Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender

Ingekomen stukken

DatumAfzenderNummerTitelToelichting
 • 18-3-2019
 • Mevrouw Schild
 • 19055
 • Brief gemeente Sliedrecht
 • Besluitv.14mei19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad, voor kennisgeving aannemen, ter afdoening in handen van het college gesteld.
 • 14-3-2019
 • College van burgemeester en wethouders
 • 19054
 • College informatiebrief toegankelijkheid stembureaus Sliedrecht
 • Besluitv.14mei19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 14-3-2019
 • College van burgemeester en wethouders
 • 19053
 • CIB Verminderen klachten openbaar groen en verlichting
 • Besluitv.14mei19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 14-3-2019
 • College van burgemeester en wethouders
 • 19052
 • CIB Uittreding Leerdam Zederik GR'en
 • Besluitv.14mei19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 14-3-2019
 • Raadslid Venis (PRO Sliedrecht) - aan college van B&W
 • 19051
 • Art. 39 over 't Oog (Venis)
 • Besluitv.14mei19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 13-3-2019
 • College van burgemeester en wethouders
 • 19050
 • Beantwoording art. 39 vragen PvdA Woonvisie MR
 • Besluitv. 14mei19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 13-3-2019
 • College van burgemeester en wethouders
 • 19049
 • Beantwoording toezegging 19006
 • Besluitv. 14mei19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 8-3-2019
 • College B&W - aan gemeenteraad
 • 19048
 • Collegeinformatiebrief (CIB) Aangepaste programmabegroting CUP 2019
 • Besluitv.14mei19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad, voor kennisgeving aannemen. Met deze CIB zijn 2 toezeggingen afgedaan: 18099 en 18100
 • 7-3-2019
 • drs. M.B. de Prieëlle MPA Senior adviseur bestuurlijke zaken, regioaccountmanager provincie zuid holland - aan griffier(s)
 • 19047
 • Brief GS Zuid Holland dd 5mrt19 aan B&W en raden Drechtstedengemeenten over Eindrapport Commissie Deetman
 • Besluitv.14mei19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad, voor kennisgeving aannemen. Brief kenmerk PZH-2019-682550140
 • 5-3-2019
 • College B&W - aan gemeenteraad
 • 19046
 • Collegeinformatiebrief (CIB) aanmelding holocaustmonument
 • Besluitv.14mei19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 5-3-2019
 • College B&W - aan gemeenteraad
 • 19045
 • Collegeinformatiebrief (CIB) implementatie omgevingswet
 • Besluitv.14mei19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 5-3-2019
 • College B&W - aan raadslid Venis (PRO Sliedrecht)
 • 19044
 • Beantwoording schriftelijke (art. 39) vragen Venis - afdoening motie Watertoren PRO Sliedrecht
 • Besluitv.14mei19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 4-3-2019
 • College B&W (wethouder Visser-Schlieker) - aan gemeenteraad
 • 19043
 • Collegeinformatiebrief (CIB) Afsluiten openstaande toezeggingen wethouder Visser-Schlieker
 • Besluitv.9apr.19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 27-2-2019
 • BillyBird
 • 19042
 • Tankstations en gemeentelijk beleid inzake energietransitie
 • Besluitv.9apr19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad voor kennisgeving aannemen. Voor afdoening in handen van het college gesteld.
 • 26-2-2019
 • College B&W - aan raadslid Prins (CDA)
 • 19041
 • Beantwoording schriftelijke (art. 39) vragen - reclamemasten
 • Besluitv.9apr.19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 26-2-2019
 • College B&W (PH Spek) - aan gemeenteraad
 • 19040
 • Collegeinformatiebrief (CIB) - Veilige fietsverbinding Craijensteijn (+ afdoening toezegging 17112)
 • Besluitv. 9apr19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad voor kennisgeving aannemen, voor afdoening in handen van het college gesteld.
 • 26-2-2019
 • Raadslid Van Rees-Huijzer (PvdA) - aan voorzitter raad en college
 • 19039
 • Schriftelijke (art. 39) vragen PvdA - woonvisie
 • Besluitv. 9apr19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad voor kennisgeving aannemen, voor afdoening in handen van het college gesteld.
 • 25-2-2019
 • College B&W - aan raadslid Jongeneel (Slydregt.NU)
 • 19038
 • Beantwoording schriftelijke (art. 39) vragen raadslid Jongeneel - Opslag afval GenX stof FRD-903 Chemours
 • Besluitv.9apr.19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 22-2-2019
 • College B&W - wethouder Van der Plas - aan gemeenteraad
 • 19037
 • Privateringsaankondiging Eneco
 • Besluitv.9apr.19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 22-2-2019
 • College B&W - aan gemeenteraad
 • 19036
 • Collegeinformatiebrief (CIB) nieuwe gemeentelijke onderscheiding
 • Besluitv.9apr.19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 21-2-2019
 • College van burgemeester en wethouders
 • 19035
 • Uitstelbericht artikel 39 vragen Watertoren van PRO Sliedrecht
 • Besluitv.9apr19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 21-2-2019
 • College van burgemeester en wethouders
 • 19034
 • CIB evaluatie Algemene Plaatselijke Verordening 2016
 • Besluitv.9apr.19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 20-2-2019
 • College van burhemeester en wethouders
 • 19033
 • Uitvoeringsprogramma Doorontwikkeling Sociaal team Sliedrecht 2019 en Evaluatie Doorontwikkeling Sociaal team Sliedrecht 2018
 • Besluitv. 9apr19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad voor kennisneming aannemen.
 • 20-2-2019
 • College van Burgemeester en wethouders College van burgemeester en wethouders
 • 19032
 • CIB Uittreding BNG-GO uit ROM-D
 • Besluitv.9apr.19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad voor kennisneming aannemen.
 • 18-2-2019
 • Raadslid Venis (PRO Sliedrecht) - aan college van B&W
 • 19031
 • Artikel 39 schriftelijke vragen uitstel watertoren
 • Besluitv. 9apr19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad voor kennisgeving aannemen, voor afdoening in handen van het college gesteld.
 • 18-2-2019
 • College B&W - aan gemeenteraad
 • 19030
 • Collegeinformatiebrief (CIB) intrekken aanpassing legesverordening
 • Besluitv. 9apr.19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 14-2-2019
 • Raadslid Prins (CDA) - aan college B&W
 • 19029
 • Schriftelijke (art. 39) vragen - Reclamemasten
 • Besluitv. 9apr.19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad, voor kennisgeving aannemen. Voor afdoening in handen van het college gesteld.
 • 13-2-2019
 • College B&W wethouder Spek - aan gemeenteraad
 • 19028
 • Mededeling aan de raad
 • Besluitv. 9apr.19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 12-2-2019
 • Slydregt.NU - Jongeneel - aan college B&W
 • 19027
 • Schriftelijke art 39 vragen Slydregt.NU - opslag afval GenX stof FRD-903 Chemours
 • Besluitv. 9apr.19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad, voor kennisgeving aannemen. Voor afdoening in handen van het college gesteld.
 • 11-2-2019
 • College B&W wethouder Spek - aan gemeenteraad
 • 19026
 • Afdoening toezegging ID 44 (16-126 Kadernota 2017 (prijsvraag kunstwerken)
 • Besluitv. 9apr.19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 11-2-2019
 • Wethouder Visser-Schlieker - aan raad
 • 19025
 • Jaarverslag 2018 Adviesraad Sociaal Domein Sliedrecht
 • Besluitv. 9apr.19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 8-2-2019
 • College B&W (Wethouder Visser-Schlieker) - aan gemeenteraad
 • 19024
 • Lid-GSbrief Janssen Vermeulen Chemours - retourname afvalstoffen en verlaging indirecte lozing GenX stof FRD-903
 • Besluitv.9apr19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 6-2-2019
 • College B&W - aan gemeenteraad
 • 19023
 • Collegeinformatiebrief (CIB) Legesverordening
 • Besluitv.9apr19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 1-2-2019
 • Stichting Platform Gehandicapten
 • 19022
 • Stewards op de Merwede Linge Lijn
 • Besluitv. 9apr.19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad, voor kennisgeving aannemen. Voor afdoening in handen van het college gesteld.
 • 1-2-2019
 • College van burgemeester en wethouders
 • 19021
 • Bericht college voortgang uitvoering motie 'En nu de watertoren nog'
 • Besluitv.9apr19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 1-2-2019
 • College van burgemeester en wethouders
 • 19020
 • CIB Stresstest gemeentelijke accommodaties en -velden
 • Besluitv.9apr19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 28-1-2019
 • College van burgemeester en wethouders
 • 19019
 • CIB Evaluatie jaarwisseling 2018-2019
 • Besluitv.12mrt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 24-1-2019
 • College van burgemeester en wethouders
 • 19018
 • Schriftelijke beantwoording Maaslaan 6 en 10
 • Besluitv.12mrt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 25-1-2019
 • College burgemeester en wethouders
 • 19017
 • Zienswijze college van burgemeester en wethouders concept rapport cie Deetman
 • Besluitv.12mrt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad, voor kennisgeving aannemen. Griffie voegt zienswijzen andere gemeenten toe na ontvangst.
 • 24-1-2019
 • College van burgemeester en wethouders
 • 19016
 • CIB tijdelijke Portefeuilleverdeling college
 • Besluitv.12mrt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 22-1-2019
 • College B&W - aan gemeenteraad
 • 19015
 • Collegeinformatiebrief (CIB) Benchmark Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid + afdoening toezegging 18009
 • Besluitv. 12mrt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 18-1-2019
 • College van burgemeester en wethouders
 • 19014
 • Beantwoording Artikel 39 vragen SLTC - tennis van Slydregt.NU
 • Besluitv. 12mrt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 18-1-2019
 • College B&W
 • 19013
 • Collegeinformatiebrief (CIB ) Waterveiligheid, eindrapportage nadere analyse varianten Rivierdijk-west
 • Rapport toegevoegd aan ingekomen stukken 22jan19 Besluitv.12mrt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 17-1-2019
 • Wethouder Hans Tanis
 • 19012
 • Persverklaring Hans Tanis
 • Besluitv.12mrt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 16-1-2019
 • College van burgemeester en wethouders
 • 19011
 • CIB Sliedrecht Dementievriendelijk
 • Besluitv.12mrt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 16-1-2019
 • College van burgemesster en wethouders
 • 19010
 • CIB Aanvang werkzaamheden verfraaiing geluidschermen A15 Sliedrecht
 • Besluitv.12mrt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad voor kennisgeving aannemen.
 • 16-1-2019
 • College van burgemeester en wethouders
 • 19009
 • Beantwoording artikel 39 vragen verkeershinder, geluidsoverlast en vrachtverkeer van PRO Sliedrecht
 • Besluitv.12mrt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad voor kennisgeving aannemen.
 • 10-1-2019
 • College van burgemeester en wethouders
 • 19008
 • CIB Herontwikkeling Burgemeester Winklerplein – Realisatie Gezondheidscentrum
 • Besluitv. 12mrt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad, voor kennisgeving aannemen.
 • 28-12-2018
 • Provincie Zuid-Holland
 • 19007
 • Afschrift brief Financieel toezicht begroting 2019 DB GRD GenJ ZHZ
 • Besluitv.12mrt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad voor kennisgeving aannemen.
 • 27-12-2018
 • Stichting Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht en Sliedrecht
 • 19006
 • Begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022
 • Besluitv.12mrt19: voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad, voor kennisgeving aannemen. Voor afdoening in handen van het college gesteld.

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres Griffie

Postbus 16

3360 AA Sliedrecht

Tel: 0184 495 986

griffie@sliedrecht.nl