Ingekomen stukken

Datum inTitelAfzenderSoortGremium
 • 22-9-2017
 • Beantwoording Schriftelijke Vragen SP-Schaminée inzake informatiebijeenkomst stralingsongevallen Tihange, brief commissaris van de Koning-Rijksorgaan van 22-9-2017 (GS 2017-64691)
 • CdK
 • Beantwoording Schriftelijke vragen
 • Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)
 • 22-9-2017
 • Gezamenlijke brief Deltaplan Ruimtelijke adaptie, e-mail IPO van 19-9-2017 (PS 2017-66093)
 • Extern
 • Informerend extern
 • Mobiliteit en Duurzaamheid (MD)
 • 22-9-2017
 • G-17-029 Statenvoorstel Programmabegroting 2018, brief GS van 19-9-2017 (GS 2017-65133)
 • GS
 • 21-9-2017
 • Statenvoorstel ‘Toewijzen van de projecten treinstation Maastricht-noord en spooraansluiting VDL Nedcar aan het Groot Project Openbaar Vervoer (OV)/Railagenda in het kader van de Regeling Grote Projecten’
 • Griffie
 • Statenvoorstel
 • Mobiliteit en Duurzaamheid (MD)
 • 21-9-2017
 • Mededeling Portefeuillehouder inzake Accentennotitie Landbouw 2017-2019 en Tussenrapportage Limburgse Land- en Tuinbouw loont 2 (LLTL2), brief gedeputeerde Mackus van 12-9-2017 (GS 2017-64334)
 • GS
 • Informerend GS
 • Ruimte, Landbouw en Natuur (RLN)
 • 21-9-2017
 • G-17-031 Statenvoorstel Heroverwegingen in de Railagenda, brief GS van 19-9-2017 (GS 2017-64877)
 • GS
 • Statenvoorstel
 • Mobiliteit en Duurzaamheid (MD)
 • 21-9-2017
 • OV in Gronsveld en Rijckholt, brief bestuur KBO afdeling Gronsveld-Rijckholt van 19-9-2017 (PS 2017-65768)
 • Extern
 • Informerend extern
 • Mobiliteit en Duurzaamheid (MD)
 • 21-9-2017
 • Afschrift brief gemeente Kerkrade aan GS Limburg inzake standpunten herindeling, e-mail gemeente Kerkrade van 20-9-2017 (PS 2017-66129)
 • Extern
 • Informerend extern
 • Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)
 • 21-9-2017
 • Vergaderstuk voor EMR van 26-9-2017: conceptstatuten voor een EGTS voor de Euregio Maas-Rijn, e-mail Euregioraad 20-9-2017 (2017-66170)
 • Extern
 • Informerend extern
 • Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)
 • 20-9-2017
 • Hoge stikstofdioxideuitstoot in Limburg, e-mail dhr. Lemmens van 18-9-2017 (PS 2017-65516)
 • Extern
 • Informerend extern
 • Mobiliteit en Duurzaamheid (MD)
 • 20-9-2017
 • Mededeling inzake stand van zaken Buitenring Parkstad Limburg, brief GS van 19-9-2017 (GS 2017-65476)
 • GS
 • Informerend GS
 • Mobiliteit en Duurzaamheid (MD)
 • 20-9-2017
 • Toezenden defintief besluit Omgevingsvergunning Geluidsscherm GS25 (Eygelshoven) - Buitenring, brief RUD Zuid-Limburg van 18-9-2017 (PS 2017-65529)
 • Extern
 • Informerend extern
 • Mobiliteit en Duurzaamheid (MD)
 • 20-9-2017
 • Informatie n.a.v. Werksessie Waterkwaliteit 20 juni 2017, memo Griffie van 15-9-2017 (PS 2017-65185)
 • Griffie
 • Informerend PS
 • Mobiliteit en Duurzaamheid (MD)
 • 19-9-2017
 • G-17-022 Tweede Gewijzigd Statenvoorstel Financiering MKB en Brightlands, brief GS van 19-9-2017 (GS 2017-65390)
 • GS
 • Statenvoorstel
 • Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)
 • 19-9-2017
 • Mededeling Portefeuillehouder inzake rapportages tweede kwartaal 2017 B.V. Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo en B.V. Campus Vastgoed Greenport Venlo, brief gedeputeerde Beurskens van 19-9-2017 (GS 2017-63815)
 • GS
 • Informerend GS
 • Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)
 • 19-9-2017
 • Mededeling Portefeuillehouder inzake informatieplatform Sociale Agenda Limburg – samenwerking L1, brief gedeputeerde Van Rijnsbergen van 19-9-2017 (GS 2017-64166)
 • GS
 • Informerend GS
 • Cultuur en Samenleving (CS)
 • 15-9-2017
 • N280 burg Kelpen-Oler, e-mail actiegroep N280 van 11-9-2017 (PS 2017-64737)
 • Extern
 • Informerend extern
 • Mobiliteit en Duurzaamheid (MD)
 • 15-9-2017
 • Afschrift brief gemeente Sittard-Geleen inzake Standpunt bepaling mogelijke verwerving aandelen Enexis, brief GS van 12-9-2017 (GS 2017-63198)
 • GS
 • Informerend GS
 • Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)
 • 15-9-2017
 • Informerend stuk Voortgang inzake het Programma Aanpak Stikstof, brief GS van 12-9-2017 (GS 2017-63213)
 • GS
 • Informerend GS
 • Ruimte, Landbouw en Natuur (RLN)
 • 15-9-2017
 • Afschrift brief gemeente Venlo inzake Standpunt bepaling mogelijke verwerving aandelen Enexis, brief GS van 12-9-2017 (GS 2017-63197)
 • GS
 • Informerend GS
 • Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)
 • 14-9-2017
 • 2de Gewijzigd Ontwerpbesluit G-17-022 Financiering MKB en Brightlands (PS 2017-63539)
 • Griffie
 • Statenvoorstel
 • Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)
 • 14-9-2017
 • Presentaties informatiebijeenkomst Tihange, e-mail veiligheidsregio Zuid-Limburg van 13-9-2017 (2017-64354)
 • Extern
 • Informerend extern
 • Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)
 • 13-9-2017
 • Openbaar vervoer Mechelen-Hilleshagen-Vijlen, e-mail CDA Vaals van 8-9-2017 (PS 2017-63489)
 • Extern
 • Informerend extern
 • Mobiliteit en Duurzaamheid (MD)
 • 13-9-2017
 • Krantenartikel struikelen over subsidie voor stenen, e-mail F. Grünfeld van 12-9-2017 (PS 2017-64225)
 • Extern
 • Informerend extern
 • Cultuur en Samenleving (CS)
 • 13-9-2017
 • Krantenbericht over luchtvervuiling, e-mail dhr. Claessen van 9-9-2017 (PS 2017-63649)
 • Extern
 • Informerend extern
 • Mobiliteit en Duurzaamheid (MD)
 • 13-9-2017
 • Inspreektekst inzake project struikelstenen, e-mail F. Grünfeld van 13-9-2017 (PS 2017-64237)
 • Extern
 • Informerend extern
 • Cultuur en Samenleving (CS)
 • 12-9-2017
 • Mededeling Portefeuillehouder inzake toezegging 8080 (aanpassing regeling 'nadere subsidieregels Bibliotheek en Maatschappij'), brief gedeputeerde Teunissen van 12-9-2017 (GS 2017-63235)
 • GS
 • Informerend GS
 • Cultuur en Samenleving (CS)
 • 12-9-2017
 • Mededeling Portefeuillehouder inzake mondelinge vragen van Statenleden Berghorst en Schaminée inzake OV-tarieven, gesteld tijdens de Statencommissie Mobiliteit en Duurzaamheid op 1-9-2017, brief gedeputeerde Mackus van 12-9-2017 (GS 2017-62534)
 • GS
 • Informerend GS
 • Mobiliteit en Duurzaamheid (MD)
 • 12-9-2017
 • Beantwoording Schriftelijke Vragen GroenLinks-Brugman-Rustenburg inzake stofmonsters Illikhoven en Visserweert, brief GS van 12-9-2017 (GS 2017-62539)
 • GS
 • Beantwoording Schriftelijke vragen
 • Mobiliteit en Duurzaamheid (MD)
 • 12-9-2017
 • Beantwoording Schriftelijke Vragen D66-Vaessen inzake B56n richting Düsseldorf, brief GS van 12-9-2017 (GS 2017-63228)
 • GS
 • Beantwoording Schriftelijke vragen
 • Mobiliteit en Duurzaamheid (MD)
 • 12-9-2017
 • Mededeling Portefeuillehouder inzake afdoening toezegging 8074 (beantwoording vraag Statenlid Evers (SP) inzake exploitatie- en projectbudget Innovatoren), brief gedeputeerde Beurskens van 12-9-2017 (GS 2017-62351)
 • GS
 • Informerend GS
 • Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)
 • 11-9-2017
 • Mededeling Portefeuillehouder inzake Eindrapport kwartiermaker erfgoed, brief gedeputeerde Koopmans van 5-9-2017 (GS 2017-62040)
 • GS
 • Informerend GS
 • Cultuur en Samenleving (CS)
 • 11-9-2017
 • Informerend stuk Faunabeheerplan Bever 2017-2020, brief GS van 5-9-2017 (GS 2017-60592)
 • GS
 • Informerend GS
 • Ruimte, Landbouw en Natuur (RLN)
 • 11-9-2017
 • Mededeling Portefeuillehouder inzake toezegging 8070 (stand van zaken met betrekking tot pachtproblematiek Landgoed Wellsmeer), brief gedeputeerde Mackus van 29-8-2017 (GS 2017-59520)
 • GS
 • Informerend GS
 • Ruimte, Landbouw en Natuur (RLN)
 • 7-9-2017
 • Schriftelijke beantwoording technische vraag Statenlid Koppe (VVD) gesteld tijdens informatiebijeenkomst MKB-fondsen en Brightlands op 4-9-2017, brief gedeputeerde Beurskens van 7-9-2017 (GS 2017-63150)
 • GS
 • Beantwoording Schriftelijke vragen
 • Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)
 • 6-9-2017
 • Persbericht Boeren, burgers en buitenlui centraal tijdens open monumentendag Limburg 2017 op 9-9-2017 en 10-9-2017, e-mail Huis voor de Kunsten Limburg van 5-92017 (PS 2017-62467)
 • Extern
 • Informerend extern
 • Cultuur en Samenleving (CS)
 • 6-9-2017
 • Beantwoording Schriftelijke Vragen CDA-Verhoijsen inzake bestrijding hennepteelt (antwoord op vraag 3, overige antwoorden zie brief van CdK als Rijksorgaan met nummer 2017-56018), brief GS van 5-9-2017 (GS 2017-61148)
 • GS
 • Beantwoording Schriftelijke vragen
 • Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)
 • 6-9-2017
 • Beantwoording Schriftelijke Vragen CDA-Verhoijsen inzake bestrijding hennepteelt (antwoord op vraag 3 zie brief met nummer 2017-61148), brief commissaris van de Koning-Rijksorgaan van 5-9-2017 (GS 2017-56018)
 • CdK
 • Beantwoording Schriftelijke vragen
 • Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)
 • 5-9-2017
 • Mededeling Portefeuillehouder inzake voortgang pilot weerbaarheid tegen radicalisering, brief gedeputeerde Van Rijnsbergen van 29-8-2017 (GS 2017-59216)
 • GS
 • Informerend GS
 • Cultuur en Samenleving (CS)
 • 5-9-2017
 • Beantwoording Schriftelijke Vragen SP-Claessens inzake krantenartikel 'Project struikelstenen ter ziele', brief GS van 5-9-2017 (GS 2017-62018)
 • GS
 • Beantwoording Schriftelijke vragen
 • Cultuur en Samenleving (CS)
 • 5-9-2017
 • Mededeling Portefeuillehouder inzake voortgang Limburg Aanpak, brief gedeputeerde Van Rijnsbergen van 29-8-2017 (GS 2017-59368)
 • GS
 • Informerend GS
 • Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)
 • 5-9-2017
 • Eerste Voortgangsrapportage N280 West, wegvak Roermond, brief GS van 5-9-2017 (GS 2017-60606)
 • GS
 • Informerend GS
 • Mobiliteit en Duurzaamheid (MD)
 • 5-9-2017
 • Beantwoording Schriftelijke Vragen GroenLinks-Rossel inzake zwemvaardigheden asielkinderen, brief GS van 5-9-2017 (GS 2017-61106)
 • GS
 • Beantwoording Schriftelijke vragen
 • Mobiliteit en Duurzaamheid (MD)
 • 5-9-2017
 • Beantwoording Schriftelijke Vragen CDA-Ruiters, VVD-Kirkels, PvdA-Van Dijk, D66-Van de Ven en SP-Schilders inzake Brabantse bezuiniging op Philharmonie zuidnederland, brief GS van 5-9-2017 (GS 2017-60921)
 • GS
 • Beantwoording Schriftelijke vragen
 • Cultuur en Samenleving (CS)
 • 5-9-2017
 • Informerend stuk Rapportage 'Bouw van een Limburgs netwerk van Burgerkracht - het fundament is gelegd' van het Huis voor de Zorg, brief GS van 5-9-2017 (GS 2017-60599)
 • GS
 • Informerend GS
 • Cultuur en Samenleving (CS)
 • 5-9-2017
 • Beantwoording Schriftelijke Vragen CDA-Tegels inzake Venlo Studentenstad, brief GS van 5-9-2017 (GS 2017-60937)
 • GS
 • Beantwoording Schriftelijke vragen
 • Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)
 • 5-9-2017
 • Beantwoording Schriftelijke Vragen CDA-Titulaer inzake onveilige verkeerssituatie A2 afrit Gronsveld, brief GS van 5-9-2017 (GS 2017-60930)
 • GS
 • Beantwoording Schriftelijke vragen
 • Mobiliteit en Duurzaamheid (MD)
 • 4-9-2017
 • G-17-022 Gewijzigd Statenvoorstel Financiering MKB en Brightlands, brief GS van 1-9-2017 (GS 2017-61583)
 • GS
 • Statenvoorstel
 • Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)
 • 4-9-2017
 • Vergadering Euregioraad 26-9-2017, e-mail EMR van 4-9-2017 (PS 2017-62070)
 • Extern
 • Informerend extern
 • Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)
 • 1-9-2017
 • Mededeling Portefeuillehouder inzake afdoening toezegging 8047 (verstrekken informatie over stand van zaken sociaal domein op basis van de jaarrekening 2016), brief gedeputeerde Van Rijnsbergen van 29-8-2017 (GS 2017-58864)
 • GS
 • Informerend GS
 • Financien, Economische Zaken en Bestuur (FEB)