Vergaderkalender

Vergaderstukken gemeenschappelijke regelingen

DatumOmschrijvingToelichting
 • 27-5-2019
 • Agenda en stukken (via de link) voor de vergadering van de rekeningcommissie Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) d.d. 27 mei 2019
 • 15-5-2019
 • Agenda en stukken van de Vergadering Financiele Adviescommissie Veilgheidsregio Haaglanden (VRH) d.d. 15 mei 2019
 • Tijd: 18:00 – 20:00 uur, Locatie: Dedemsvaartweg 1 Den Haag
 • 15-5-2019
 • Terugkoppeling Bestuurscommissie Vervoersautoriteit Metropool regio Rotterdam - Den Haag (MRDH) d.d. 15 mei 2019
 • 15-5-2019
 • Advies van de Adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat (EV) over YES! Delft programma 2019 aan de Bestuurscommissie EV d.d. 10 april 2019
 • 10-4-2019
 • Agenda en stukken (via de link) voor de vergadering van de Adviescommissie (AC) Vervoersautoriteit (VA) d.d.10 april 2019
 • 10-4-2019
 • Agenda en stukken (via de link) voor de vergadering van de Adviescommissie (AC) Economisch Vestigingsklimaat (EV) d.d. 10 april 2019
 • 10-4-2019
 • Terugkoppeling van de vergadering Algemeen bestuur (AB) Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) d.d. 10 april 2019
 • 6-3-2019
 • Terugkoppeling Bestuurscommissie Vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam - Den Haag (MRDH) d.d. 6 maart 2019
 • 15-2-2019
 • Voorlopig rekeningresultaat 2018 Gemeenschappelijke Regeling (GR) Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden t.b.v. gemeentelijke jaarrekeningen
 • 15-2-2019
 • Vaststelling Voorjaarsbrief begroting 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) en Veilig Thuis (VT) Haaglanden
 • 13-2-2019
 • Agenda en stukken (via de link) voor de vergadering van de Adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat (AC EV) op 13 februari 2019
 • 13-2-2019
 • Vergaderstukken van Adviescommissie Vervoersautoriteit voor de Strategische Agenda MRDH op 13 februari 2019
 • 13-2-2019
 • Verslag met bijlage van de Adviescommissie (AC) Economisch Vestigingsklimaat (EV) Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) d.d. 13 februari 2019
 • 13-2-2019
 • Verslag met bijlagen van de Adviescommissie (AC) Vervoersautoriteit (VA) Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) d.d. 13 februari 2019
 • 13-2-2019
 • Vergaderstukken van Adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat voor de Strategische Agenda MRDH op 13 februari 2019
 • 13-2-2019
 • Agenda en stukken (via de link) voor de vergadering van de Adviescommissie Vervoersautoriteit (AC VA) op 13 februari 2019
 • 6-2-2019
 • Verslag gesprek commissie Bestuur en Middelen met MRDH-raadsleden en verslag gesprek commissie Verkeer en Vervoer met OV-bedrijven en adviescommissie Vervoer MRDH
 • 30-1-2019
 • Terugkoppeling bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat (EV) Metropoolregio Rotterdam - Den Haag (MRDH) d.d. 30 januari 2019
 • 30-1-2019
 • Terugkoppeling Bestuurscommissie Vervoersautoriteit (BC VA) Metropoolregio Rotterdam - Den Haag (MRDH) d.d. 30 januari 2019
 • 23-1-2019
 • Concept verslag en bijlagen van de vergadering van de Financiele Adviescommissie Veiligheids Regio Haaglanden (VRH) d.d. 23 januari 2019
 • 23-1-2019
 • Vergaderstukken (via de link) voor de vergadering van de Financiele Adviescommissie Veiligheids Regio Haaglanden (VRH) op 23 januari 2019
 • 21-12-2018
 • Informatie over procedure, beleidsmatige en financiele uitgangspunten voor de Vervoerplannen 2020
 • 19-12-2018
 • Terugkoppeling Bestuurscommissie Vervoersautoriteit MRDH van 19 december 2018
 • 14-12-2018
 • Reactie Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat (BCEV) aan Adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat (ACEV) inzake advies werklocaties
 • 11-12-2018
 • Vergaderstukken Algemeen Bestuur Bleizo 11 december 2018
 • 10-12-2018
 • Agenda en stukken vergadering Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) Vervoersautoriteit (VA) op 10 december 2018
 • 10-12-2018
 • Vooraankondiging van de Rekencommissie MRDH d.d. maandag 10 december 2018
 • 5-12-2018
 • Terugkoppeling vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) d.d. 5 december 2018
 • 29-11-2018
 • Terugkoppeling van de vergadering Algemeen Bestuur (AB) Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) van 29 november 2018
 • 27-11-2018
 • Terugkoppeling bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat (EV) Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) d.d. 22 november 2018
 • 21-11-2018
 • Impressie van de adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat van 21 november 2018
 • 21-11-2018
 • Agenda en stukken van de adviescommissie Vervoersautoriteit MRDH op 21 november 2018
 • 21-11-2018
 • Terugkoppeling Adviescommissie Vervoersautoriteit (VA) Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) van 21 november 2018
 • 21-11-2018
 • Impressie van de Adviescommissie Vervoersautoriteit MRDH van 21 november 2018
 • 21-11-2018
 • Terugkoppeling Bestuurscommissie Vervoersautoriteit MRDH van 21 november 2018
 • 8-11-2018
 • Agenda en stukken van de adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat MRDH op 21 november 2018
 • 30-10-2018
 • Terugkoppeling Bestuurscommissie Vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) van 17 oktober 2018
 • 10-10-2018
 • Terugkoppeling vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) d.d. 10 oktober 2018
 • 4-10-2018
 • Terugkoppeling Algemeen bestuur (AB) Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) van 4 oktober 2018
 • 26-9-2018
 • Terugkoppeling Bestuurscommissie Vervoersautoriteit (VA) Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) van 26 september 2018
 • 20-7-2018
 • Aanpassing artikel 17 WGR in de reglementen van de MRDH
 • 18-7-2018
 • Jaarverslag 2017 van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
 • 11-7-2018
 • Terugkoppeling Bestuurscommissie Vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) van 11 juli 2018
 • 11-7-2018
 • Het vastgestelde ontwerpjaarprogramma / de ontwerpbegroting 2019 GR GGD en VT Haaglanden, de begrotingswijziging 2018 GR GGD en VT Haaglanden
 • Deze stukken zijn op 9 juli jl. door het Algemeen Bestuur vastgesteld.
 • 9-7-2018
 • De vastgestelde jaarstukken GGD Haaglanden 2017 (incl. goedkeurende controleverklaring van de accountant, accountantsrapportage en door de accountant geparafeerd deel van de jaarrekening 2017)
 • Deze stukken zijn op 9 juli jl. door het Algemeen Bestuur vastgesteld.
 • 4-7-2018
 • Vergaderstukken begroting 2018 / 2019 en jaarrekening 2017 van GR Bleizo
 • Deze stukken zijn op 3 juli jl. door het Algemeen Bestuur vastgesteld.
 • 4-7-2018
 • Reactie ODH ingediende zienswijze begroting 2019
 • Ook bij de ingekomen stukken geplaatst (hier laten staan, omdat in de dagmail van 4 juli was aangegeven dat dit stuk hier was geplaatst)
 • 4-7-2018
 • Vergaderstukken begroting 2018 / 2019 en jaarrekening 2017 GR Bedrijvenschap Hoefweg
 • Deze stukken zijn op 3 juli jl. door het Algemeen Bestuur vastgesteld.
 • 3-7-2018
 • Vergaderstukken Algemeen Bestuur GR Bleizo 3 juli 2018
 • 3-7-2018
 • Vergaderstukken Algemeen Bestuur Bedrijvenschap Hoefweg 3 juli 2018