Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender

Toezeggingen

IDTitelDatum afdoeningPortefeuillehouderDeadline
 • 361
 • 19012 (OPOPS) -positie gemeente Sliedrecht /toekomstige fusie/aanpassen "spelregels
 • Visser-Schlieker, G.J.
 • 360
 • 19011 - Integratienota (toevoegen aan I-nota een uitvoeringsplan)
 • Visser-Schlieker, G.J.
 • 359
 • 19010 -Integratienota (aanpassing inleiding)
 • Visser-Schlieker, G.J.
 • 358
 • 19009 - Integratienota (jaarverslagen Participe ter inzage leggen)
 • 21-2-2019
 • Visser-Schlieker, G.J.
 • 357
 • 19008 - Zienswijze GR DG&J - aanpassing ZW irt positie raad)
 • 27-2-2019
 • Visser-Schlieker, G.J.
 • 356
 • 19007- Zienswijze GR DG&J (onderzoek-stijging oorzaak zorgvraag)
 • 27-2-2019
 • Visser-Schlieker, G.J.
 • 355
 • 19006 - Zienswijze GR DG&J (schriftelijk terugkomen op "reservering")
 • 13-3-2019
 • Visser-Schlieker, G.J.
 • 354
 • 19005 - Zienswijze GR DG&J feb19 (kwantificering bedragen / irt Turap en Kadernota
 • 27-2-2019
 • Visser-Schlieker, G.J.
 • 353
 • 19004 - Zienswijze 2e Bestuursrapportage begroting 2018 Drechtwerk - fractiespecialistenoverleg
 • 26-2-2019
 • T.A. Spek
 • 352
 • 19003 - Contact met DB Drechtwerk / Informeren raad
 • Visser-Schlieker, G.J.
 • 351
 • 19002 - aanpassen zienswijze mbt Assembly partners (Begroting 18 Drechtwerk)
 • 7-2-2019
 • Visser-Schlieker, G.J.
 • 350
 • 19001 - prioritering in onderzoek/informeren raad - (begraafplaats)
 • T.A. Spek
 • 349
 • 18110 Begroting - wijziging subsidies
 • 18-12-2018
 • Visser-Schlieker, G.J.
 • 348
 • 18109 Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2019-2023 - communicatie naar inwoners
 • T.A. Spek
 • 347
 • 18108 Kredietaanvraag beheerprojecten - suggesties tbv toegang Stationsweg - veiligheid
 • T.A. Spek
 • 346
 • 18107 Zienswijze geactualiseerde begroting 2019 GRD
 • 14-12-2018
 • Tanis, J.P.
 • 345
 • 18106 Belastingverordeningen 2019 - reclamebelasting
 • 11-2-2019
 • Tanis, J.P.
 • 344
 • 18105 Laatste Tussenrapportage 2018 (ondermijningsbeleid)
 • 18-12-2018
 • Hemmen, van A.P.J.
 • 343
 • 18104 Laatste Tussenrapportage 2018 - vragen mbt Maaslaan
 • 24-1-2019
 • B. van der Plas
 • 342
 • 18103 Laatste Tussenrapportage 2018 - renovatie Kerktoren
 • 11-12-2018
 • T.A. Spek
 • 341
 • 18102 Laatste Tussenrapportage 2018 - agpunten voor Auditcommissie Sliedrecht
 • 11-3-2019
 • Tanis, J.P.
 • 340
 • 18101 1e wijz Verord Winkeltijden - gezamenlijkheid aanvragen ontheffing
 • 7-1-2019
 • Tanis, J.P.
 • 339
 • 18100 -Opzet wijze van verantwoording van het CUP
 • 7-3-2019
 • Tanis, J.P.
 • 30-4-2019
 • 338
 • 18099 - Aangepaste programmabegroting met planning voor 2019
 • 8-3-2019
 • Tanis, J.P.
 • 337
 • 18098 - CUP dictum (ingetrokken) motie M8.1
 • 20-12-2018
 • Tanis, J.P.
 • 336
 • 18097 - Protocol vermoeden integriteitsschending - regeling "omgaan met geschenken en uitnodigingen" publicatie op de website
 • 21-11-2018
 • Hemmen, van A.P.J.
 • 27-11-2018
 • 335
 • 18096 - Protocol vermoeden integriteitsschending -tekstaanpassing in raadsvoorstel/raadsbesluit vwb woord "concept"
 • 14-11-2018
 • Hemmen, van A.P.J.
 • 27-11-2018
 • 334
 • 18095 Protocol vermoeden integriteitsschending - juridische toets vwb moment van de melding
 • 17-11-2018
 • Hemmen, van A.P.J.
 • 27-11-2018
 • 333
 • 18094 Protocol vermoeden integriteitsschending - technische vragen
 • 15-11-2018
 • Hemmen, van A.P.J.
 • 27-11-2018
 • 332
 • 18093 1e wijziging winkeltijden verordening - ingangsdatum
 • 22-11-2018
 • Tanis, J.P.
 • 27-11-2018
 • 331
 • 18092 1e verordening Winkeltijden - tekstvoorstel vwb 1.1. argumenten
 • 22-11-2018
 • Tanis, J.P.
 • 27-11-2018
 • 330
 • 18091 (Begroting 2019 - kaders)
 • Tanis, J.P.
 • 329
 • 18090 (begroting 2019) dictum ingetrokken motie Hoge Nood CDA M5-3A
 • 6-12-2018
 • B. van der Plas
 • 328
 • 18089 (Begroting 2019 - Herziening MJOP's - aspect duurzaamheid)
 • 29-11-2018
 • T.A. Spek
 • 327
 • 18088 (begroting 2019 - actuele lijst van de subsidieaanvragen)
 • 4-3-2019
 • Visser-Schlieker, G.J.
 • 31-12-2018
 • 326
 • 18087 (begroting 2019 - analyse ziekteverzuim)
 • 28-1-2019
 • Visser-Schlieker, G.J.
 • 325
 • 18086 (begroting 2019 - overschrijden compensatiefonds)
 • 22-11-2018
 • Tanis, J.P.
 • 324
 • 18085 - bevoegdheid tot verhuur gemeentekantoor
 • 12-10-2018
 • Tanis, J.P.
 • 16-10-2018
 • 323
 • 18084 - verbouwing de Reling - vlaggenmast
 • 12-10-2018
 • Tanis, J.P.
 • 16-10-2018
 • 322
 • 18083 - begroting 2018 uitvoering in 2018 van vastgesteld beleid in 2017
 • Hemmen, van A.P.J.
 • 321
 • 18082 - nieuwe IVP
 • Hemmen, van A.P.J.
 • 320
 • 18081 - bijpraatsessie raad over veiligheid
 • Hemmen, van A.P.J.
 • 319
 • 18080 - 3D Uitvoeringsprogramma aan raad aanbieden
 • 21-12-2018
 • Visser-Schlieker, G.J.
 • 31-12-2018
 • 318
 • 18079 - strat ag soc domein - tekstsuggesties oordeelsv 9okt18
 • 11-10-2018
 • Visser-Schlieker, G.J.
 • 16-10-2018
 • 317
 • 18078 - Uitvprog Vrijw beleid 2018-2020 - vrijwilligerslunch
 • 8-10-2018
 • Visser-Schlieker, G.J.
 • 316
 • 18077 - Uitvprog Vrijw beleid 2018-2020 - onderzoek vrijwilligerspas
 • 7-11-2018
 • Visser-Schlieker, G.J.
 • 315
 • 18076 - Uitvprog Vrijw beleid 2018-2020 - Begrip Kerk - irt Moskee en andere geloofsgemeenschappen - andere formulering
 • 8-10-2018
 • Visser-Schlieker, G.J.
 • 314
 • 18075 - Uitvprog Vrijw beleid 2018-2020 - doel % vrijwilligerswerk te vergroten
 • 8-10-2018
 • Visser-Schlieker, G.J.
 • 313
 • 18074 - Uitvprog Vrijw beleid 2018-2020 - nota inburgering/integratie
 • 18-12-2018
 • Visser-Schlieker, G.J.
 • 31-12-2018
 • 312
 • 18073 - Commissie Deetman - Toekomst Drechtsteden - betrekken raad Sliedrecht - fractiespecialisten
 • 9-10-2018
 • Tanis, J.P.

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres Griffie

Postbus 16

3360 AA Sliedrecht

Tel: 0184 495 986

griffie@sliedrecht.nl