Vergaderkalender

Raadsplanning

IDOnderwerpDirectieteamCollegeDiscussie RaadBesluitvormende raadSoortBestuurderMedewerkerClusterPortefeuillehoudersoverlegManagement team
 • 136
 • Begroting
 • 10-10-2018
 • 16-10-2018
 • 1-11-2018
 • 7-11-2018
 • Advies
 • 204
 • Startnotitie woningbouw Kartuizerstraat 4-6 en 12
 • 12-9-2018
 • 18-9-2018
 • 11-10-2018
 • 25-10-2018
 • Beleid
 • 153
 • Right to Challange sociaal domein
 • 4-1-2018
 • 9-1-2018
 • 1-2-2018
 • 22-2-2018
 • 91
 • Actualisatie beleid overige subsidies (BCF etc.)
 • 28-12-2017
 • 9-1-2018
 • 1-2-2018
 • 22-2-2018
 • Beleid
 • 150
 • Controleprotocol
 • 7-12-2017
 • 12-12-2017
 • 8-1-2018
 • 25-1-2018
 • Advies
 • 149
 • Aankoop kinderboerderij
 • 9-11-2017
 • 14-11-2017
 • 7-12-2017
 • 21-12-2017
 • Beleid
 • 148
 • Integrale aanpak jongerenoverlast
 • 9-11-2017
 • 14-12-2017
 • 7-12-2017
 • 21-12-2017
 • Beleid
 • 28
 • Actualisatie grondexploitatie
 • 2-11-2017
 • 14-11-2017
 • 7-12-2017
 • 21-12-2017
 • Beleid
 • 142
 • Businesscase OMC
 • 2-11-2017
 • 14-11-2017
 • 7-12-2017
 • 21-12-2017
 • Beleid
 • 143
 • Kader prestatieafspraken woningcorporaties
 • 2-11-2017
 • 14-11-2017
 • 7-12-2017
 • 21-12-2017
 • Beleid
 • 141
 • Locatieconcept oude haven Raamsdonksveer
 • 2-11-2017
 • 14-11-2017
 • 7-12-2017
 • 21-12-2017
 • Beleid
 • 132
 • Plan van aanpak beschermd wonen
 • 2-11-2017
 • 14-11-2017
 • 7-12-2017
 • 21-12-2017
 • Beleid
 • 107
 • Evaluatie wet markt en overheid
 • 2-11-2017
 • 14-11-2017
 • 7-12-2017
 • 21-12-2017
 • Beleid
 • 108
 • Overheveling budgetten
 • 2-11-2017
 • 14-11-2017
 • 7-12-2017
 • 21-12-2017
 • Advies
 • 27
 • Verordeningen en tarieven
 • 28-9-2017
 • 3-10-2017
 • 2-11-2017
 • 9-11-2017
 • 48
 • Verordening Wet inburgering
 • 28-9-2017
 • 3-10-2017
 • 16-11-2017
 • 30-11-2017
 • Beleid
 • 104
 • Integrale aanpak sporthallen en gymzalen
 • 28-9-2017
 • 3-10-2017
 • 16-11-2017
 • 30-11-2017
 • Beleid
 • 146
 • Aanvullend krediet Meidoornstraat en renovatie DDHC/HMC
 • 28-9-2017
 • 3-10-2017
 • 16-11-2017
 • 30-11-2017
 • Beleid
 • 26
 • Exploitatiebegroting Sportfondsen Geertruidenberg 2018
 • 21-9-2017
 • 3-10-2017
 • 16-11-2017
 • 30-11-2017
 • Beleid
 • 90
 • Bestemmingsplan Koninginnebastion
 • 21-9-2017
 • 3-10-2017
 • 16-11-2017
 • 30-11-2017
 • Beleid
 • 65
 • Archeologiebeleid
 • 21-9-2017
 • 3-10-2017
 • 16-11-2017
 • 30-11-2017
 • Gemeentewinkel
 • 35
 • BEGROTING
 • 21-9-2017
 • 3-10-2017
 • 2-11-2017
 • 9-11-2017
 • Advies
 • 118
 • Krediet inrichting Place Napoleon
 • 21-9-2017
 • 3-10-2017
 • 16-11-2017
 • 30-11-2017
 • Buitenruimte
 • 140
 • Voortgang uitwerking Toekomstvisie sportcomplexen Raamsdonksveer
 • 21-9-2017
 • 3-10-2017
 • 16-11-2017
 • 30-11-2017
 • Beleid
 • 63
 • Bestemmingsplan Stadsweg 49
 • 21-9-2017
 • 3-10-2017
 • 16-11-2017
 • 30-11-2017
 • Beleid
 • 129
 • Interpretatie raadsamendement toekomstvisie sportcomplexen Raamsdonsksveer
 • 7-9-2017
 • 12-9-2017
 • 5-10-2017
 • 26-10-2017
 • Beleid
 • 130
 • Sloop dorpshuis De Haven
 • 7-9-2017
 • 12-9-2017
 • 5-10-2017
 • 26-10-2017
 • Beleid
 • 123
 • Wijziging GR Programma schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten
 • 31-8-2017
 • 12-9-2017
 • 5-10-2017
 • 26-10-2017
 • Beleid
 • 125
 • Verordening Adviesraad Sociaal Domein
 • 31-8-2017
 • 12-9-2017
 • 5-10-2017
 • 26-10-2017
 • Beleid
 • 124
 • Formatie Sociaal Domein
 • 31-8-2017
 • 12-9-2017
 • 5-10-2017
 • 26-10-2017
 • Gemeentewinkel
 • 126
 • Benoeming lid RvB BRAVOO
 • 31-8-2017
 • 12-9-2017
 • 5-10-2017
 • 26-10-2017
 • Beleid
 • 42
 • Doorontwikkeling peuterspeelzaalwerk gemeente Geertruidenberg
 • 31-8-2017
 • 12-9-2017
 • 5-10-2017
 • 26-10-2017
 • Beleid
 • 117
 • Notitie instrumentontwikkeling woningaanpassingen, project 3 van programmaopdracht WWZ
 • 10-8-2017
 • 22-8-2017
 • 7-9-2017
 • 28-9-2017
 • Beleid
 • 96
 • Verordening BIZ
 • 10-8-2017
 • 22-8-2017
 • 7-9-2017
 • 28-9-2017
 • Beleid
 • 34
 • TUSSENRAPPORTAGE
 • 10-8-2017
 • 22-8-2017
 • 7-9-2017
 • 28-9-2017
 • 122
 • Wisseling secretaris rekenkamercommissie
 • 10-8-2017
 • 22-8-2017
 • 7-9-2017
 • 28-9-2017
 • Griffie
 • 103
 • Mobiliteitsfonds
 • 10-8-2017
 • 22-8-2017
 • 7-9-2017
 • 28-9-2017
 • Buitenruimte
 • 121
 • Verlenging zendtijd SLOG
 • 10-8-2017
 • 22-8-2017
 • 7-9-2017
 • 28-9-2017
 • Beleid
 • 60
 • Bestemmingsplan De Riethorst
 • 10-8-2017
 • 22-8-2017
 • 7-9-2017
 • 28-9-2017
 • Beleid
 • 76
 • Gemeenschappelijke regeling OMWB
 • 10-8-2017
 • 22-8-2017
 • 7-9-2017
 • 28-9-2017
 • Beleid
 • 114
 • Eerste wijziging legesverordening
 • 1-6-2017
 • 13-6-2017
 • 6-7-2017
 • 6-7-2017
 • Ondersteuning
 • 115
 • Benoeming lid Rekenkamer
 • 1-6-2017
 • 13-6-2017
 • 6-7-2017
 • 6-7-2017
 • Griffie
 • 97
 • Bestemmingsplan Bgm Moonshof
 • 1-6-2017
 • 13-6-2017
 • 6-7-2017
 • 6-7-2017
 • Beleid
 • 93
 • Actualisatie financiële verordening/nota waarderen en afschrijven/reserves en voorzieningen
 • 1-6-2017
 • 13-6-2017
 • 6-7-2017
 • 6-7-2017
 • Advies
 • 51
 • KADERNOTA
 • 1-6-2017
 • 13-6-2017
 • 6-7-2017
 • 13-7-2017
 • Advies
 • 112
 • Huur bovenverdieping bibliotheek
 • 27-4-2017
 • 9-5-2017
 • 8-6-2017
 • 22-6-2017
 • Beleid
 • 113
 • Solvabiliteitsratio
 • 27-4-2017
 • 9-5-2017
 • 8-6-2017
 • 22-6-2017
 • Advies
 • 111
 • Kredietvoorstel Agnesgebouw en Meidoornstraat
 • 27-4-2017
 • 9-5-2017
 • 8-6-2017
 • 22-6-2017
 • Beleid
 • 89
 • Waarderingssubsidies
 • 26-4-2017
 • 9-5-2017
 • 8-6-2017
 • 22-6-2017
 • Beleid
 • 25
 • Begroting Verbonden Partijen
 • 26-4-2017
 • 9-5-2017
 • 8-6-2017
 • 22-6-2017