Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender

Toezeggingen

IDTitelDatum afdoeningPortefeuillehouderDeadline
 • 349
 • 18110 Begroting - wijziging subsidies
 • 18-12-2018
 • Visser-Schlieker, G.J.
 • 348
 • 18109 Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2019-2023 - communicatie naar inwoners
 • T.A. Spek
 • 347
 • 18108 Kredietaanvraag beheerprojecten - suggesties tbv toegang Stationsweg - veiligheid
 • T.A. Spek
 • 346
 • 18107 Zienswijze geactualiseerde begroting 2019 GRD
 • 14-12-2018
 • Tanis, J.P.
 • 345
 • 18106 Belastingverordeningen 2019 - reclamebelasting
 • Tanis, J.P.
 • 344
 • 18105 Laatste Tussenrapportage 2018 (ondermijningsbeleid)
 • 18-12-2018
 • Hemmen, van A.P.J.
 • 343
 • 18104 Laatste Tussenrapportage 2018 - vragen mbt Maaslaan
 • B. van der Plas
 • 342
 • 18103 Laatste Tussenrapportage 2018 - renovatie Kerktoren
 • 11-12-2018
 • T.A. Spek
 • 341
 • 18102 Laatste Tussenrapportage 2018 - agpunten voor Auditcommissie Sliedrecht
 • Tanis, J.P.
 • 340
 • 18101 1e wijz Verord Winkeltijden - gezamenlijkheid aanvragen ontheffing
 • 7-1-2019
 • Tanis, J.P.
 • 339
 • 18100 -Opzet wijze van verantwoording van het CUP
 • Tanis, J.P.
 • 30-4-2019
 • 338
 • 18099 - Aangepaste programmabegroting met planning voor 2019
 • Tanis, J.P.
 • 337
 • 18098 - CUP dictum (ingetrokken) motie M8.1
 • 20-12-2018
 • Tanis, J.P.
 • 336
 • 18097 - Protocol vermoeden integriteitsschending - regeling "omgaan met geschenken en uitnodigingen" publicatie op de website
 • 21-11-2018
 • Hemmen, van A.P.J.
 • 27-11-2018
 • 335
 • 18096 - Protocol vermoeden integriteitsschending -tekstaanpassing in raadsvoorstel/raadsbesluit vwb woord "concept"
 • 14-11-2018
 • Hemmen, van A.P.J.
 • 27-11-2018
 • 334
 • 18095 Protocol vermoeden integriteitsschending - juridische toets vwb moment van de melding
 • 17-11-2018
 • Hemmen, van A.P.J.
 • 27-11-2018
 • 333
 • 18094 Protocol vermoeden integriteitsschending - technische vragen
 • 15-11-2018
 • Hemmen, van A.P.J.
 • 27-11-2018
 • 332
 • 18093 1e wijziging winkeltijden verordening - ingangsdatum
 • 22-11-2018
 • Tanis, J.P.
 • 27-11-2018
 • 331
 • 18092 1e verordening Winkeltijden - tekstvoorstel vwb 1.1. argumenten
 • 22-11-2018
 • Tanis, J.P.
 • 27-11-2018
 • 330
 • 18091 (Begroting 2019 - kaders)
 • Tanis, J.P.
 • 329
 • 18090 (begroting 2019) dictum ingetrokken motie Hoge Nood CDA M5-3A
 • 6-12-2018
 • B. van der Plas
 • 328
 • 18089 (Begroting 2019 - Herziening MJOP's - aspect duurzaamheid)
 • 29-11-2018
 • T.A. Spek
 • 327
 • 18088 (begroting 2019 - actuele lijst van de subsidieaanvragen)
 • Visser-Schlieker, G.J.
 • 31-12-2018
 • 326
 • 18087 (begroting 2019 - analyse ziekteverzuim)
 • Visser-Schlieker, G.J.
 • 325
 • 18086 (begroting 2019 - overschrijden compensatiefonds)
 • 22-11-2018
 • Tanis, J.P.
 • 324
 • 18085 - bevoegdheid tot verhuur gemeentekantoor
 • 12-10-2018
 • Tanis, J.P.
 • 16-10-2018
 • 323
 • 18084 - verbouwing de Reling - vlaggenmast
 • 12-10-2018
 • Tanis, J.P.
 • 16-10-2018
 • 322
 • 18083 - begroting 2018 uitvoering in 2018 van vastgesteld beleid in 2017
 • Hemmen, van A.P.J.
 • 321
 • 18082 - nieuwe IVP
 • Hemmen, van A.P.J.
 • 320
 • 18081 - bijpraatsessie raad over veiligheid
 • Hemmen, van A.P.J.
 • 319
 • 18080 - 3D Uitvoeringsprogramma aan raad aanbieden
 • 21-12-2018
 • Visser-Schlieker, G.J.
 • 31-12-2018
 • 318
 • 18079 - strat ag soc domein - tekstsuggesties oordeelsv 9okt18
 • 11-10-2018
 • Visser-Schlieker, G.J.
 • 16-10-2018
 • 317
 • 18078 - Uitvprog Vrijw beleid 2018-2020 - vrijwilligerslunch
 • 8-10-2018
 • Visser-Schlieker, G.J.
 • 316
 • 18077 - Uitvprog Vrijw beleid 2018-2020 - onderzoek vrijwilligerspas
 • 7-11-2018
 • Visser-Schlieker, G.J.
 • 315
 • 18076 - Uitvprog Vrijw beleid 2018-2020 - Begrip Kerk - irt Moskee en andere geloofsgemeenschappen - andere formulering
 • 8-10-2018
 • Visser-Schlieker, G.J.
 • 314
 • 18075 - Uitvprog Vrijw beleid 2018-2020 - doel % vrijwilligerswerk te vergroten
 • 8-10-2018
 • Visser-Schlieker, G.J.
 • 313
 • 18074 - Uitvprog Vrijw beleid 2018-2020 - nota inburgering/integratie
 • Visser-Schlieker, G.J.
 • 31-12-2018
 • 312
 • 18073 - Commissie Deetman - Toekomst Drechtsteden - betrekken raad Sliedrecht - fractiespecialisten
 • 9-10-2018
 • Tanis, J.P.
 • 311
 • 18072 - NOS onderzoek waarderingskamer Vaststellen WOZ waarde - irt Drechtsteden
 • Tanis, J.P.
 • 310
 • 18071 (lantaarnpalen - fietspad - De Lockhorst)
 • 12-10-2018
 • T.A. Spek
 • 309
 • 18070 (warmtenet coordinator)
 • 27-9-2018
 • T.A. Spek
 • 308
 • 18069 (CUP - P&O en Communicatie)
 • 30-10-2018
 • Visser-Schlieker, G.J.
 • 307
 • 18068 (precariobelasting - afvalstoffenheffing)
 • 18-10-2018
 • Tanis, J.P.
 • 306
 • 18067 (CIB Dierenopvang)
 • 16-10-2018
 • Hemmen, van A.P.J.
 • 305
 • 18066 (evaluatie buurtbemiddeling)
 • Hemmen, van A.P.J.
 • 31-12-2018
 • 304
 • 18065 (evaluatie diplomazwemmen)
 • Visser-Schlieker, G.J.
 • 31-12-2019
 • 303
 • 18064 (speeltuinenprogramma)
 • 16-7-2018
 • T.A. Spek
 • 302
 • 18063 (overlast hondenpoep) onderzoek
 • 9-10-2018
 • T.A. Spek
 • 300
 • 18062 (Jaarstukken / 4e turap - verschillen)
 • 12-10-2018
 • Tanis, J.P.
 • 299
 • 18061 (jaarstukken - toevoegen tabellen)
 • 12-10-2018
 • Tanis, J.P.

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres Griffie

Postbus 16

3360 AA Sliedrecht

Tel: 0184 495 986

griffie@sliedrecht.nl