Vergaderkalender

Memo's

DatumAfzenderTitelToelichting
 • 14-3-2019
 • College B&W
 • Ontwikkelingen in het Van Tuyllpark
 • 14-3-2019
 • College B&W
 • Stempassen waterschapsverkiezingen
 • 14-3-2019
 • College B&W
 • Plan van Aanpak (PvA) afbouw DSW en onderhandelingen liquidatie en inkoop ZWB
 • 14-3-2019
 • College B&W
 • Stand van zaken AED's
 • 14-3-2019
 • College B&W
 • Definitief koersbesluit college Zoetermeers werkbedrijf
 • 13-3-2019
 • College B&W
 • Evaluatie Sportgala
 • 13-3-2019
 • College B&W
 • Tussenrapportage Samenspraak - Gesprek met de stad
 • 13-3-2019
 • Presidium
 • Presidiumbericht nav vergadering van 11 maart 2019
 • 12-3-2019
 • College B&W
 • Stand van zaken bouw was- en kleedaccommodatie FC Zoetermeer
 • 12-3-2019
 • College B&W/burgemeester
 • Maatregelen naar aanleiding van ongeluk kruising Eerste Stationsstraat - Karel Doormanlaan
 • 8-3-2019
 • College B&W/Burgemeester
 • Toegankelijkheid stembureaus
 • 8-3-2019
 • College B&W
 • Gebiedsgerichte sturing sociaal domein
 • 6-3-2019
 • College B&W
 • Stand van zaken Hulpmiddelencentrum maart 2019
 • 6-3-2019
 • College B&W
 • Plekken instroom DSW benutten
 • 6-3-2019
 • College B&W
 • Verbeterplan van Veilig Thuis
 • 6-3-2019
 • College B&W/Burgemeester
 • Invoerdatum exploitatievergunning en aanpassing Beleidsregel BIBOB Zoetermeer
 • 6-3-2019
 • College B&W
 • Kunstroute door de stad
 • 6-3-2019
 • College B&W
 • Huisvestingsverordening Zoetermeer 2019 (concept)
 • 6-3-2019
 • College B&W
 • Stand van zaken inkoop specialistische jeugdhulp 2020-2024
 • 6-3-2019
 • College B&W
 • Gesprek garage-eigenaren in het stadscentrum m.b.t. ruimere openstelling
 • 5-3-2019
 • College B&W
 • Koppeling Castellum aan duurzame bronnen Stadskwartier
 • 1-3-2019
 • College B&W
 • Fietsenstalling bij Stadhuis Forum
 • 27-2-2019
 • College B&W
 • Nieuw beleid opnemen in rapportage Sociaal Domein
 • 27-2-2019
 • College B&W
 • Van Tuyllpark
 • 25-2-2019
 • College B&W
 • Ondertekening Samenwerkingsovereenkomst A12-Corridor
 • 22-2-2019
 • College B&W
 • Stand van zaken Eneco februari 2018
 • 22-2-2019
 • College B&W
 • Verdaging Overzicht actualisatie financiële beleidsnota's
 • 22-2-2019
 • College B&W
 • Gesprek CIV
 • 21-2-2019
 • College B&W
 • Wijkgericht werken
 • 20-2-2019
 • Burgemeester
 • Club Cobra en El Sultana
 • 20-2-2019
 • College B&W
 • Vaststelling jaarverslag Leerplicht en de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) schooljaar 2017-2018
 • 20-2-2019
 • College B&W
 • Update stand van zaken Palenstein
 • 20-2-2019
 • College B&W
 • Achterstanden Wmo - update en maatregelen
 • 20-2-2019
 • College B&W
 • Veiligheid Van Tuyllpark
 • 20-2-2019
 • College B&W
 • Actualisatie Actieplan kostenbeheersing jeugdhulp en behandeling en Actieplan Taskforce Jeugd
 • 20-2-2019
 • College B&W
 • Luchtkwaliteit (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) monitoringsronde 2018
 • 20-2-2019
 • College B&W
 • Concept meerjarenplan 213a onderzoeken 2019-2022
 • 18-2-2019
 • College B&W
 • Stand van zaken inzake de verkoop pand Dorpsstraat 7
 • 15-2-2019
 • Burgemeester
 • Voorlopige sluiting El Sultana
 • 14-2-2019
 • College B&W
 • Project Ombuigen en vernieuwen
 • 13-2-2019
 • Burgemeester
 • Terugkoppeling vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Haaglanden d.d. 30 januari 2019
 • 13-2-2019
 • Presidium
 • Presidiumbericht nav vergadering van 11 februari 2019
 • 8-2-2019
 • College B&W
 • Informatie Zoetermeers Werkbedrijf (ZWB)
 • 8-2-2019
 • Presidium
 • Presidiumbericht nav vergadering van 5 februari 2019
 • 7-2-2019
 • College B&W
 • Eindrapportage Stadhuis
 • 7-2-2019
 • College B&W
 • Derde Rapportage Sociaal Domein over 2018
 • 6-2-2019
 • College B&W/Burgemeester
 • Aangetroffen explosief Van der Hagenstraat
 • 6-2-2019
 • College B&W
 • Intrekking verkeersbesluit tot vaststelling van parkeerverbodszone Olof Palmelaan
 • 5-2-2019
 • Burgemeester
 • Bekrachtiging geheimhouding periode september 2018 - januari 2019
 • 5-2-2019
 • Burgemeester
 • Veranderingen cameratoezicht in de wijk Buytenwegh