Vergaderkalender

Memo's

DatumAfzenderTitelToelichting
 • 16-1-2019
 • College B&W
 • Stimuleer duurzame mobiliteit
 • 16-1-2019
 • College B&W
 • Uitvraag 213a onderzoeksplan
 • 15-1-2019
 • Burgemeester
 • Incident Kurkhout
 • 11-1-2019
 • College B&W
 • Beschikbaar stellen van open data
 • 10-1-2019
 • Burgemeester
 • Schietincident bij club Cobra (vervolg)
 • 10-1-2019
 • College B&W
 • Masterplan en Gebiedsontwikkelingsplan 2019 De Entree
 • 10-1-2019
 • College B&W
 • Versnellingslocatie Zalkerbos 1 (versnellingsagenda woningbouw)
 • 9-1-2019
 • College B&W
 • Evaluatie Cultuurfonds Zoetermeer
 • 9-1-2019
 • College B&W
 • Verdaging kadernota re-integratie, schuldhulpverlening en armoede
 • 9-1-2019
 • College B&W
 • Website vrijwilligersondersteuning
 • 9-1-2019
 • College B&W
 • Gemeentelijk controleprotocol 2018
 • 4-1-2019
 • College B&W
 • Klacht betreffende het rijden over het gras bij de flat aan de Dunantstraat
 • 3-1-2019
 • College B&W
 • Toegankelijkheid Stadhuisplein
 • 2-1-2019
 • College B&W
 • Website vrijwilligersondersteuning
 • 28-12-2018
 • Burgemeester
 • Schietincident club Cobra
 • 24-12-2018
 • College B&W
 • Positionering Chief Information Security Officer (CISO)
 • 24-12-2018
 • College B&W
 • Jongeren binden aan sportverenigingen
 • 21-12-2018
 • College B&W
 • Nevenfuncties collegeleden
 • 21-12-2018
 • Presidium
 • Transformatieagenda raad Sociaal Domein
 • 21-12-2018
 • Griffie
 • Advies gemeenschappelijke regeling (GR) Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4
 • 21-12-2018
 • College B&W/Burgemeester Aptroot
 • Veiligheidsanalyse
 • 20-12-2018
 • College B&W
 • Zoetermeers Werkbedrijf
 • Uitnodiging Raadsinformatie bijeenkomst ontwikkelingen DSW op 24 januari 2019 staat in Uitnodigingen
 • 20-12-2018
 • College B&W
 • Reactie bevindingen interim controle 2018 zogenoemde Managementletter
 • 20-12-2018
 • College B&W
 • Plan van aanpak van Veilig Thuis
 • 20-12-2018
 • College B&W
 • Ontwikkelingen maatschappelijke initiatieven
 • 20-12-2018
 • College B&W
 • Speciale aandacht voor woningzoekenden
 • 20-12-2018
 • College B&W
 • Update achterstanden WMO
 • 20-12-2018
 • College B&W
 • Ontwerpbestemmingsplan Voorweg 2017
 • 20-12-2018
 • College B&W/Burgemeester Aptroot
 • Vergunningen-, Toezicht- en Handhavingsbeleid 2019-2022
 • 19-12-2018
 • College B&W
 • Het te realiseren aantal nieuwe arbeidsplaatsen voor 2018 te stellen op 873 plus 1
 • 19-12-2018
 • College B&W
 • Technisch overleg jeugdzorg
 • 19-12-2018
 • College B&W
 • Bestrijden van eenzaamheid doen we samen
 • 19-12-2018
 • College B&W
 • Voortbestaan Sport- en Spelvereniging de Meerbloem
 • 19-12-2018
 • College B&W
 • DWD stand van zaken
 • 19-12-2018
 • College B&W
 • Beweegmarkt
 • 19-12-2018
 • College B&W
 • Beschermd wonen en maatschappelijke opvang
 • 19-12-2018
 • College B&W
 • Opdracht wijkverkenning Meerzicht
 • 19-12-2018
 • College B&W
 • Woningbouwprogrammering goed monitoren
 • 19-12-2018
 • College B&W
 • Datalek Ibabs
 • 19-12-2018
 • College B&W
 • Voortgang ondersteuning maatschappelijke initiatieven
 • 19-12-2018
 • College B&W
 • Toekenning transformatiefonds jeugdhulp
 • 19-12-2018
 • College B&W
 • Wonen
 • 19-12-2018
 • Presidium
 • Presidiumbericht nav vergadering van 17 december 2018
 • 19-12-2018
 • College B&W
 • Er volgt een uitnodiging aan de raad over passend onderwijs
 • 19-12-2018
 • College B&W
 • Behoud maquette Zoetermeer
 • 19-12-2018
 • College B&W/Burgemeester
 • Kwartaalplanning bestuurlijke stukken 1e kwartaal 2019
 • 18-12-2018
 • College B&W
 • Stand van zaken Eneco december 2018
 • 17-12-2018
 • College B&W
 • Hoge nood
 • 17-12-2018
 • College B&W
 • AEDs in Zoetermeer
 • 12-12-2018
 • College B&W
 • Roze zaterdag