Vergaderkalender

Memo's

DatumAfzenderTitelToelichting
 • 20-5-2019
 • College B&W
 • Stand van zaken verbouwing Kwikfitlocatie
 • 17-5-2019
 • College B&W
 • Subsidiekader 2020 (inclusief afdoening 62 en 63)
 • 17-5-2019
 • College B&W
 • Project Reigersblauw (solitaire locatie) stand van zaken vervolg
 • 15-5-2019
 • Burgemeester Aptroot en wethouder Ter Laak
 • Toegankelijkheid stembureaus Europese verkiezingen 23 mei 2019
 • 15-5-2019
 • College B&W
 • Update achterstanden Jeugd- en Gezinshulp
 • 15-5-2019
 • College B&W
 • Social Coins
 • 15-5-2019
 • College B&W
 • Solliciteren en schulden
 • 15-5-2019
 • College B&W
 • Opnemen aantal aanvragen voorrangsverklaring in jaarverslag
 • 15-5-2019
 • College B&W/Burgemeester
 • Tweede rapportage Schaalsprong
 • 15-5-2019
 • College B&W
 • Aanvullende informatie ingangsdatum Algemene Maatregel van Bestuur voor hulp bij het huishouden n.a.v. inspraak
 • 15-5-2019
 • College B&W
 • Eerste rapportage Sociaal Domein 2019
 • 13-5-2019
 • College B&W
 • Aangaan nieuwe tijdelijke exploitatieovereenkomst reclamebillboards
 • 13-5-2019
 • College B&W
 • Afdoening Motie 1606-47a: Gezamenlijke aanbesteding regio gemeenten inkoop duurzame energie
 • 9-5-2019
 • Presidium
 • Presidiumbericht nav vergadering van 6 mei 2019
 • 8-5-2019
 • College B&W
 • Stand van zaken SO projecten
 • 8-5-2019
 • College B&W
 • Melding calamiteiten in de openbare ruimte
 • 8-5-2019
 • College B&W/Burgemeester
 • Vernieuwing Algemeen privacybeleid gemeente Zoetermeer
 • 8-5-2019
 • College B&W
 • Klimaatdoelstelling als banenmotor
 • 8-5-2019
 • College B&W
 • Stand van zaken huisvesting vergunninghouders
 • 8-5-2019
 • College B&W
 • Ontwerp vervoerplan 2020
 • 8-5-2019
 • College B&W
 • Verbouwing stadhuistoren De Kroon
 • 8-5-2019
 • College B&W
 • 100 Jaar kiesrecht in Zoetermeer
 • 8-5-2019
 • College B&W
 • Agenda's stadsbouwmeester en CRK
 • 2-5-2019
 • College B&W
 • Werkbezoek Wijkgericht Werken
 • 30-4-2019
 • College B&W
 • Verdaging motie 1811-43 - Gebruik wegwerpplastic bij evenement verbieden
 • 29-4-2019
 • College B&W
 • Intentieverklaring Lokaal Sportakkoord
 • 24-4-2019
 • College B&W
 • Definitief besluit lidmaatschap BredeStroomversnelling en Voornemen aanvaarden nevenfunctie wethouder Paalvast
 • 18-4-2019
 • College B&W/Burgemeester
 • Motie 'Geweld rondom nachtclubs moet stoppen'
 • 18-4-2019
 • College B&W
 • Voorontwerpbestemmingsplan Zegwaartseweg 144a
 • In de memo wordt om aandachtspunten gevraagd, het presidium organiseert bespreking in de Commissie Stad.
 • 18-4-2019
 • College B&W
 • Stand van zaken Eneco april 2019
 • 18-4-2019
 • College B&W
 • Afdoening toezegging 93 Politieonderzoeken
 • 18-4-2019
 • College B&W
 • Vaststelling schoolruimteverdeling primair onderwijs 2019-2020
 • 18-4-2019
 • College B&W
 • Actueel financieel overzicht
 • 17-4-2019
 • College B&W
 • Actualisering delen Bestemmingsplan Oosterheem Zegwaartseweg-Noord
 • In de memo wordt om aandachtspunten gevraagd, het presidium organiseert bespreking in de Commissie Stad.
 • 17-4-2019
 • College B&W
 • Hoge Nood
 • 17-4-2019
 • College B&W
 • Voortgang uitvoering beleidsacties Horecavisie
 • 17-4-2019
 • College B&W/Burgemeester
 • Overlijden oud wethouder Hans Haring
 • 17-4-2019
 • College B&W
 • Inzichtelijkheid in- en uitstroom bijstand
 • 17-4-2019
 • College B&W
 • Bereikbaarheid gehandicapten
 • 17-4-2019
 • College B&W
 • Regresrecht Wmo
 • 17-4-2019
 • College B&W/Burgemeester
 • Samenspraak wijzigingen Algemene plaatselijke verordening Zoetermeer 2019
 • 17-4-2019
 • College B&W
 • Publicatie inkoopdocumenten jeugdhulp 2020-2024
 • 17-4-2019
 • College B&W/Burgemeester
 • Afronding aanpak stille en enge plekken 2018 en start aanpak 2019
 • 17-4-2019
 • College B&W
 • Actieplan Taskforce Jeugd Bouwen aan toekomstbestendige jeugdhulp
 • 17-4-2019
 • College B&W/Burgemeester
 • Uitvoeringsprogramma Alcoholpreventie 2019-2020
 • 17-4-2019
 • College B&W
 • Eén gezin één formulier
 • 15-4-2019
 • College B&W
 • Bestuurlijke opdracht inventarisatie contexten ontwikkeling gebied Bleizo-West en afdoening toezegging 104
 • 12-4-2019
 • College B&W
 • Subsidieaanvraag Storytellers Buytenpark
 • 12-4-2019
 • College B&W
 • Stand van zaken kruispunt 1e Stationsstraat-Karel Doormanlaan
 • 11-4-2019
 • College B&W
 • Voorontwerpbestemmingsplan Ontsluitingsweg Nutricia
 • In de memo wordt om aandachtspunten gevraagd, het presidium organiseert bespreking in de Commissie Stad.