpen
 • Paalvast, R.C.
 • 1810-X PVV - Besluit 3L
 • Verworpen
 • Paalvast, R.C.
 • PVV
 • 1810-V PVV - Besluit 3N
 • Verworpen
 • Paalvast, R.C.
 • PVV
 • 1810-A PvdA - Groen, OV, lopen en fiets toevoegen als extra aandachtspunt bij de Versnellingsagenda
 • Verworpen
 • Paalvast, R.C.
 • PvdA
 • 1810-E Zó! - Woningbouw Toegankelijkheid
 • Verworpen
 • Paalvast, R.C.
 • 1810-H Zó! - Woningbouw Besluit 3F Belgiëlaan
 • Verworpen
 • Paalvast, R.C.
 • 1810-Q PVV - Besluit 3G
 • Verworpen
 • Paalvast, R.C.
 • PVV
 • 1810-J Zó! - Woningbouw Besluit 3K Luxemburglaan 2
 • Paalvast, R.C.
 • 1810-O PVV - Besluit 3C
 • Verworpen
 • Paalvast, R.C.
 • PVV
 • 1810-U PVV - Besluit 3K
 • Verworpen
 • Paalvast, R.C.
 • PVV
 • 1810-D Zó! - Woningbouw Zorgwoningen
 • Verworpen
 • Paalvast, R.C.
 • 1611-M Zó! - Afschermen reclamemast
 • Aangenomen
 • Rosier, M.J.
 • Zó! Zoetermeer
 • 1611-C CDA - Beweegpark
 • Aangenomen
 • 1611-I LHN - First things first voor de kunstportefeuille
 • Aangenomen
 • LHN
 • 1611-N SP - Wijkrestaurants
 • Aangenomen
 • 1611-J* CDA - Buitenspelen faciliteren met 'optimaal basisvoorzieningenniveau'
 • Aangenomen
 • Rosier, M.J.
 • 1711-C Zó! - Duidelijk besluit vaststellen begroting
 • Verworpen
 • Paalvast, R.C.
 • Zó! Zoetermeer
 • 1711-B Zó! - Duidelijk besluit vaststellen Tussenbericht
 • Verworpen
 • Paalvast, R.C.
 • Zó! Zoetermeer
 • 1711-A Zó! - De Zoetermeerder mag merken dat het beter gaat dus OZB voor woningen niet omhoog
 • Verworpen
 • Paalvast, R.C.
 • Zó! Zoetermeer
 • 1803-D GroenLinks - Meer ambitie sociale huur Kwadrant B&F
 • Verworpen
 • Rosier, M.J.
 • 1803-C Zó! - Aanpassingen verordeningen van de raad
 • Aangenomen
 • Aptroot, Ch.B
 • 1803-B Zó! - Convenant gaten dichten heroverwegen
 • Aangenomen
 • Kuiper, T.C.
 • 1803-E Zó! - Balijhoeve verbouwen op een stevig fundament
 • Verworpen
 • Paalvast, R.C.
 • Zó! Zoetermeer
 • 1803-A Zó! - Steun voor uitbreiding van statiegeld
 • Aangenomen
 • Paalvast, R.C.
 • 1811-B Zó! - Vaarbeleid
 • Aangenomen
 • Aptroot, Ch.B
 • 1806-A Zó! - Geen geschiedvervalsing over de Holland Outlet Mall (HOM)
 • Aangenomen
 • Zó! Zoetermeer
 • 1707-C Zó! - Huisvesting Greg & Baud aan de Franklinstraat (verworpen)
 • Verworpen
 • Zó! Zoetermeer
 • 1707-B-Zó! - Communicatie en samenspraak speelnota
 • Aangenomen
 • Aptroot, Ch.B
 • Zó! Zoetermeer
 • 1707-B Zó! - Communicatie en samenspraak speelnota
 • Aangenomen
 • Aptroot, Ch.B
 • Zó! Zoetermeer
 • 1707-V GroenLinks - Startende gezinnen als aparte primaire doelgroep
 • Verworpen
 • Kuiper, T.C.
 • 1707-U CDA - Kwaliteit gaat voor de aantallen
 • Aangenomen
 • Kuiper, T.C.
 • 1707-A Zoetermeer Vooruit - Woonwagenstandplaatsen toevoegen aan Woningbouwprogramma
 • Verworpen
 • Kuiper, T.C.
 • Zoetermeer Vooruit
 • 1707-O D66 - Woonvolume stap voor stap
 • Aangenomen
 • Kuiper, T.C.