Vergaderkalender

Collegevoorstellen (ter informatie)

Titel/onderwerpDatum
 • Lening ijshockeyvereniging Zoetermeer Panters
 • 11-10-2017
 • B&W-voorstel Gemeentepenning mw. M.E. van Leeuwen
 • 27-7-2017
 • B&W-voorstel Externe Adviescommissie Bomen Casus 21, 26, 27 en 31
 • 6-6-2017
 • B&W-voorstel Externe Adviescommissie Bomen Casus 23, 24, 28 en 29
 • 12-4-2017
 • B&W voorstel - Externe adviescommissie casus 20 en 22 bomen
 • 29-3-2017
 • B&W voorstel Verzoek DGW tot verlenging gemeentegarantie en verstrekken van borgtocht ten gunste van de BNG voor de herfinanciering van een aflopende geldlening bij de NWB middels een nieuwe geldlening af te sluiten bij de BNG
 • 17-3-2017
 • B&W voorstel Start samenspraak en vooroverleg artikel 3.1.1. Bro voorontwerpbestemmingsplan Voorweg 2017
 • 15-3-2017
 • B&W voorstel Draagvlakmeting BIZ Dorpsstraat
 • 13-3-2017
 • B&W-Voorstel Externe Adviescommissie case 19 Lissenvaart
 • 8-3-2017
 • B&W Voorstel Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
 • 9-2-2017
 • B&W Voorstel Uitvoeringsprogramma Alcoholpreventie 2017-2018
 • 9-2-2017
 • B&W Voorstel Stand van zaken rondom burgerinitiatief Groene stad, prettig wonen tussen de bomen
 • 6-2-2017
 • B&W Voorstel Aanvulling inkoop-en aanbestedingsbeleid
 • 6-2-2017
 • B&W voorstel Convenant Uitvoeringsoverleg Veiligheid en Zorg Zoetermeer
 • 2-2-2017
 • B&W voorstel Externe adviescommissie bomen case 17
 • 21-12-2016
 • B&W Voorstel 213a onderzoeksplan 2017 Help een maatschappelijk initiatief
 • 8-12-2016
 • B&W voorstel Advies externe adviescommissie case 16
 • 7-12-2016
 • BenW voorstel Vuurwerkvrije zone en alcoholnuttigingsverbod Jaarwisseling
 • 6-12-2016
 • BenW voorstel Advies externe adviescommissie bomen casus 14 en 15
 • 30-11-2016
 • BenW Voorstel Bestedingsprogramma subsidies 2017 (ASV)
 • 28-11-2016
 • BenW voorstel Samenwerking op het gebied van Handhaving (Participatiewet) met Pijnacker-Nootdorp
 • 23-11-2016
 • BenW Voorstel Intentieovereenkomst Kinderen van Versteegplein
 • 22-11-2016
 • BenW Voorstel Splitsing Eneco
 • 14-11-2016
 • BenW Voorstel PGB Beleid voor Jeugdwet en Wmo
 • 10-11-2016
 • BenW voorstel Rapportage Interbestuurlijk Toezicht 2015
 • 9-11-2016
 • BenW voorstel Vaststelling ruimtelijke onderbouwing, omgevingsvergunning en besluit hogere waarde geluid voor realisering Hospice-buurtzorgpension, Schoolstraat
 • 2-11-2016
 • BenW voorstel Advies externe Adviescommissie Bomen casus 10, 11 en 12
 • 26-10-2016
 • BenW voorstel Aankoop Ambachtsherenlaan 103
 • 26-10-2016
 • BenW voorstel Advies externe adviescommissie Bomen casus 07, 08 en 09
 • 12-10-2016
 • BenW voorstel Uitgiftebeleid openbaar groen 2016
 • 12-10-2016
 • BenW voorstel: Verzoek DGW tot verlenging gemeentegarantie en verstrekken
 • 28-9-2016
 • BenW voorstel Advies externe Adviescommissie Bomen ingediende verzoeken m.b.t. overlast bomen
 • 28-9-2016
 • BenW voorstel Subsidieaanvraag innovatieve aanpakken duurzaam renoveren
 • 26-9-2016
 • BenW voorstel Visiedocument speelautomatenhallen
 • 14-9-2016
 • BenW voorstel Tijdelijk verpleeghuis Monteverdi
 • 14-9-2016
 • BenW voorstel Voorbereiding bijeenkomst Eneco 7 september 2016 (afspraak 361)
 • 1-9-2016
 • BenW voorstel Maatregelen platanen Seghwaert, deelgebied 12 Weteringdreef-Vissendreef
 • 6-7-2016
 • BenW voorstel Maatregelen platanen Seghwaert, deelgebied 10 Velddreef deel 2
 • 6-7-2016
 • BenW voorstel Regionaal programma educatievoorzieningen 2016
 • 6-7-2016
 • BenW voorstel Maatregelen platanen Seghwaert, deelgebied 11 Akkerdreef
 • 6-7-2016
 • BenW voorstel Maatregelen platanen Seghwaert, deelgebied 6 Gaardedreef
 • 29-6-2016
 • BenW voorstel Inkoop- en Aanbestedingsbeleid
 • 29-6-2016
 • BenW voorstel Maatregelen platanen Seghwaert, deelgebied 8 Slootdreef-Meervalsloot
 • 29-6-2016
 • BenW voorstel Maatregelen platanen Seghwaert, deelgebied 7 Weidedreef
 • 29-6-2016
 • BenW voorstel Maatregelen platanen Seghwaert, deelgebied 9 Vaartdreef-Vijverdreef
 • 29-6-2016
 • BenW voorstel Nadere regels voor het uitbaten van een terras
 • 23-6-2016
 • BenW voorstel Uitkomsten fase 1 herijking subsidies
 • 23-6-2016
 • BenW voorstel Collegevoorstel Pilot PBD inzameling
 • 22-6-2016
 • BenW voorstel Invulling taakstelling groot onderhoud openbare ruimte
 • 17-6-2016
 • BenW voorstel Jaarverslag toezicht en handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen 2015
 • 15-6-2016