Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender

Ingekomen stukken

DatumAfzenderNummerTitelToelichting
 • 18-1-2019
 • College B&W
 • 19013
 • Collegeinformatiebrief (CIB ) Waterveiligheid, eindrapportage nadere analyse varianten Rivierdijk-west
 • Besluitv.12mrt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 17-1-2019
 • Wethouder Hans Tanis
 • 19012
 • Persverklaring Hans Tanis
 • Besluitv.12mrt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 16-1-2019
 • College van burgemeester en wethouders
 • 19011
 • CIB Sliedrecht Dementievriendelijk
 • Besluitv.12mrt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 16-1-2019
 • College van burgemesster en wethouders
 • 19010
 • CIB Aanvang werkzaamheden verfraaiing geluidschermen A15 Sliedrecht
 • Besluitv.12mrt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad voor kennisgeving aannemen.
 • 16-1-2019
 • College van burgemeester en wethouders
 • 19009
 • Beantwoording artikel 39 vragen verkeershinder, geluidsoverlast en vrachtverkeer van PRO Sliedrecht
 • Besluitv.12mrt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad voor kennisgeving aannemen.
 • 10-1-2019
 • College van burgemeester en wethouders
 • 19008
 • CIB Herontwikkeling Burgemeester Winklerplein – Realisatie Gezondheidscentrum
 • Besluitv. 12mrt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 28-12-2018
 • Provincie Zuid-Holland
 • 19007
 • Afschrift brief Financieel toezicht begroting 2019 DB GRD GenJ ZHZ
 • Besluitv.12mrt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad voor kennisgeving aannemen.
 • 27-12-2018
 • Stichting Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht en Sliedrecht
 • 19006
 • Begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022
 • Besluitv.12mrt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad, voor kennisgeving aannemen. Voor afdoening in handen van het college gesteld.
 • 8-1-2019
 • College B&W - aan gemeenteraad
 • 19005
 • Collegeinformatiebrief (CIB) Evaluatie Ondersteuningsprogramma mantelzorg 2018
 • Besluitv.12feb19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 7-1-2019
 • College B&W (Tanis) - aan gemeenteraad
 • 19004
 • College uitvoeringsprogramma 2018-2022 (aangepast)
 • Besluitv.12feb19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad, voor kennisgeving aannemen. Zie ook toezegging 18098
 • 3-1-2019
 • College B&W - aan gemeenteraad
 • 19003
 • Collegeinformatiebrief (CIB) Het Plaatje
 • Besluitv.12feb19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 3-1-2019
 • College B&W - aan gemeenteraad
 • 19002
 • Collegeinformatiebrief (CIB) stand van zaken dienstverlening Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid (OZHZ)
 • Besluitv.12feb19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 3-1-2019
 • College B&W - aan raadslid Jongeneel
 • 19001
 • Uitstelbrief artikel 39 vragen SLTC (Slydregt.NU)
 • Besluitv.12feb19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 31-12-2018
 • College B&W - aan gemeenteraad
 • 18292
 • Collegeinformatiebrief CIB tweevlaksborden evaluatie
 • Besluitv.12feb19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad, voor kennisgeving aannemen. 31dec18 Toezegging nr 18044 afgedaan.
 • 28-12-2018
 • College B&W aan raadslid Prins CDA
 • 18291
 • Beantwoording art 39 vragen reclamemast CDA
 • Besluitv.12feb19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 24-12-2018
 • Raadslid Jongeneel - Slydregt.NU - aan College B&W
 • 18290
 • Schriftelijke (artikel 39) vragen - SLTC Tennis
 • Besluitv. 12feb19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad, voor kennisgeving aannemen. Voor afdoening in handen van het college gesteld.
 • 24-12-2018
 • College B&W - aan gemeenteraad
 • 18289
 • GEWIJZIGDE Collegeinformatiebrief CIB routekaart omgevingswet
 • Besluitv.12feb19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad, voor kennisgeving aannemen. 27dec18: Abusievelijk is een verkeerde versie van de routekaart Omgevingswet toegestuurd, waardoor niet de juiste routekaarten bij de ingekomen stukken terecht zijn gekomen. Bijgaand een gewijzigde CIB met de juiste bijlagen.
 • 21-12-2018
 • College B&W - aan gemeenteraad
 • 18288
 • College informatiebrief motie aanpak hondenpoep
 • Besluitv.12feb19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad, voor kennisgeving aannemen. + afdoening motie 4.2A
 • 21-12-2018
 • College B&W - aan gemeenteraad
 • 18287
 • College informatiebrief Prestatieafspraken Tablis Wonen 2019
 • Besluitv.12feb19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 21-12-2018
 • College B&W - aan gemeenteraad
 • 18286
 • College informatiebrief Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein
 • Besluitv.12feb19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad, voor kennisgeving aannemen. + afdoening toezegging nr 18080
 • 21-12-2018
 • College B&W - aan gemeenteraad
 • 18285
 • College informatiebrief Largas Thorbeckelaan - Vogelenzang
 • Besluitv.12feb19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 21-12-2018
 • Wethouder Visser-Schlieker - aan raad
 • 18284
 • Logboek PFOA Chemours periode okt18 - dec18
 • Besluitv.12feb19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 19-12-2018
 • Raadslid Dunsbergen - aan college van burgemeester en wethouders en raad
 • 18283
 • Afmelding - Schriftelijke vragen ex art. 39 - Verbreding A15
 • Besluitv.12feb19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 19-12-2018
 • College van burgemeester en wethouders
 • 18282
 • CIB Verkoopproces Eneco 2018
 • Besluitv.12feb19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 14-12-2018
 • Provincie Zuid-Holland
 • 18281
 • Financieel toezicht begroting 2019
 • Besluitv. 12feb19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad voor kennisgeving aannemen, voor afdoening in handen van het college gesteld.
 • 15-12-2018
 • Raadslid Prins - aan college van burgemeester en wethouders
 • 18280
 • Artikel 39-vragen over reclamemast Leeghwaterstraat, zat.15dec18, 11.49 uur
 • Besluitv. 12feb19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad, voor kennisgeving aannemen. Voor afdoening in handen van het college gesteld.
 • 14-12-2018
 • College van burgemeester en wethouders
 • 18279
 • Uitstelbericht artikel 39 vragen PRO Sliedrecht verkeershinder
 • Besluitv.12feb19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 14-12-2018
 • Wethouder Visser - Schlieker
 • 18278
 • Bericht wethouder Visser - Schlieker inzake Chemours
 • Besluitv.12feb19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 13-12-2018
 • College van burgemeester en wethouders
 • 18277
 • Beantwoording artikel 39 vragen m.b.t. verduurzaming van PRO Sliedrecht
 • Besluitv.12feb18: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 13-12-2018
 • Werkgroep Democratisch Energie Initiatief
 • 18276
 • De beoogde Energieregio’s en de Regionale Energiestrategie hebben geen staatsrechtelijke grondslag
 • Besluitv.12feb19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 10-12-2018
 • Raadslid Advokaat-van Veenendaal (PRO Sliedrecht) - aan college B&W
 • 18275
 • Schriftelijke (art 39) vragen - verheershinder, geluidsoverlast en vrachtverkeer
 • Besluitv. 12feb19 : voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad, voor kennisgeving aannemen, voor afdoening in handen van het college gesteld.
 • 10-12-2018
 • College B&W - aan gemeenteraad
 • 18274
 • Collegeinformatiebrief (CIB) toezegging subsidie (stand van zaken burger- en overheidsparticipatie (problematiek en casus)
 • Besluitv. 12feb19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad voor kennisgeving aannemen. Afdoening toezeggingen 18022 18023
 • 7-12-2018
 • College B&W - aan gemeenteraad
 • 18273
 • College informatiebrief (CIB) betreffende De Stoep
 • Besluitv. 12feb19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad voor kennisgeving aannemen.
 • 6-12-2018
 • College B&W - aan gemeenteraad
 • 18272
 • Collegeinformatiebrief (CIB) publiek toegankelijke toiletten + afdoening toezegging 18090
 • Besluitv. 12feb19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad voor kennisgeving aannemen.
 • 5-12-2018
 • VNG - aan college / raad (van voorzitter nationaal comite 4en5 mei en voorziter VNG
 • 18271
 • 75 jaar vrijheid
 • Besluitv. 12feb19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad voor kennisgeving aannemen.
 • 4-12-2018
 • VNG ledenbrief aan college / raad
 • 18270
 • Ledenbrief Samenwerkingsafspraken Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen
 • Besluitv. 12feb19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad voor kennisgeving aannemen.
 • 4-12-2018
 • VNG brief aan de leden / het college en de raad
 • 18269
 • Moties Buitengewone AL V 30nov18 en overeenstemming met SZW over opvolging ROB-advies BUIG
 • Besluitv. 12feb19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad voor kennisgeving aannemen.
 • 4-12-2018
 • VNG brief aan college en raad
 • 18268
 • Afspraken Wnra bij gemeenten (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren)
 • Besluitv. 12feb19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad voor kennisgeving aannemen.
 • 30-11-2018
 • College B&W - aan gemeenteraad
 • 18267
 • Collegeinformatiebrief (CIB) spoedkapvergunning kastanje nabij het station
 • Besluitv. 12feb19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad voor kennisgeving aannemen.
 • 30-11-2018
 • College B&W - aan gemeenteraad
 • 18266
 • Collegeinformatiebrief (CIB) regeling Omgang met geschenken en uitnodigingen en afdoening T18097
 • Besluitv. 12feb19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad voor kennisgeving aannemen.
 • 29-11-2018
 • Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele Bewindvoerders
 • 18265
 • ingezonden stuk gemeenteraad | Beschermingsbewindvoering
 • Besluitv. 12feb19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad voor kennisgeving aannemen.
 • 29-11-2018
 • Burgercomite Nederland
 • 18264
 • Volksreferendum buiten de Kieswet, 20 maart 2019
 • Besluitv.12feb19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad, voor kennisgeving aannemen. Voor afdoening in handen van het college gesteld.
 • 29-11-2018
 • College van burgemeester en wethouders
 • 18263
 • CIB duurzaamheid in MOJP's (+ afdoening toezegging)
 • Besluitv.12feb19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 28-11-2018
 • Omgevingsdienst Zuid-holland Zuid
 • 18262
 • Brief aan gemeenteraden in ZH en PS met terugkoppeling vergadering AB OZHZ 22112018
 • Besluitv.12feb19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 26-11-2018
 • Raadslid Venis - aan College van B&W
 • 18261
 • Art. 39 vragen verduurzaming (Venis - PRO Sliedrecht) zat.24nov18, 11.18 uur
 • Besluitv.18dec.18: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad, voor kennisgeving aannemen, voor afdoening in handen van het college gesteld.
 • 22-11-2018
 • College van burgemeester en wethouders
 • 18260
 • CIB BillybBird
 • Besluitv. 18dec18: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad voor kennisgeving aannemen.
 • 22-11-2018
 • Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ
 • 18259
 • Brief agendering zienswijze op diverse wijzigingen van de begroting DG&J 2019
 • Besluitv.18dec18: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad, voor kennisgeving aannemen. Voor afdoening in handen van het college gesteld.
 • 22-11-2018
 • College van burgemeester en wethouders
 • 18258
 • CIB toezeggingen 18092 en 18093 winkeltijdenverordening 1999
 • Besluitv.18dec18: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 22-11-2018
 • College van burgemeester en wethouders
 • 18257
 • CIB toezegging 325-18086 gevolgen overschrijding BTW compensatiefonds
 • Besluitv.18dec18: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 20-11-2018
 • College B&W - aan raadslid Jongeneel
 • 18256
 • Antwoorden op schriftelijke (art.39) vragen - Bestemmingsplan gewijzigd woningen zijn bedrijfspanden geworden op de Molendijk (Jongeneel)
 • Besluitv.18dec.18: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad, voor kennisgeving aannemen.

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres Griffie

Postbus 16

3360 AA Sliedrecht

Tel: 0184 495 986

griffie@sliedrecht.nl