Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender

Ingekomen stukken

DatumAfzenderNummerTitelToelichting
 • 25-6-2019
 • Burgemeester Van Hemmen / Veiligheidsregio ZHZ- aan gemeenteraad
 • 19147
 • Brief aan de leden van het AB Veiligheidsregio ZHZ - Storing 112 en 0900-8844
 • Besluitv. 8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 20-6-2019
 • Wethouder Vat - aan gemeenteraad
 • 19146
 • Memo - aankondiging effect meicirculaire 2019
 • Besluitv. 8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 17-6-2019
 • Sociale Moestuin
 • 19145
 • Jaarverslag 2018
 • Besluitv8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen. Voor afdoening in handen van het college gesteld.
 • 14-6-2019
 • College B&W - aan raad
 • 19144
 • Collegeinformatiebrief (CIB) - afdoening motie Kinderen niet in de knel
 • Besluitv. 8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 14-6-2019
 • College B&W - aan gemeenteraad
 • 19143
 • Collegeinformatiebrief (CIB) - financiën rotonde Staatsliedenbuurt
 • Besluitv. 8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 13-6-2019
 • Continentie Stichting NL - brief dd 7jun aan college B&W en aan gemeenteraad
 • 19142
 • Vragenlijst toilettenbeleid
 • Besluitv.8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad voor kennisneming aannemen. Voor afdoening in handen van het college gesteld.
 • 13-6-2019
 • College B&W - aan gemeenteraad
 • 19141
 • Collegeinformatiebrief (CIB) - Informatiebijeenkomsten concept – Ontwikkelingsvisie
 • Besluitv. 8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad, voor kennisgeving aannemen. De CIB is ook toegevoegd aan de agenda van de beeldvormende bijeenkomst op 18jun19.
 • 13-6-2019
 • College B&W - aan raadslid Prins
 • 19140
 • Beantwoording schriftelijke (art 39) vragen - Prins - warmte tarief
 • Besluitv. 8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 11-6-2019
 • Stichting Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht & Sliedrecht - aan gemeenteraad
 • 19139
 • Jaarverslag 2018
 • Besluitv.8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad voor kennisneming aannemen. Voor afdoening in handen van het college gesteld.
 • 6-6-2019
 • College B&W - aan gemeenteraad
 • 19138
 • Collegeinformatiebrief (CIB) - Aanwijzing leden bestuurlijke werkgroepen groeiagenda
 • Besluitv. 8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 6-6-2019
 • Wethouder Visser-Schlieker - aan gemeenteraad
 • 19137
 • GS-brief van gedeputeerden Janssen en Vermeulen - toelichting op de ontwerpbeschikking van een ambtshalve wijziging die de provincie doorvoert op de vergunning van Chemours om de emissie van onder meer GenX verder te reduceren.
 • Besluitv. 8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 4-6-2019
 • College B&W - aan gemeenteraad
 • 19136
 • Collegeinformatiebrief (CIB) - Jaarverantwoording Kinderopvang 2018
 • Besluitv. 8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 29-5-2019
 • Regiogriffier Drechtsteden - aan alle griffiers Drechtsteden gemeenten
 • 19135
 • brief van de heer Kolff aan de colleges van de Drechtsteden 30apr19 - onderzoek toekomst regionale samenwerking
 • Besluitv. 8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad, voor kennisgeving aannemen. De griffie Sliedrecht heeft (3/6) navraag gedaan naar de ontbrekende bijlage bij deze brief. De reactie van de regiogriffie was dat deze bijlage niet bij de regiogriffie was aangeleverd. ----uit de Brief: "graag verneem ik uw reactie voor 1 juni, zodat de bestuurlijke werkgroepen nog voor het zomerreces aan de slag kunnen. Voor de volledigheid heb ik de samenstelling van de huidige portefeuillehouders overleggen bijgevoegd".---
 • 29-5-2019
 • Regiogriffier Drechtsteden - aan alle griffiers Drechtsteden gemeenten
 • 19134
 • brief van 30 april 2019 van voorzitter Kolff aan de leden van de Drechtraad - besluitvorming over toekomstige regionale samenwerking
 • Besluitv. 8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 29-5-2019
 • Directeur UN Women Nederland - aan College B&W en Gemeenteraad
 • 19133
 • Verzoek deel te nemen aan de wereldwijde Orange the World campagne tegen geweld tegen vrouwen
 • Besluitv.8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad voor kennisneming aannemen. Voor afdoening in handen van het college gesteld. Campagne loopt van 25nov19 tot 10dec19
 • 29-5-2019
 • College B&W - aan gemeenteraad
 • 19132
 • Colleginformatiebrief (CIB) - evaluatie buurtmakelaar
 • Besluitv. 8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 29-5-2019
 • Raadslid Prins - aan college B&W
 • 19131
 • Schriftelijke (Artikel 39) vragen CDA (Prins)- warmte tarief
 • Besluitv.8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad voor kennisneming aannemen. Voor afdoening in handen van het college gesteld.
 • 28-5-2019
 • Afd Grondzaken - aan de heer Bakker
 • 19130
 • Huisvesting van de Schietvereniging Prinses Juliana
 • Besluitv. 8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 28-5-2019
 • Wethouder Visser-Schlieker - aan gemeenteraad
 • 19129
 • Brief dd 28mei19 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan TK - Besluitvorming vergunningverlening directe lozing Chemours
 • Besluitv. 8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 28-5-2019
 • College B&W - aan raadslid Stam-Smeets (PRO Sliedrecht)
 • 19128
 • Beantwoording schriftelijke (art 39) vragen - Aanleg rotonde Thorbecklaan
 • Besluitv. 8okt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 22-5-2019
 • Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid holland Zuid
 • 19127
 • Bijdrageverordening 2019
 • Besluitv. 9juli19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 21-5-2019
 • College B&W - aan gemeenteraad
 • 19126
 • College informatiebrief (CIB) - chloortransport Betuwelijn
 • Besluitv. 9juli19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 17-5-2019
 • Raadslid Stam-Smeets PRO Sliedrecht - aan college B&W
 • 19125
 • Schriftelijke (artikel 39) vragen PRO Sliedrecht - aanleg rotonde Thorbeckelaan
 • Besluitv.9juli19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad voor kennisneming aannemen. Voor afdoening in handen van het college gesteld.
 • 16-5-2019
 • College van burgemeester en wethouders
 • 19124
 • College informatiebrief verplaatsing plaquettes
 • Besluitv. 9juli19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 16-5-2019
 • College van burgemeester en wethouders
 • 19123
 • Jaarprogramma 2019 uitvoering milieutaken
 • Besluitv.9juli19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 15-5-2019
 • College van burgemeester en wethouders
 • 19122
 • Beantwoording artikel 39 vragen PRO Sliedrecht G&X vergunning
 • Besluitv.9juli19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad voor kennisgeving aannemen.
 • 14-5-2019
 • College B&W aan De Borst (PRO Sliedrecht)
 • 19121
 • Antwoorden op schriftelijke (art. 39) vragen - VN verdrag handicap (De Borst)
 • Besluitv.9juli19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 9-5-2019
 • College van burgemeester en wethouders
 • 19120
 • Beantwoording Artikel 39-vragen CDA over waterbus
 • Besluitv.9juli19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 9-5-2019
 • College van burgemeester en wethouders
 • 19119
 • CIB Veilige fietsverbinding Craijensteijn uitkomst scopeverkenning
 • Besluitv.9juli19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 8-5-2019
 • College van burgemeester en wethouders
 • 19118
 • Uitstelbrief art 39 vragen inzake waterbus van het CDA
 • Besluitv.9juli19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad voor kennisneming aannemen.
 • 8-5-2019
 • College van burgemeester en wethouders
 • 19117
 • College informatiebrief motie Eindelijk groen in het midden
 • Besluitv.9juli19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad voor kennisneming aannemen.
 • 8-5-2019
 • College van burgemeester en wethouders
 • 19116
 • College informatiebrief Jaarlijkse kermis in het centrum van Sliedrecht
 • Besluitv.9juli19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad voor kennisneming aannemen.
 • 8-5-2019
 • College van burgemeester en wethouders
 • 19115
 • College informatiebrief Resultaten onderzoek loodgehalte in speelplekken
 • Besluitv.9juli19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 8-5-2019
 • Wethouder Van der Plas
 • 19114
 • Memo Afdoening toezegging nummer 19012 OPOPS spelregels positie Sliedrecht
 • Besluitv. 9juli19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad voor kennisgeving aannemen.
 • 8-5-2019
 • Wethouder Van Spek
 • 19113
 • Afdoeningen toezeggingen 19023, 19024, 19025
 • Besluitv.9juli19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad voor kennisgeving aannemen.
 • 7-5-2019
 • P. Donk namens bezwaarmakende bewoners Koningsweer en Baaneweer
 • 19112
 • Bushalte
 • Besluitv.9juli19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad voor kennisneming aannemen. Voor afdoening in handen van het college gesteld.
 • 7-5-2019
 • Burgemeester Van Hemmen - aan gemeenteraad
 • 19111
 • Bericht burgemeester Van Hemmen: onderzoek VU naar GenX in leidingwater
 • Besluitv.9juli19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad voor kennisgeving aannemen.
 • 6-5-2019
 • College van burgemeester en wethouders
 • 19110
 • CIB - Toekomstontwikkeling Nationaal Baggermuseum
 • Besluitv.9juli19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad voor kennisgeving aannemen.
 • 3-5-2019
 • Raadslid De Borst - aan college B&W
 • 19109
 • Schriftelijke (art 39 ) vragen - voornemen vergunning verstrekking directe lozing GenX
 • Besluitv.9juli19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisneming aannemen. Voor afdoening in handen van het college gesteld.
 • 2-5-2019
 • College van burgemeester en wethouders
 • 19108
 • CIB onderzoek weekmarkt
 • Besluitv.9juli19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad voor kennisgeving aannemen.
 • 2-5-2019
 • College van burgemeester en wethouders
 • 19107
 • CIB verantwoording ENSIA 2018
 • Besluitv.9juli19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 1-5-2019
 • Raadslid De Borst (PRO Sliedrecht)
 • 19106
 • Art. 39 VN-verdrag Handicap
 • Besluitv.9juli19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisneming aannemen. Voor afdoening in handen van het college gesteld.
 • 30-4-2019
 • Wethoiuder Vat - aan gemeenteraad
 • 19105
 • Afdoening toezegging 18091 - Begroting 2019 kaders
 • Besluitv.9juli19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 29-4-2019
 • College van Burgemeester en wethouders - aan raad
 • 19104
 • Memo beantwoording vragen RTG + overzicht jeugd en preventie
 • Besluitv.9juli19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 26-4-2019
 • College B&W - aan gemeenteraad
 • 19103
 • Collegeinformatiebrief (CIB) actualisatie openstaande toezeggingen en moties 16 april 2019
 • Besluitv.9juli19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad voor kennisgeving aannemen
 • 26-4-2019
 • College B&W - aan gemeenteraad
 • 19102
 • Collegeinformatiebrief (CIB)stand van zaken transformatie beschermd wonen en opvang + afdoening toezegging 18014
 • Besluitv.9juli19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad voor kennisgeving aannemen
 • 19-4-2019
 • Crossing Borders Development
 • 19101
 • Formeel verzoek toepassing coordinatieregeling bestemmingsplanproc project ziekenhuislocatie A Schweitzer Ziekenhuis Sl
 • Besluitv.9juli19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad, voor kennisgeving aannemen, voor afdoening in handen van het college gesteld.
 • 25-4-2019
 • College van burgemeester en wethouders
 • 19100
 • Beantwoording Art. 39 vragen Jongeneel (Slydregt.NU) inzake Oecumenische kerkdienst
 • Besluitv.9juli19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad voor kennisgeving aannemen
 • 25-4-2019
 • College van burgemeester en wethouders
 • 19099
 • CIB - uitslag Leefbaarheidsmonitor
 • Besluitv.9juli19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad voor kennisgeving aannemen.
 • 24-4-2019
 • College van burgemeester en wethouders
 • 19098
 • Beantwoording art.39 vragen Slydregt.NU - SLTC
 • Besluitv. 11juni19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad, voor kennisgeving aannemen.

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres Griffie

Postbus 16

3360 AA Sliedrecht

Tel: 0184 495 986

griffie@sliedrecht.nl