Vergaderkalender

Uitnodigingen

DatumOnderwerpToelichtingAfzender
 • 29-10-2019
 • VOORAANKONDIGING - Gezamenlijke radenbijeenkomst Bleizo Hoefweg
 • Tijd: 18:00 - 20.30 uur Locatie: Lansingerland
 • Secretariaat Bleizo
 • 22-6-2019
 • NK voetbal voor gemeenteraden
 • Locatie: Almere city Football Club Tijd: n.n.b. Aanmelden vóór 18 januari 2019 via de mail: dsckok@almere.nl
 • Gemeente Almere
 • 22-5-2019
 • VOORAANKONDIGING - Gezamenlijke radenbijeenkomst Bleizo Hoefweg
 • Tijd: 18:00 - 20.30 uur Locatie: Zoetermeer
 • Secretariaa Bleizo
 • 10-4-2019
 • VOORAANKONDIGING - Jaarlijks bezoek aan politie
 • ALLEEN BESTEMD VOOR RAADS-COMMISSIELEDEN Tijd: 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur) Locatie: Politie Stadshart Aanmelden: n.n.b.
 • Burgemeester Aptroot
 • 14-3-2019
 • Congres Een Groene Visie op Midden-Delfland
 • Tijd: 12:00 - 16:30 uur Locatie: Koningshof, Uiverlaan 20, Maassluis Aanmelden via de mail: wil@middendelflandvereniging.nl
 • Midden-Delfland Vereniging
 • 6-3-2019
 • Regenboogbijeenkomst
 • Tijd: 16.00 - 18.00 uur Locatie: Provinciehuis, Zuid-Hollandplein 1, 2596 AW Den Haag Aanmelden: via statengriffie@pzh.nl
 • Mevrouw Buzugbe, Statenadviseur Provinciale Staten Zuid-Holland
 • 15-2-2019
 • Open dag DSW voor de gemeente Zoetermeer
 • Tijd: 9:00 - 11:00 uur Locatie: DSW, Edelgasstraat 250 , Zoetermeer Aanmelden via secretariaat@dswrijswijk.nl
 • DSW Rijswijk e.o.
 • 14-2-2019
 • Tweede Landelijke werkconferentie Klimaatakkoord
 • Tijd: n.n.b. Locatie: De Reehorst, Ede Aanmelden: n.n.b. (Programma volgt half januari 2019)
 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • 14-2-2019
 • Regionale informatiebijeenkomst huisvestingsverordeningen
 • Tijd: 19.30 - 21.00 uur Locatie: Gemeentehuis Midden-Delfland Aanmelden: via m.van.waarde@zoetermeer.nl
 • Klimaatverbond Nederland
 • 13-2-2019
 • Gezamenlijke raadsbijeenkomst over de GGD en Veilig Thuis Haaglanden
 • DEZE BIJEENKOMST IS VERPLAATST VAN 29 JANUARI NAAR 13 FEBRUARI 2019! Tijd: 19:45 - 21:30 uur Locatie: Gemeentehuis Rijswijk, Bogaardplein 15 in Rijswijk (raadzaal begane grond) Aanmelden graag via de mail aan: els.busker@ggdhaaglanden.nl
 • GGD Haaglanden en Veilig Thuis Haaglanden
 • 12-2-2019
 • Themabijeenkomst integriteit (besloten bijeenkomst)
 • Tijd: 19.30 - 22.00 uur Locatie: Raadzaal Afmelden via e-mail: griffie@zoetermeer.nl (wanneer u niet aanwezig kunt zijn, verzoek ik u zich af te melden bij de griffie)
 • Burgemeester Aptroot
 • 11-2-2019
 • Groepsgesprek ihkv onderzoek duurzame Schaalsprong
 • Tijd: 18.30 - 19.30 uur Locatie: Commissie zaal Aanmelden: via rekenkamercommissie@zoetermeer.nl
 • Rekenkamercommissie
 • 9-2-2019
 • Deelname Groot Zoetermeers Dictee
 • Tijd: 15.00 - 19.00 uur Locatie: ONC Parkdreef, Parkdreef 282, 2724 EZ Zoetermeer Aanmelden: via www.grootzoetermeersdictee.nl
 • Lionsclubs Soetermare en De Meerbloem
 • 6-2-2019
 • Regionale informatiebijeenkomst huisvestingsverordeningen
 • Tijd: 19.30 - 21.00 uur Locatie: Stadhuis Zoetermeer Aanmelden: via m.van.waarde@zoetermeer.nl
 • Bestuurlijke Tafel Wonen
 • 31-1-2019
 • Klimaatverbond inspiratiedag en nieuwjaarsborrel voor leden en niet-leden
 • Tijd: 12.30 - 16.00 uur Locatie: Nederlands Watermuseum, Zijpendaalseweg 26-28, 6814 CL Arnhem Aanmelden: via de link
 • Klimaatverbond Nederland
 • 30-1-2019
 • Informatieavond standplaatsenbeleid en -locaties
 • Tijd: 19.00 - 21.00 uur Locatie: Het Ondernemershuis Ter Zake, Markt 3, Zoetermeer Aanmelden vóór 25 januari 2019 via de mail: e.g.boxhoorn@zoetermeer.nl (aangeven met hoeveel personen)
 • College B&W
 • 29-1-2019
 • Stadswijkgesprek Oosterheem
 • Tijd: 20.00 - 22.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) Locatie: Wijkcentrum Oosterheem, Oosterheemplein 198, Zoetermeer Aanmelden via: mail@schatbewakers.nl
 • Schatbewakers
 • 28-1-2019
 • Nieuwjaarsbijeenkomst
 • Tijd: 16.30 - 19.00 uur Locatie: Stadstheater Zoetermeer Aanmelden: via penningmeester@rvoz.nl
 • RVOZ
 • 28-1-2019
 • Gezamenlijke raadsbijeenkomst over de GGD en Veilig Thuis Haaglanden
 • DEZE RAADSBIJEENKOMST GAAT NIET DOOR, EN IS VERPLAATST NAAR 13 FEBRUARI 2019 Tijd: 19:45 - 21:30 uur Locatie: Gemeentehuis Rijswijk, Bogaardplein 15 in Rijswijk (raadzaal begane grond) Aanmelden graag via de mail aan: els.busker@ggdhaaglanden.nl
 • GGD Haaglanden en Veilig Thuis Haaglanden
 • 26-1-2019
 • Polsstokgala
 • Tijd: aanvang 17:00 uur (zie programma) Locatie: Van Tuyllpark, Van der Hagenstraat 36, Zoetermeer Aanmelden via: polsstokgala@gmail.com
 • Atletiekvereniging Ilion
 • 24-1-2019
 • Bewonersbrief voor een bijeenkomst over het bouwplan op de locatie Zalkerbos 1
 • Tijd: 19.00 - 20.30 uur (19.30 uur is er een informatiemoment waarin het plan plenair wort toegelicht) Locatie: Kardolus Shermschool, Speulderbos 13-15, Zoetermeer Aanmelden: via projectenpmv@zoetermeer.nl o.v.v. onderwerp Zalkerbos
 • Stedelijke ontwikkeling
 • 24-1-2019
 • Raadsinformatiebijeenkomst ontwikkelingen DSW
 • Tijd: 19:30 - 21:30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) Locatie: Werkcafé Rijswijk, Bogaardplein 15, Rijswijk Aanmelden via: h.brouwer@zoetermeer.nl
 • Bestuur DSW
 • 23-1-2019
 • Bewonersbrief inzake een uitnodiging voor een informatieavond woningbouw locatie Noordrand Oosterheem bij de Berkelstroom, Thomas Morelaan en Martin Luther Kinglaan richtingen sportvelden
 • Tijd: Binnenlopen tussen 19.00 - 21.00 uur. Om 19.15 en 20.15 uur een korte presentatie Locatie: Kantine van de sportvereniging DSO, Hildamlaan 1, Zoetermeer Aanmelden: via projectenpmv@zoetermeer.nl o.v.v. naam en "Noordrand Oosterheem"
 • Stedelijke Ontwikkeling
 • 23-1-2019
 • Gesprek met Statencommissie Bestuur en Middelen
 • Tijd: 11:00 - 13:00 uur inclusief lunch Locatie: Provinciehuis, Zuid-Hollandplein 1, Den Haag Aanmelden via de mail: e.pieters@pzh.nl
 • Provincie Zuid Holland
 • 22-1-2019
 • Bewonersbrief voor een informatieavond over woningbouwproject in Waterzicht aan het Naardermeer (Oosterheem)
 • Tijd: 19.00 - 20.30 uur (inloopinformatieavond) Locatie: Brandweerkazerne, Olof Palmelaan 1, Zoetermeer Aanmelden via: projectenpmv@zoetermeer.nl o.v.v. Waterzicht aan het Naardermeer
 • Stedelijke ontwikkeling en Bouwfonds Property Development (BPD)
 • 21-1-2019
 • Rondgang door het Entreegebied
 • Tijd: 15.00 -17.00 uur Locatie: vertrek n.n.b. (na aanmelding) Aanmelden uiterlijk 16 januari 2019 via projectenpmv@zoetermeer.nl. o.v.v. rondgang entree
 • College B&W
 • 19-1-2019
 • Viering van het eenjarig bestaan van het samenwerkingsverband Forum
 • Tijd: 10.30 -17.30 uur (zie link in uitnodiging voor programma) Locatie: Forum, Stadhuisplein 1, Zoetermeer Aanmelden: niet nodig.
 • Het Forum en de Bibliotheek Zoetermeer
 • 17-1-2019
 • Nieuwjaarsreceptie
 • Tijd: 16:00 - 17:30 uur Locatie: PiëzoCentrum Oosterheem, Zanzibarplein 21, Zoetermeer Aanmelden: niet nodig
 • Piëzo
 • 17-1-2019
 • Bewonersbrief inzake uitnodiging voor een inloopavond over de herontwikkeling van de locatie aan de Delftsewallen
 • Tijd: 19.00 - 20.30 uur (doorlopende inloopbijeenkomst) Locatie: Smaak en Vermaak, Dorpsstraat 35 in Zoetermeer Aanmelden via: projectenpmv@zoetermeer.nl o.v.v. Samenspraakavond Delftsewallen
 • Gemeente Zoetermeer en Schouten B.V.
 • 14-1-2019
 • Bijeenkomst beantwoording (technische) vragen rapportage taskforce jeugd
 • ALLEEN VOOR RAADS- EN COMMISSIELEDEN Tijd: 18.00 - 19.15 uur Locatie: Commissiezaal Aanmelden: niet nodig
 • Sociaal Domein
 • 14-1-2019
 • Informeel overleg Zoetermeers Werkbedrijf (ZWB)
 • ALLEEN VOOR RAADS- EN COMMISSIELEDEN Tijd: na afloop van de commissie Samenleving Locatie: Commissiezaal Aanmelden: niet nodig
 • Wethouder Van Driel
 • 12-1-2019
 • Bewonersbrief inzake uitnodiging voor een bomenschouw over de conditie van de essen in de Molenstraat
 • Tijd: Verzamelen 10.30 uur Locatie: Molenstraat 176, Zoetermeer Aanmelden: niet nodig
 • Stadsbeheer
 • 8-1-2019
 • Stadswijkgesprek over Dorp
 • Tijd: 20:00 - 22:00 uur (inloop vanaf 19:30 uur) Locatie: Dorpslab, Dorpssstraat 110, Zoetermeer Aanmelden via: mail@schatbewakers.nl
 • Schatbewakers
 • 8-1-2019
 • Nieuwjaarsvoorstelling met aansluitend de nieuwjaarsreceptie
 • Tijd: 20:00 uur (inloop vanaf 19:30 uur), aansluitend aan de voorstel nieuwjaarsreceptie om 21.30 uur Locatie: Stadstheater, Theaterplein 10 te Zoetermeer Aanmelding voor 8 december via mial: kabinet@zoetermeer.nl of via telefoonnummer: 079-3468054
 • College B&W
 • 18-12-2018
 • RVOZ Winterfeest
 • Tijd: vanaf 16:30 uur Locatie: Het Wapen van Zoetermeer, Zegwaartseweg 31, Zoetermeer Aanmelden via link in uitnodiging of een mailbericht aan secretariaat@rvoz.nl
 • RVOZ
 • 15-12-2018
 • Nationaal Gemeenteraadsdebat
 • Tijd: 09.30 -16.30 uur Locatie: nnb Aanmelden: via de knop "reserveer je plek" in de uitnodiging
 • Nederlands Debat Instituut
 • 13-12-2018
 • Eindejaar borrel en afscheid Cultuurmakelaar
 • Tijd: 16:00 - 18:00 uur Locatie: CKC & Partners (lounge), Leidsewallen 80, Zoetermeer Aanmelden: niet nodig
 • Cultuurfonds Zoetermeer
 • 11-12-2018
 • Lezing over een tweede leven voor galerijflats in Zoetermeer
 • Tijd: 19:00 - 20.30 uur Locatie: Podium Forum Café, Stadhuisplein 1, Zoetermeer Aanmelden via link in uitnodiging
 • Architectuur Punt Zoetermeer
 • 8-12-2018
 • Voedselbuurtconferentie 2018
 • Tijd: 14.00 t/m 17:00 uur Locatie: Smulhoeve, Leidschenveen Aanmelden: graag vóór 28 oktober aanmelden via de link naar het registratieformulier
 • Mobile orchards
 • 7-12-2018
 • Conferentie "De burger doet er toe, maar hoe?"
 • Tijd: 09:00 - 12:45 uur (evt. aansluitend lunch) Locatie: Expo Hoevelaken, Koninginneweg 1, 3871 JZ, Hoevelaken Aanmelden via de mail: reactie@nlvow.nl (zijn kosten aan verbonden en voor lunch apart aanmelden)
 • Nederlandse Vereniging van Omwonenden van Windturbines (NLVOW)
 • 3-12-2018
 • Beantwoording ingediende technische vragen n.a.v. 2e rapportage Sociaal Domein 2018
 • ALLEEN VOOR RAADS-COMMISSIELEDEN Locatie: Commissiezaal Tijd: 18:00 uur - 19:00 uur Aanmelden: niet nodigi
 • Programmasecretaris Sociaal Domein
 • 30-11-2018
 • Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) event 2018 - Samenwerken maakt sterker -
 • Locatie: De Broodfabriek, Volmerlaan 12, Rijswijk Tijd: 12:00 - 18:30 uur Aanmelden via de link in uitnodiging: www.samenwerkenmaaktsterker.nl
 • Algemeen Bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
 • 30-11-2018
 • MRDH-event "Samenwerken maakt sterker"
 • Tijd: 12.00 t/m 19.00 uur Locatie: De Broodfabriek, Volmerlaan 12, 2288 GD Rijswijk Aanmelden: Een definitieve uitnodiging met het volledige programma volgt, u kunt zich dan aanmelden
 • Namens het algemeen bestuur van de Metropoolregio de burgemeester Michel Bezuijen
 • 27-11-2018
 • Stadswijkgesprek over Palenstein
 • Locatie: Ambachtsherenlaan 103, Zoetermeer Tijd: 20:00 - 22:00 uur (inloop vanaf 19:30 uur) Aanmelden via mail: mail@schatbewakers.nl
 • Schatbewakers
 • 27-11-2018
 • VERVALLEN: Themabijeenkomst integriteit (besloten bijeenkomst)
 • Tijd: 19:30 - 22:00 uur Locatie: Raadzaal Afmelden via e-mail: griffie@zoetermeer.nl. (wanneer u niet aanwezig kunt zijn, verzoek ik u zich af te melden bij de griffie)
 • Burgemeester Aptroot
 • 22-11-2018
 • Nationaal Congres Veenbodemdaling
 • Het inhoudelijke programma, de locatie en exacte tijdsplanning zullen na de zomer bekend gemaakt worden.
 • Platform Slappe Bodem en Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling
 • 22-11-2018
 • Derde bijeenkomst sportcafe met als thema Besturen met een Visie
 • Tijd: 19:00 - 22:00 uur Locatie: Sportvereniging (SV) Gemini, Zanzibarplein 21, Zoetermeer Aanmelden via de mail: y.venema@zoetermeer.nl
 • Sportloket, merouw Venema
 • 22-11-2018
 • Congres veenbodemdaling
 • Tijd: 10:00 - 17:00 uur Locatie: Taets, Hemkade 16, Zaandam Aanmelden via de link in de uitnodiging
 • Platform slappebodem
 • 21-11-2018
 • Bijeenkomst Vastgoedsturing
 • op 4 verschillende data en 4 verschillende plaatsen vindt deze bijeenkomst plaats: Tijd: 18:30- 21:30 uur (vanaf 17.45 uur lichte maaltijd) Locatie: Nyenrode Business Universiteit, Breukelen Aanmelden via de mail: roel.meulenbelt@ivvd.nl De bijeenkomsten vinden plaats op: 1 november - Den Bosch, Golden Tulip Hotel Central 8 november - Zwolle, Nieuwe Buitensociëteit Zwolle 14 november - Gouda, Het Oude Stadhuys Gouda 21 november - Breukelen, Nyenrode Business Universiteit
 • Instituut Voor Vastgoed & Duurzaamheid (IVVK)
 • 15-11-2018
 • Rondgang mogelijke locaties nieuw zwembad
 • tijd: 17.00 - 18.30 uur locatie: Programma wordt bekend gemaakt na aanmelding Aanmelden: Aanmeldingen graag voor dinsdag 13 november 12.00 uur richten aan mevrouw Verkerk
 • e.i.verkerk@zoetermeer.nl
 • Het College