Vergaderkalender

Moties

AgendapuntTitelPortefeuillehouderStatusGereed voor afdoeningAfgedaan
 • 1807-05 PvdA - Directe behoeftemeting islamitisch basisonderwijs
 • Iedema, J.
 • Verworpen
 • 1807-03 Zó! - Schaalsprong ook risico's in beeld
 • Aptroot, Ch.B
 • Verworpen
 • 1807-04 PVV - Behoud Zoetermeerse jongeren en gezinnen
 • Verworpen
 • 1807-02 Zó! - Uitbreiding ziekenhuis winterhard groen voor parkeergarage
 • Rosier, M.J.
 • Verworpen
 • 1807-01 Zó! - Uitbreiding ziekenhuis onderzoek parkeervergunningen
 • Rosier, M.J.
 • Verworpen
 • 1511-70 Motie D66 - Parkeervergunningen en ontheffingen
 • Rosier, M.J.
 • Aangenomen
 • 1511-67 PvdA - Verhuur vrijkomende corporatiewoningen
 • Kuiper, T.C.
 • Aangenomen
 • 1511-27 - WhatsApp preventie promotie
 • Aangenomen
 • 1511-20 - Motie Gl: Toegankelijkheid openbare fiets- en wandelpaden voor rolstoelen en scootmobielen
 • Verworpen
 • 1511-14 - Motie SP: Noodzakelijke middelen van bestaan
 • Verworpen
 • 1511-26 - Extra aanpak onveilig verkeersgedrag
 • Rosier, M.J.
 • Aangenomen
 • 1511-21 - Motie GL - Samenspraak met jongeren
 • Verworpen
 • 1511-08 - SP - Nieuw (buiten)zwembad voor Zoetermeer
 • Verworpen
 • 1511-13 - Motie SP: Één klantmanager per bijstandsgerechtigde
 • Verworpen
 • 1511-19 - Motie GL: Kostenoverzicht onderhoud en instandhouding bomenbestand Zoetermeer
 • Aangenomen
 • 1511-25 - Motie GL: Geen hittestress in Zoetermeer
 • Aangenomen
 • 1511-17 - Motie GL: Parttime ondernemen in de bijstand
 • Ingetrokken
 • 1511-18 - Motie GL: Verlichting Cruijff Court
 • Aangenomen
 • 1511-15 - Motie SP: Uitbetalen bijstandsuitkeringen
 • Ingetrokken
 • 1511-23 - Motie GL: Haal het beste uit de SDE+
 • Ingetrokken
 • 1511-12 - Motie SP: Banenplan
 • Verworpen
 • 1511-24 - Motie GL: Inlooppunt voor signaleren zorgvragen
 • Verworpen
 • 1511-22 - Motie GL: Maatschappelijke baten van groen in beeld
 • Verworpen
 • 1511-09 - SP - Versneld beginnen met bouw Sociale Woningen
 • Verworpen
 • 1511-11a - Motie SP - Aanbestedingsvoorwaarden
 • Verworpen
 • 1516-11 - Motie SP: Verdringingstoets
 • Verworpen
 • 1511-10a - Motie SP: Leegstand kantoren
 • Aangenomen
 • 1511-71 PvdA - Jeugdlintje
 • Verworpen
 • 1506-05 - Motie Zó! Zoetermeer: Fractiekamers buiten kantoortijd doorlopend beschikbaar
 • Kuiper, T.C.
 • Aangenomen
 • 1506-04- Motie PvdA: Atlas voor gemeenten
 • Aptroot, Ch.B
 • Aangenomen
 • 1506-01 - Motie GL:- Motie recreatieve verbinding door Meerpolder
 • Rosier, M.J.
 • Aangenomen
 • 1506-07 - Motie D66: Boerenlandpaadjes in Meerpolder
 • Rosier, M.J.
 • Aangenomen
 • 1506-02 - Motie D66: Toegankelijke raadszaal
 • Kuiper, T.C.
 • Aangenomen
 • 1705-01 Zó! - Project 34 Canadalaan uitstellen
 • Rosier, M.J.
 • Ingetrokken
 • 1705-03 Zó! - Cultuurfonds duidelijk op de website van de gemeente
 • Paalvast, R.C.
 • Ingetrokken
 • 1705-02 Zó! - Cultuurfonds goed geregeld volgens afspraak
 • Paalvast, R.C.
 • Ingetrokken
 • 1602-06 D66 Groen en dorps wonen in het Kwadrant
 • Rosier, M.J.
 • Aangenomen
 • 1602-01 PvdA Samenspraak uitbreiding APV gokhallen
 • Aptroot, Ch.B
 • Aangenomen
 • 1810-10A GroenLinks - Expliciet aandacht voor groen en klimaatadaptatie
 • Paalvast, R.C.
 • Aangenomen
 • 1810-02 PvdA - Versnelling woningbouwagenda in lijn met hoogbouwvisie
 • Paalvast, R.C.
 • Ingetrokken
 • 1810-10 GroenLinks - Expliciet aandacht voor groen en klimaatadaptatie
 • Paalvast, R.C.
 • Ingetrokken
 • 1810-11 CDA - Omgeving betrekken
 • Paalvast, R.C.
 • Aangenomen
 • 1810-05 PvdA - Minderen kinderen jeugdhulp met verblijf
 • Groeneveld, J.W.
 • Ingetrokken
 • 1810-07 PvdA - Inkoop jeugdzorg volgens het Zeeuwse model
 • Groeneveld, J.W.
 • Ingetrokken
 • 1810-01 PVV - Monitoring voor beheersbaarheid Jeugdhulp
 • Groeneveld, J.W.
 • Verworpen
 • 1810-03 - PvdA Zorgorganisaties hoeven geen winst uit te keren
 • Groeneveld, J.W.
 • Verworpen
 • 1810-06 PvdA - Kans op overproductie in de wijkteams verkleinen
 • Groeneveld, J.W.
 • Ingetrokken
 • 1810-09 Zó! - Onderzoek naar de effectiviteit van de jeugdzorg
 • Groeneveld, J.W.
 • Verworpen
 • 1810-08 Zó! - Dashboard voor de jeugdzorg
 • Groeneveld, J.W.
 • Ingetrokken
 • 1810-04 PvdA - Leren van anderen in de inkoop jeugdzorg
 • Groeneveld, J.W.
 • Verworpen