Ingekomen stukken

Datum inTitelAfzenderSoortGremium
 • 26-7-2017
 • Toezeggingen aan Statencommissie in werkbezoek 10 mei 2017, brief gedeputeerde Prevoo van 26-7-2017 (GS 2017-53820)
 • GS
 • 25-7-2017
 • Beantwoording Schriftelijke Vragen 50PLUS-Van der Linden inzake tweede Gewijzigd Statenvoorstel N266 Randweg Nederweert, brief GS van 25-7-2017 (GS 2017-51849)
 • GS
 • 25-7-2017
 • Informerend stuk Verkenners Vereniging Limburg, brief GS van 18-7-2017 (GS 2017-49741)
 • GS
 • 25-7-2017
 • Informerend stuk Toezicht en Handhaving in het buitengebied en monitoring van het natuurbeheer, brief GS van 25-7-2017 (GS 2017-51774)
 • GS
 • 25-7-2017
 • Mededeling Portefeuillehouder inzake Popnotitie en Stichting Popmuziek Limburg (SPL), brief gedeputeerde Koopmans van 25-7-2017 (GS 2017-51953)
 • GS
 • 25-7-2017
 • Mededeling Portefeuillehouder inzake Stedelijke Cultuurregio Zuid, brief gedeputeerde Koopmans van 25-7-2017 (GS 2017-51796)
 • GS
 • 25-7-2017
 • Verdaging Beantwoording Schriftelijke Vragen CDA-Tegels inzake Venlo Studentenstad, brief gedeputeerde Beurskens van 21-7-2017 (GS 2017-52557)
 • GS
 • 25-7-2017
 • Mededeling Portefeuillehouder inzake toezegging 8087 (inzake stand van zaken Limburgse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen BV (LHB) met aandacht voor het ontbreken van een Raad van Commissarissen), brief gedeputeerde Beurskens van 25-7-2017 (GS 2017-51747)
 • GS
 • 25-7-2017
 • Mededeling Portefeuillehouder inzake toezegging 8088 (inzake overzicht aanvragen zzp'ers bij MKB Leningenfonds en wijze van communicatie na wijziging voorwaarden MKB-Leningenfonds), brief gedeputeerde Beurskens van 25-7-2017 (GS 2017-51736)
 • GS
 • 25-7-2017
 • Mededeling Portefeuillehouder inzake toezegging 2742 (inzake voortgang kansengelijkheid in het onderwijs), brief gedeputeerde Teunissen van 25-7-2017 (GS 2017-51924)
 • GS
 • 25-7-2017
 • Mededeling Portefeuillehouder inzake The Silicon Mine, brief gedeputeerde Koopmans van 25-7-2017 (GS 2017-51807)
 • GS
 • 25-7-2017
 • G-17-022 Statenvoorstel Financiering MKB en Brightlands, brief GS van 25-7-2017 (GS 2017-51891)
 • GS
 • 25-7-2017
 • G-17-021 Statenvoorstel Ophoging kredietfaciliteit impulsplan 'Starters een eigen thuis!', brief GS van 25-7-2017 (GS 2017-52007)
 • GS
 • 20-7-2017
 • Verslag regietafel TOPV van 22-6-2017, brief commissaris van de Koning-Rijksorgaan van 20-7-2017 (2017-51118)
 • CdK
 • Informerend
 • Cultuur en Samenleving (CS)
 • 20-7-2017
 • Afschrift brief Motie van Provinciale Staten inzake Limburg als Nederlands vooruitgeschoven post, brief GS van 18-7-2017 (GS 2017-49617)
 • GS
 • Informerend
 • Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)
 • 19-7-2017
 • Meldformulier stankoverlast De Heus Maasbracht, formulier D.Peet van 17-7-2017 (PS 2017-51179)
 • Extern
 • Informerend extern
 • Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)
 • 19-7-2017
 • Actieprogramma 2017 ‘Met energie naar Limburg zonder Asbest’ naar aanleiding van informatieavond 15 mei 2017, brief gedeputeerde Prevoo van 19-7-2017 (GS 2017-51561)
 • GS
 • Informerend
 • Mobiliteit en Duurzaamheid (MD)
 • 19-7-2017
 • Jaarbeeld Laurentiusziekenhuis Roermond 2016, e-mail Laurentiusziekenhuis van 19-7-2017 (PS 2017-52048)
 • Extern
 • Informerend extern
 • Cultuur en Samenleving (CS)
 • 18-7-2017
 • Mededeling Portefeuillehouder inzake motie 805 Tegels-Plusquin inzake Limburg parel van de paardensport, brief gedeputeerde Koopmans van 18-7-2017 (GS 2017-50012)
 • GS
 • Informerend
 • Cultuur en Samenleving (CS)
 • 18-7-2017
 • Mededeling portefeuillehouder inzake 'Nadere subsidieregels duurzame maatschappelijke organisaties 2017-2018', brief gedeputeerde Prevoo van 18-7-2017 (GS 2017-49855)
 • GS
 • Informerend
 • Mobiliteit en Duurzaamheid (MD)
 • 18-7-2017
 • Beantwoording Schriftelijke Vragen SP-Quaedflieg inzake beleggingen pensioenfonds ABP in Tihange, brief GS van 18-7-2017 (GS 2017-49335)
 • GS
 • Beantwoording Schriftelijke vragen
 • Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)
 • 18-7-2017
 • Informerend stuk N595 Wittemer Allee variantenkeuze, brief GS van 18-7-2017 (GS 2017-49783)
 • GS
 • Informerend
 • Mobiliteit en Duurzaamheid (MD)
 • 18-7-2017
 • Mededeling Portefeuillehouder inzake rapportage woningmarkt, brief gedeputeerde Prevoo van 18-7-2017 (GS 2017-49775)
 • GS
 • Informerend
 • Ruimte, Landbouw en Natuur (RLN)
 • 18-7-2017
 • Beantwoording Schriftelijke Vragen CDA-Dols en D66-Vaessen inzake samenwerking in het onderwijs met Noordrijn-Westfalen, brief GS van 18-7-2017 (GS 2017-49688)
 • GS
 • Beantwoording Schriftelijke vragen
 • Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)
 • 18-7-2017
 • Oproep Stichting Natuurlijk Geuldal inzake vernieling nationaal landschap Zuid Limburg door steeds weer nieuwe mega-bebouwing., e-mail Stichting Natuurlijk Geuldal van 17-7-2017 (PS 2017-50891)
 • Extern
 • Informerend extern
 • Ruimte, Landbouw en Natuur (RLN)
 • 18-7-2017
 • Beantwoording Schriftelijke Vragen Partij voor de Dieren-Plusquin en GroenLinks-Brugman inzake aansluiten bij initiatieven emissiereductie en beperking gezondheidseffecten IV, brief GS van 18-7-2017 (GS 2017-49769)
 • GS
 • Beantwoording Schriftelijke vragen
 • Ruimte, Landbouw en Natuur (RLN)
 • 18-7-2017
 • Beantwoording Schriftelijke Vragen PvdA-Houben inzake Limburgse EnergieTop juli 2017, brief GS van 18-7-2017 (GS 2017-49916)
 • GS
 • Beantwoording Schriftelijke vragen
 • Mobiliteit en Duurzaamheid (MD)
 • 18-7-2017
 • Toezegging gedeputeerde Geurts om de uitkomsten van de Optimalisatie Kranenpool in tijd en geld inzichtelijk te maken, brief GS van 18-7-2017 (GS 2017-49801)
 • GS
 • Informerend
 • Mobiliteit en Duurzaamheid (MD)
 • 17-7-2017
 • Verzoek indienen stukken inzake voorlopige voorziening Burgercomité Zelfstandig Landgraaf, fax Rechtbank Limburg van 12-7-2017 (2017-50047)
 • Extern
 • Informerend extern
 • Provinciale Staten (PS)
 • 17-7-2017
 • Toezending processtukken inzake voorlopige voorzieningen Burgercomité Zelfstandig Landgraaf, fax Rechtbank Limburg van 12-7-2017 (2017-50046)
 • Extern
 • Informerend extern
 • Provinciale Staten (PS)
 • 17-7-2017
 • Bezwaarschrift schrappen Station Grubbenvorst, e-mail SMART LCV van 13-7-2017 (PS 2017-50454)
 • Extern
 • Informerend extern
 • Mobiliteit en Duurzaamheid (MD)
 • 14-7-2017
 • Begroting 2018 Zuidelijke Rekenkamer, e-mail ZRK van 14-7-2017 (PS 2017-50555)
 • Extern
 • Informerend extern
 • Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)
 • 14-7-2017
 • Stankoverlast De Heus Maasbracht, e-mail P.Damen van 13-7-2017 (PS 2017-50560)
 • Extern
 • Informerend extern
 • Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)
 • 14-7-2017
 • Mededeling Portefeuillehouder inzake rapportages 1e kwartaal 2017 BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo en BV Campus Vastgoed Greenport Venlo, brief gedeputeerde Beurskens van 11-7-2017 (GS 2017-47955)
 • GS
 • Informerend
 • Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)
 • 14-7-2017
 • Nieuwsbrief gebiedsontwikkeling Cranendonck-Weert-Kempen broek-Hamont-Achel-Bocholt, e-mial gebiedsontwikkleing CWKBHAB van 14-7-2017 (PS 2017-50649)
 • Extern
 • Informerend extern
 • Ruimte, Landbouw en Natuur (RLN)
 • 14-7-2017
 • Informerend stuk Meicirculaire 2017 provinciefonds, brief GS van 4-7-2017 (GS 2017-45850)
 • GS
 • Informerend
 • Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)
 • 13-7-2017
 • Informerend stuk Voortgangsnota Internationalisering brief GS van 4-7-2017 (GS 2017-45838)
 • GS
 • Informerend
 • Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)
 • 13-7-2017
 • Beantwoording Schriftelijke Vragen CDA-Titulaer en Giesen-Cox inzake overlast door slechte afstemming evenementen, brief GS van 27-6-2017 (GS 2017-43819)
 • GS
 • Beantwoording Schriftelijke vragen
 • 13-7-2017
 • Beantwoording Schriftelijke Vragen VVD-Nijskens inzake vestiging Brabantse boeren in Limburg, brief GS van 11-7-2017 (GS 2017-47718)
 • GS
 • Beantwoording Schriftelijke vragen
 • 13-7-2017
 • Persbericht Limburg verrast, verbaasd en teleurgesteld door korting Noord-Brabant op subsidie Philharmonie ZuidNederland, persbericht provincie Limburg van 13-7-2017 (PS 2017-50279)
 • GS
 • Informerend
 • Cultuur en Samenleving (CS)
 • 12-7-2017
 • Herindeling Landgraaf-Heerlen, brief A. en C. Palmen-Wolfs van 9-7-2017 (PS 2017-49194)
 • Extern
 • Informerend extern
 • Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)
 • 12-7-2017
 • Herindeling Landgraaf-Heerlen, e-mail A.Palmen van 10-7-2017 (PS 2017-49237)
 • Extern
 • Informerend extern
 • Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)
 • 12-7-2017
 • Persbericht Samenwerking Lijn 50-gemeenten, e-mail Gemeente Vaals van 11-7-2017 (PS 2017-49163)
 • Extern
 • Informerend
 • Ruimte, Landbouw en Natuur (RLN)
 • 11-7-2017
 • Beëindiging Statenlidmaatschap, e-mail Statenlid Visser van 7-7-2017 (PS 2017-48683)
 • Statenlid
 • Informerend
 • Provinciale Staten (PS)
 • 11-7-2017
 • Informerend stuk Toezichtvorm voor de jaren 2017-2020 voor de begrotingen van zeven gemeenten in Midden-Limburg, brief GS van 11-7-2017 (GS 2017-47114)
 • GS
 • Informerend
 • Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)
 • 11-7-2017
 • Herindeling in oostelijke mijnstreek, e-mail T.Maessen van 7-7-2017 (PS 2017-48903)
 • Extern
 • Informerend extern
 • Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)
 • 11-7-2017
 • Meldformulier stankoverlast De Heus Maasbracht, formulier D.Peet van 6-7-2017 (PS 2017-48856)
 • Extern
 • Informerend extern
 • Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)
 • 11-7-2017
 • Persbericht WMC on Tour met Limburgs Jeugdorkest van 11-7-2017 t/m 25-7-2017, e-mail Huis voor de Kunsten Limburg van 10-7-2017 (PS 2017-48928)
 • Extern
 • Informerend extern
 • Cultuur en Samenleving (CS)
 • 11-7-2017
 • Mededeling Portefeuillehouder inzake gehandicaptensport in relatie tot Sportzones Limburg, brief gedeputeerde Koopmans van 11-7-2017 (GS 2017-48472)
 • GS
 • Informerend
 • Cultuur en Samenleving (CS)
 • 11-7-2017
 • Persbericht Financieel toezicht op afstand voor zeven gemeenten in Midden-Limburg, brief gedeputeerde Van Rijnsbergen van 11-7-2017 (GS 2017-49047)
 • GS
 • Informerend
 • Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)