Vergaderkalender

Raadsplanning

IDOnderwerpCollegeDiscussie RaadBesluitvormende raadCluster
 • 17
 • Toekomstvisie zwembaden
 • 13-9-2016
 • 6-10-2016
 • 20-10-2016
 • Beleid
 • 18
 • Huisvesting RK De Wilsdonck
 • 13-9-2016
 • 6-10-2016
 • 20-10-2016
 • Beleid
 • 19
 • Evaluatie rekenkamer West-Brabant/Voortzetting convenant
 • 13-9-2016
 • 6-10-2016
 • 20-10-2016
 • 20
 • Coördinatieregeling Koninginnebastion
 • 13-9-2016
 • 6-10-2016
 • 20-10-2016
 • Beleid
 • 21
 • BEGROTING
 • 11-10-2016
 • 3-11-2016
 • 10-11-2016
 • Advies
 • 22
 • Exploitatiebegroting Sportfondsen Geertruidenberg 2017
 • 11-10-2016
 • 7-11-2016
 • 24-11-2016
 • Beleid
 • 23
 • Verordening en tarieven
 • 8-11-2016
 • 8-12-2016
 • 22-12-2016
 • 24
 • Actualisatie grondexploitaties
 • 13-12-2016
 • 9-1-2017
 • 26-1-2017
 • 25
 • Begroting Verbonden Partijen
 • 9-5-2017
 • 8-6-2017
 • 22-6-2017
 • 26
 • Exploitatiebegroting Sportfondsen Geertruidenberg 2018
 • 3-10-2017
 • 16-11-2017
 • 30-11-2017
 • Beleid
 • 27
 • Verordeningen en tarieven
 • 3-10-2017
 • 2-11-2017
 • 9-11-2017
 • 28
 • Actualisatie grondexploitatie
 • 14-11-2017
 • 7-12-2017
 • 21-12-2017
 • Beleid
 • 29
 • Mantelzorg, vrijwillige inzet en vrijwilligerswerk
 • 14-3-2017
 • 6-4-2017
 • 20-4-2017
 • Beleid
 • 32
 • Woonvisie
 • 11-4-2017
 • 8-5-2017
 • 24-5-2017
 • Beleid
 • 33
 • JAARREKENING
 • 9-5-2017
 • 8-6-2017
 • 22-6-2017
 • Advies
 • 34
 • TUSSENRAPPORTAGE
 • 22-8-2017
 • 7-9-2017
 • 28-9-2017
 • 35
 • BEGROTING
 • 3-10-2017
 • 2-11-2017
 • 9-11-2017
 • Advies
 • 37
 • Vaststellen bestemmingsplan Julianalaan/Beatrixlaan
 • 11-10-2016
 • 7-11-2016
 • 24-11-2016
 • 38
 • Eerste gewijzigde reïntegratieverordening
 • 11-10-2016
 • 7-11-2016
 • 24-11-2016
 • 39
 • Bp Timmersteekade en passantenhaven vaststellen
 • 11-10-2016
 • 7-11-2016
 • 24-11-2016
 • 40
 • Subsidie vluchtelingenwerk
 • 8-11-2016
 • 8-12-2016
 • 22-12-2016
 • Beleid
 • 41
 • Groenfonds
 • 8-11-2016
 • 8-12-2016
 • 22-12-2016
 • 42
 • Doorontwikkeling peuterspeelzaalwerk gemeente Geertruidenberg
 • 12-9-2017
 • 5-10-2017
 • 26-10-2017
 • Beleid
 • 44
 • Actualisatie bomenbeleidsplan en bomenstructuurplan
 • 7-2-2017
 • 9-3-2017
 • 30-3-2017
 • Buitenruimte
 • 45
 • Duurzaamheidsplan
 • 13-12-2016
 • 9-1-2017
 • 26-1-2017
 • Buitenruimte
 • 46
 • Begraafplaatsenbeleid
 • 14-5-2019
 • 13-6-2019
 • 27-6-2019
 • Gemeentewinkel
 • 48
 • Verordening Wet inburgering
 • 3-10-2017
 • 16-11-2017
 • 30-11-2017
 • Beleid
 • 49
 • Verordening Jeugdhulp
 • 8-11-2016
 • 8-12-2016
 • 22-12-2016
 • Beleid
 • 50
 • Uitwerkingsfase Toekomstvisie sportcomplexen Raamsdonksveer
 • 7-2-2017
 • 9-3-2017
 • 30-3-2017
 • Beleid
 • 51
 • KADERNOTA
 • 13-6-2017
 • 6-7-2017
 • 13-7-2017
 • Advies
 • 53
 • Erfgoedverordening
 • 10-1-2017
 • 2-1-2017
 • 22-2-2017
 • Gemeentewinkel
 • 54
 • VGRP
 • 9-5-2017
 • 8-6-2017
 • 22-6-2017
 • Buitenruimte
 • 55
 • Intrekken verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Participatiewet 2015
 • 8-11-2016
 • 8-12-2016
 • 22-12-2016
 • 56
 • Controleprotocol 2016
 • 13-12-2016
 • 9-1-2017
 • 26-1-2017
 • Advies
 • 57
 • Evenementenota (kaderstellend)
 • 11-4-2017
 • 8-5-2017
 • 24-5-2017
 • Gemeentewinkel
 • 58
 • Uitvoeringsprogramma duurzaamheid
 • 16-1-2018
 • 17-5-2018
 • 31-5-2018
 • Buitenruimte
 • 59
 • Wijziging verordening voorzieningen wethouders, raads- en commissieleden
 • 22-5-2018
 • 7-6-2018
 • 21-6-2018
 • Advies
 • 60
 • Bestemmingsplan De Riethorst
 • 22-8-2017
 • 7-9-2017
 • 28-9-2017
 • Beleid
 • 61
 • Kadernota Onderwijs
 • 12-11-2019
 • 3-12-2019
 • 19-12-2019
 • Beleid
 • 62
 • APV
 • 12-4-2018
 • 19-4-2018
 • Gemeentewinkel
 • 63
 • Bestemmingsplan Stadsweg 49
 • 3-10-2017
 • 16-11-2017
 • 30-11-2017
 • Beleid
 • 65
 • Archeologiebeleid
 • 3-10-2017
 • 16-11-2017
 • 30-11-2017
 • Gemeentewinkel
 • 67
 • Schonckplein
 • 24-11-2016
 • Beleid
 • 68
 • Evaluatie wijkbudgetten
 • 12-4-2018
 • 19-4-2018
 • Buitenruimte
 • 69
 • MOP gemeentelijke gebouwen
 • 14-5-2019
 • 13-6-2019
 • 27-6-2019
 • Buitenruimte
 • 70
 • Beheer- onderhoudsplan kunstwerken
 • 20-11-2018
 • 6-12-2018
 • 19-12-2018
 • Buitenruimte
 • 74
 • Algemene verordening Ondergrondse Infrastructuren
 • 10-1-2017
 • 2-2-2017
 • 22-2-2017
 • Buitenruimte
 • 76
 • Gemeenschappelijke regeling OMWB
 • 22-8-2017
 • 7-9-2017
 • 28-9-2017
 • Beleid
 • 79
 • Nota grondbeleid
 • 12-2-2019
 • 11-3-2019
 • 28-3-2019
 • Beleid
 • 80
 • WMO verordening
 • 9-5-2017
 • 8-6-2017
 • 22-6-2017
 • Beleid